Forskere om ungdomssex: - De fleste fornøyde med sexdebuten

Fem norske ungdommer forteller

Ny dokumentar på VGTV: «Diary Of A Teenage Virgin»

Norske ungdommer er i stor grad fornøyde når de har hatt sitt første samleie - og det skjer ofte med kjæresten.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

VGTV presenterte denne uken den britiske dokumentaren «Diary Of A Teenage Virgin» som følger en gruppe ungdommer som fortsatt er jomfruer, men som er opptatt av å skulle debutere seksuelt.

I Norge har den gjennomsnittlige debutalderen i stor grad vært stabil i mer enn ti år, viser studier som Bente Træen, professor i helsepsykologi ved Univiersitet i Oslo, står bak.

Norske menn debuterer seksuelt når de er gjennomsnittlig 17,9 år, og norske kvinner når de er i gjennomsnitt 17,0 år gamle.

- Vi ser at det er et skred av ungdommer som debuterer i alderen rundt 16-17 år, så det er tydelig at de oppfatter dette som den «riktige alderen», sier Træen.

VGTV: Diary of A Teenage Virgin

Timing

Ifølge Rikke Pristed, sexolog, psykolog og lektor ved Universitetet i Agder, handler det første samleiet i stor grad om timing.

- Ungdommene vil helst ikke være den første i vennegjengen, og i alle fall ikke den siste. Er de først er de redde for å bli sett på som lette på tråden, og er de sist kan de bli sett på som uattraktive. Aller helst vil de plassere seg midt i, og være helt vanlige, sier Pristed.

TV-dokumentar

En av jentene (16) i VGTV-serien opplever at hun blir sett ned på fordi hun fortsatt er jomfru.

EKSPERT: Professor Bente Træen ved Universitetet i Oslo, har i mange år forsket på nordmenns seksualvaner. Foto: RONALD JOHANSEN Foto:

Norske eksperter påpeker at det er ganske store forskjeller mellom Norge og England, og at det i de fleste norske miljøer ikke blir sett på som uvanlig å være jomfru som 16-åring.

- Likestillingsideologien står sterkere i Norden enn ellers i Europa og USA. I Norden er det et mål om å være likestilte, også seksuelt. Mens britiske jenter for eksempel opplever å bli presset til å droppe kondom av hensyn til guttens nytelse, vil norske jenter velge prevensjonsmetode etter eget behov, sier Træen.

Få presses

Det er få som sier de er presset til å ha sex når de debuterer seksuelt i Norge, sier Træen.

- De er forelsket, opphisset og nysgjerrige. Og når de har blitt 16 år skjer det ofte noe mentalt. De ser tilbake på barndomskjærester, tenker det var noen barnslige greier, og føler seg klare for noe annet, sier Træen.

Bente Træens mangeårige forskning på feltet, viser også at de fleste norske ungdommer debuterer med en kjæreste, og ikke med en tilfeldig partner.

- Det er heller ikke så vanlig å debutere på en fest i fylla, som noen kanskje tror, sier hun.

Ønsket handling

- For de fleste er det tvert imot en handling som har vært ønsket og planlagt. Og som regel er de veldig tilfredse etterpå og angrer ikke, sier Træen.

SEXOLOG: Rikke Pristed mener de fleste ungdommene er fornøyd med å ha debutert seksuelt selv om det ikke nødvendigvis var en stor seksuell opplevelse. Foto: Joachim Adrian

Det er Rikke Pristed enig i.

- Jeg tror mange tenker «Yes», nå har jeg gjort DET. Nå er jeg litt mer voksen. Den symbolikken som den første gangen har, som en overgang til de voksnes verden, kan være viktigere enn den seksuelle opplevelsen, sier Pristed.

Identitetsskapende

Og temaet er like viktig for norske ungdommer som for britiske, sier seksualpedagog og lektor ved Sandvika videregående skole, Marie-Anne Ramuz Evensen.

- Det første samleiet er en helt sentral identitetsskapende overgang, som en kulturell rite. Det er et før og etter både på det private og sosiale planet, sier Ramuz-Evensen.

Men Pristed understreker at den rent seksuelle opplevelsen ofte er en nedtur.

De fleste roter litt

- Det fremstilles ofte som at de skal se stjerner og planeter, og at begge skal få orgasme samtidig. Men for de fleste er det ikke så fantastisk. De prøver seg litt frem, roter litt rundt og det kan være litt vondt, sier Pristed.

- Hvis man ikke har onanierfaring før man debuterer, vet man gjerne ikke så mye om hvordan man kan få orgasme i det hele tatt, sier Pristed.

Over 40 prosent av de norske ungdommene har sitt første samleie med en som er jevngammel. For de øvrige er tendensen at jenter debuterer med en gutt som er litt eldre enn dem selv, og tilsvarende at gutter debuterer med en jente som er litt yngre.

Prevensjon

De fleste bruker kondom ved seksuell debut, viser en studie av professor Bente Træen.

- Vi ser også at ungdommene i stor grad bruker prevensjon også i fortsettelsen. Dette er et resultat av statlig satsing på å gjøre prevensjon gratis og lett tilgjengelig, sier Træen.

Selv om det er et klart ideal i Norge at det skal være likestilling mellom kjønnene, også seksuelt, så er det fortsatt forskjeller, sier ekspertene.

Risikerer stempel

Både Træen, Pristed, Ramuz-Evensen og ungdommene VG har snakket med, sier at jenter kan bli stemplet som «hore» eller «en fallen kvinne» dersom de har mange sexpartnere.

- Og kommer du i den kategorien, er det «game over». Da vil ingen være kjæreste med deg, sier Bente Træen.

For guttene er det tvert i mot prestisje å ha debutert tidlig, og å ha mange sexpartnere, i følge ekspertene.

- Det er dessverre fortsatt slik at det fremstilles som mer positivt for gutter å ha hatt sex med flere, og det er leit både for gutter og jenter, sier Pristed.

LEKTOR OG SEKSUALPEDAGOD: Marie-Anne Ramuz-Evensen har tett kontakt med ungdommene og snakker mye med dem om seksualitet. Foto: ROGER NEUMANN

Selve den seksuelle debuten kan også bli forbundet med merkelapper, som det blir snakket om.

- Om det blir et fall eller prestisje, avhenger i stor grad av hvem du omgås, sier Ramuz-Evensen.

Utfordrer hverandre

For guttene blir det ofte en kultur hvor de utfordrer hverandre til å ha sex med flere.

- Vi har også færre ord som er negativt ladet om menn som har sex med mange kvinner. Et av de få jeg har hørt er «fettoter», som er en negativ beskrivelse av en mann som kun går etter sex, sier Træen.

Forventer erfaring

Samtidig er det også en forventning om at jenter skal ha seksuell erfaring og kompetanse.

- For jenter kan det derfor oppleves som en fordel å ha en stabil kjæreste over tid, for det er en kulturelt akseptert måte å få seksuell erfaring på, sier Pristed.

Forventningen om seksuell kompetanse er enda større til guttene, ifølge ekspertene. Ramuz-Evensen sier det er mange ungdommer som er bekymret for hvilken kompetanse de trenger.

- Mange tenker mye på hvilke tekniske kunnskaper de må ha for å få det til, og for å tilfredsstille partneren, sier Ramuz-Evensen.

Positivt fokus

Ramuz-Evensen mener det er viktig å formidle at det å debutere seksuelt er en naturlig del av livet.

- Ofte blir det så mye negativt knyttet til seksualitet. Vi som voksne bør fokusere på at det er en naturlig del av utviklingen og at sex er fint med alt det representerer av kjærlighet og erotikk, sier Ramuz-Evensen.

SNAKKE SAMMEN: Ungdommene snakker mye om sex seg i mellom, men foreldrene bør også snakke med ungdommene om det å debutere seksuelt, sier sexolog. Foto: JAN PETTER LYNAU

- Snakk med ungdommene

Foreldre bør snakke med ungdommene om den seksuelle debuten, råder Pristed.

- I tillegg til at seksualitet bør være et naturlig samtaleemne i hele oppveksten, bør foreldre snakke med barna om det å debutere seksuelt. Ikke minst for å understreke at det er viktig at de har lyst selv, sier sexolog og psykolog Rikke Pristed.

Pristed mener foreldrene både kan spørre dem om hvilke forventninger de har, og hvordan de ønsker det skal bli, og at foreldrene bør legge til rette for at ungdommene kan få være alene hjemme uten å være redd for at foreldrene kommer brasende inn på ungdomsrommet.

- Noen av de mer intime tingene kan det være vanskelig for forelde og barn å snakke om, men da kan man gi brosjyrer eller annet skriftlig materiale som ungdommen kan lese, sier Pristed.

AKTUELT TEMA: Ungdommene på Sandvika Videregående skole er i en alder da det å debutere seksuelt blir snakket om i vennegjengene. Fra venstre Nedim Cevro (18), Ebba Østereng (18), Christina Holen Korneliussen (17, fra venstre bak: Frida Lorentzen (18) og Bendik Løvdal Haugen (18). Foto: JAN PETTER LYNAU

FEM OM TIDEN RUNDT SEKSUELL DEBUT I UNGDOMSMILJØET:

CHRISTINA HOLEN KORNELIUSSEN (17):

CHRISTINA HOLEN KORNELIUSSEN (17) Foto: JAN PETTER LYNAU

Det er ganske mange på 17 og 18 år som ikke har debutert seksuelt ennå, og som føler det er på tide. Mange har lyst men tør ikke helt. Andre er frustrerte og sier at «nå vil jeg også». For de som ikke har kjæreste er det gjerne et mål om å gjøre det på en fest. De har et ønske om «å få det unnagjort». Jeg synes det er litt trist når de tenker at de bare vil ha sex uten å tenke på hvem det er eller settingen rundt det.
Ut fra det jeg hører er det også veldig individuelt hvordan de som har hatt sex opplevde det. Noen synes det var veldig vondt, andre at det var helt greit, og andre igjen en veldig god opplevelse.
De som debuterer med en kjæreste, forteller i mindre grad om det, og vil beholde opplevelsen for seg selv.
Jentene kan lett kan stemples som horer hvis de har mange sexpartnere, men det er litt kred i det å ha gjort det en gang. Og selv om gutter som har sex med mange får status blant guttene, så kan de fort bli sett på som «mannehore» av jentene, og en man ikke vil ha sex med.

NEDIM CEVRO (18):

NEDIM CEVRO (18) Foto: JAN PETTER LYNAU

De rundt deg presser ikke på for at du skal debutere seksuelt, men man kan legge det presset på seg selv fordi alle rundt begynner å snakke om det. Jeg tror noen får følelsen av at «nå har alle andre gjort det, så nå bør jeg også». Noen debuterer allerede på ungdomsskolen, men det er en mental modningsfase på veien til videregående, så de fleste er mer klar for det i 15-16 års-alderen.
Hvis noen har debutert seksuelt på en fest, så kan det bli kommentert av guttene etterpå, men det er ikke noe snakk om det utover det. Det virker som om jentene snakker mer sammen og analyserer det som har skjedd.
Gutter som etter å ha debutert fortsetter å ha sex med mange, og som skryter av det, blir oppfattet som arrogante og som «playere», noe som ses på som negativt av de fleste.
Jeg tror de fleste ønsker at den første gangen skal være med en kjæreste, som man velger å ta det skrittet sammen med. Da tror jeg det oppleves mer naturlig og at det lettere blir en positiv opplevelse, enn om det skjer med en tilfeldig partner på fest. Da tror jeg lett man kan angre.

EBBA ØSTERENG (18):

EBBA ØSTERENG (18) Foto: JAN PETTER LYNAU

Mange føler på at de burde ha debutert seksuelt når de er 16-17 år, og opplever at det er vanskelig å leve opp til en forventning om at du skal ha seksuell erfaring. Ingen har lyst til å være den siste som debuterer, for da skiller man seg ut. Alle vil passe inn.
Derfor snakker de som ikke har debutert i liten grad om det. Først når de har debutert opplever de at de har noe å fortelle, og at det er morsommere å dele historier man kan le av. Noen betror seg bare til sine aller nærmeste venninner, mens andre snakker ganske åpent om det.
Hvis man tidlig har et seriøst forhold, er det vanlig å debutere tidligere enn om man er singel. Mitt inntrykk er at det er litt fifty/fifty om folk debuterer med en kjæreste eller med en tilfeldig partner på fest.
Jeg har ikke inntrykk av at de som debuterer seksuelt risikerer et negativt stempel, men de som deretter har mange sexpartnere kan bli stemplet som horer.

BENDIK LØVDAL HAUGEN (18):

BENDIK LØVDAL HAUGEN (18) Foto: JAN PETTER LYNAU

Jeg mener egentlig at det er litt press om å ha debutert seksuelt allerede fra du er 15-16 år. Men det varierer veldig hvor tidlig ungdommer gjør det. De som går mye på fest, er gjerne tidligere ute enn de som er mer hjemme. Det handler mye om hvilken vennegjeng og hvilket miljø du er i.
Selv om det i noen miljøer blir sett på som status for gutter å ha hatt sex tidlig og med mange partnere, så blir det i andre miljøet igjen sett ned på som smålige holdninger. Der er idealet å ha etablerte forhold hvor man viser mer respekt for jentene. Når folk først er i et etablert forhold, regner vennene som regel med at de også har sex, selv om de ikke snakker om det.
Vi får ganske bra med informasjon om sex, selv om det er vel mye fokus på å si ned og om prevensjon. Det er ikke så mye oppmuntring til å utforske egen seksualitet på en positiv måte.

FRIDA LORENTZEN (18):

FRIDA LORENTZEN (18) Foto: JAN PETTER LYNAU

Nå som de fleste har fylt 18 år, er det mange som har debutert seksuelt.
Mitt inntrykk er at mange legger et press på seg selv for å debutere og bestemmer seg for å gjøre det.
Men det virker som mange nå angrer på at det gjorde det tidlig. Selv om de følte at de var klare, så opplever de i ettertid at den seksuelle debuten betyr mer enn de kanskje hadde trodd. Det fremstår ikke som om det er noen forskjell på om de debuterte med en kjæreste eller med tilfeldig partner. Jeg tror bare det handler om alder og å være moden nok.
Seksuell debut er et tema det snakkes mye om blant ungdommer. Man får nesten alltid høre det når noen i vennegjengen har debutert. Når, hvordan og med hvem er det en selvfølge at man forteller venninnene sine.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder