DØMT: Viggo Kristiansen soner en dom på 21 år og 10 års sikring. Foto: Fritjof Nygård

Viggo Kristiansen får ikke gjenopptatt Baneheia-saken

Drapsdømte Viggo Kristiansen får ikke gjenopptatt straffesaken. Det er konsekvensen av en enstemmig dom i Høyesterett torsdag.

Artikkelen er over åtte år gammel

Kristiansen er dømt for å ha voldtatt og drept to mindreårige barn i Baneheia ved Kristiansand i mai 2000.

Sammen med sin advokat Sigurd Klomsæt har han flere ganger prøvd å få saken sin opp for domstolene igjen.

Han har også forsøkt å få omgjort vedtaket som Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker har fattet om at han ikke får straffesaken sin opp for domstolen på nytt.

Kristiansen og hans advokat Sigurd Klomsæt anket til Høyesterett etter at de hadde prøvd å få Oslo tingrett til å kjenne Gjenopptakelseskommisjonens avslag ugyldig.

Ingen av forsøkene førte fram. I Oslo tingrett endte saken mot Gjenopptakelseskommisjonen med frifinnelse for kommisjonen.

Tingretten mente at den ikke kunne vurdere kommisjonens skjønn og bevisvurdering.

Høyesterett sier nei

Viggo Kristiansen og hans advokat anket fordi de ønsket at domstolene skulle ha anledning til å overprøve Gjenopptakelseskommisjonen fullt ut, men Høyesterett sier nei til at kommisjonens bevisvurdering og konkrete rettsanvendelse kan overprøves.

Artikkelen fortsetter under bildet.

KRISTIANSENS ADVOKAT: Advokat Sigurd Klomsæt prøver å få tatt opp igjen saken til Viggo Kristiansen, som i 2001 ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring for drapt på to små jenter i Baneheia. Foto; SCANPIX


Derimot åpner Høyesterett for at domstolene delvis kan behandle avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Det som kan prøves av domstolene, er om kommisjonens lovtolkning er riktig, og om kommisjonen har overholdt grunnleggende saksbehandlingsregler.

Menneskeretter og Grunnloven

Spørsmålet om hvorvidt straffesaken er tilstrekkelig opplyst, kan heller ikke overprøves av domstolene. Høyesterett begrunner dette med den nære tilknytningen til bevisbedømmelsen.

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs sier til NTB at det ville ført til en konsentrasjon av straffesaker i flere rettsinstanser i mange år dersom Viggo Kristiansen hadde fått gjennomslag fullt ut for anken til Høyesterett.

Han sier de punktene der Høyesterett åpner for overprøving i praksis vil gjelde spørsmål som dreier seg om generelle menneskerettigheter og forholdet til Grunnloven.

Mer om

  1. Barnedrapene i Baneheia

Flere artikler

  1. Viggo Kristiansens siste store sjanse

  2. Derfor har Viggo Kristiansen fått nei fra Gjenopptakelseskommisjonen

  3. Derfor mener forfatteren at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt

  4. Baneheia-gjenopptagelsen: Dette står bevisstriden om

  5. Baneheia-drapene: Tok vi feil?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder