FENGSELSBESØK: Grete Faremo på et av sine siste oppdrag som justisminister: På besøk i luftegården i Oslo fengsel i fjor høst. FOTO: FRODE HANSEN/VG

Grete Faremo om etterfølgeren og tilsyns-slakten: - Anundsen gjør det Frp er best på: Skylder på andre

Eks-justisminister Grete Faremo (Ap) slår tilbake mot kritikken fra justisminister Anders Anundsen (Frp). Hun mener hun som statsråd løste opp i den langvarige konflikten mellom Politiavdelingen og Beredskapsavdelingen.

Artikkelen er over fem år gammel

Søndag kunne VG fortelle at Justisdepartementet får besk kritikk i en fersk tilsynsrapport om departementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Blant annet kommer det frem at en rekke av 22. juli-kommisjonens sterke anbefalinger ikke er fulgt opp.

Grete Faremo overtok som justisminister etter Knut Storberget, og satt frem til Frps Anders Anundsen overtok nøkkelen til statstrådkontoret i fjor høst.

Nå svarer Faremo på kritikken - etter at Anundsen søndag ga ansvaret for tilsynsfunnene til sine forgjengere med Faremo i spissen.

- Hadde første etappe

- Jeg ser at Anundsen gjør det Fremskrittspartiet er best på: Skylder på andre. Jeg forstår imidlertid den politiske fristelsen til å gjøre dette. Jeg hadde første etappe etter 22.7 2011 og er stolt over hva jeg utrettet. Nå bærer Anundsen ansvaret for å ta stafetten videre. Jeg la grunnlaget for en ny start, skriver Faremo i en Facebook-melding til VG.

Da VG kontaktet henne lørdag 17. mai for å kommentere den kritiske tilsynsrapporten som slakter departementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, ønsket hun først å lese rapporten.

Søndag sendte hun sitt svar:

- Jeg endret det gamle opplegget. Nå er det et uavhengig tilsyn som gjennomfører tilsyn av JD og rapporten offentliggjøres. Jeg ser at det gir justisministeren det verktøyet jeg planla for, skriver Faremo.

- Tidkrevende endringer

Hun minner om at det er tidkrevende å skape endringer.

- Det er gammelt nytt - kanskje mer enn 10 år - at det var spenninger mellom avdelingene i JD. Jeg løste opp i det. Endringer tar tid, skriver Faremo.

Hun minner sin etterfølger om at hun slett ikke satt og tvinnet tommeltotter i departementet.

- Mange saker var godt forberedt i fjor høst, for eksempel for å kjøpe nye redningshelikoptre.

PÅ ØVELSE: Justisminister Anders Anundsen besøker en beredskapsøvelse i felten i Sarpsborg. Foto: GISLE ODDSTAD/VG

- Jeg fikk utarbeidet en ekstern rapport januar 2012 som la godt grunnlag for flere tiltak i JD. La meg ellers trekke frem: Jeg endret mye av styringsstrukturen for krisehåndtering i JD. Etablerte Krisestøtteenheten som en 24/7 tjeneste, beskriver Faremo og fortsetter:

- Ny instruks for beredskapsarbeidet kom på plass i 2012 - Endringsledelse handler om mennesker. Jeg skaffet penger til et stort program for endringsledelse i JD og POD. Nye ledere kom på plass i mange av de sentrale lederpostene i JD. Jeg gjennomførte politistudien.

- Gammelt nytt

- Det er altså 10 års gammelt nytt at det var spenninger mellom avd i JD. Jeg løste opp i det med ny instruks for redningstjenesten i sept 2013. Den må følges opp, krever hun og adresserer meldingen til Anundsen.

- Mine forventninger til justisministeren framover er flere, blant annet: - Lokaliser og ansett ny redningsdirektør. Rammen for dette la jeg altså i september 2013. Jeg ser ikke at det er fulgt opp. - Politireformen virker å være forsinket, ny reform bør være virksom fra 2015, mener Faremo.

Får mer kritikk

Tross tiltaksliste må hun tåle enda mer kritikk fra Høyres justistalsmann på Stortinget, Hårek Elvenes. Han beskylder Faremo for at hun ikke maktet å få bort gnisningene internt i departementet.

- Funnene i tilsynsrapporten kan tyde på årelang manglende politisk og administrativ ledelse i JD. Det hele vitner om ukultur og svak lojalitet. Det er meget alvorlig at tiltak fra 22. juli- kommisjonen ikke er gjennomført, mener Elvenes.

Han spør hvordan fagdepartementet skal makte å koordinere beredskapsarbeidet på tvers av alle departmenter når de ikke klarer koordinere to interne avdelinger.

- Kan dokumentere oppfølging

Grete Faremo mener hun har satt i gang flere tiltak som Elvenes overser.

- Oppfølgingen av 22.juli-kommisjonens rapport fra min side er detaljert og konkret dokumentert. Ledelses- og kulturutfordringen 22.juli-kommisjonen pekte på tok jeg tak i med en gang jeg kom inn døra i JD 11.11 2011. Jeg har forventninger til at en ny regjering følger opp stortingsmeldingen om redningstjenesten fra september 2013. Den rydder opp i strukturutfordringer, også JDs avdelingsstruktur.

Faremo viser til at hun gikk i gjennom JDs pådriverrolle og koordineringsansvar i stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet i 2012.

- Roller, ansvar og oppgaver ble fordelt og formalisert i ny instruks for beredskapen fra 2012. Rollen er krevende, men løses allerede på en annen og proaktiv rolle enn før 22. juli 2011. Elvenes vil få svar på sine spørsmål om hvordan dette er grepet an ved å sette seg inn i stortingsmeldingen, avslutter Faremo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder