Byggenæringens Landsforening: Dårlig informasjon gir feil valg

TAPER OPPDRAG: Bedriftsledere spesielt i malerbransjen opplever at det har blitt mer svart arbeid. I en fersk undersøkelse gjort av Skatteetaten, kommer det frem at nordmenns valg av leverandør påvirkes i stor grad av informasjon vedkommende har om tilbyder. Foto:Aleksander Andersen,NTB scanpix

Fersk undersøkelse fra Skatteetaten: Bedre informasjon vil hindre svart arbeid

Informasjon om skattekriminalitet og arbeidere som får betalt under minstelønn gjør at de fleste av oss vil velge hvitt arbeid i stedet, viser en fersk undersøkelse fra Skatteetaten.

 • Camilla Tryggestad Visjø

Artikkelen er over seks år gammel

Ifølge undersøkelsen eksisterer det et stort udekket behov for informasjon hos forbrukere som ønsker å unngå svart arbeid.

Undersøkelsen ble lagt frem tirsdag kveld under en debatt om svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet i forbindelse med Arendalsuka.

Hensikten var å undersøke hvorvidt befolkningens valg av leverandør påvirkes av ulik informasjon om tilbyder.

Les også: VG mener: Kjemp mot svart arbeid

Deltakerne ble bedt om å se for seg følgende scenario:

«Du har fått tilbud fra to bedrifter på maling av huset ditt, A og B. Begge er momsregistrert (registrert for merverdiavgift). A gjør jobben for 50 000 kroner, som er 5000 kroner billigere enn B. Utover prisforskjellen er tilbudene, kvaliteten og referanser identiske mellom A og B. Hvem velger du – A eller B?».

Så lenge det kun er prisen som skiller A og B, velger 84 prosent A, åtte prosent B, mens åtte prosent sier de ikke vet.

Et representativt utvalg på 1000 mennesker har deltatt i undersøkelsen som ble gjennomført av Opinion.

Skattekriminalitet og sosial dumping størst effekt

Resultatene viser at informasjon om mulig skattekriminalitet og at arbeidere får utbetalt under minstelønn, har størst avskrekkende effekt.

Åtte av ti sier de vil velge den dyreste håndverkeren hvis de visste at den billigste tilbyderen var under etterforskning for skattekriminalitet. Kun syv prosent sier de fortsatt ville ha valgt A, mens ni prosent sier de ikke vet hva de ville ha valgt.

Åtte av ti sier de ville valgt den dyreste om de visste at den billigste betalte sine ansatte mindre enn minstelønn. Ni prosent ville ha valgt den billigste, mens åtte prosent ikke vet hva de ville ha valgt.

Syv av ti sier de vil velge den dyreste håndverkeren hvis de visste at den billigste tilbyderen har ubetalt restskatt eller ikke har levert inn lovpålagt momsoppgave de siste årene.

OVERRASKET: Skattedirektør Hans Christian Holte hadde ikke regnet med at Ola Nordmann hadde så negative holdninger til svart arbeid. Nå vil han styrke informasjonen til forbrukerne som vil handle hvitt. Foto:Photographer: Baard Brinchmann Loevvig,Skatteetaten

- Forbrukeren får ikke god nok informasjon

Skattedirektør Hans Christian Holte er svært fornøyd med resultatene.

- Jeg er positivt overrasket over så tydelige tall. Undersøkelsen viser at folk generelt vil ta hensyn til informasjon om blant annet skattemessige forhold når de velger mellom ulike bedrifter og leverandører, og at de ikke ønsker å støtte svart økonomi.

- Det er veldig tydelig uansett hva vi spør om i undersøkelsen – enten det er informasjon om sosial dumping eller skattekriminalitet, som er indikasjoner på svart økonomi, at forbrukerne ikke ønsker svart økonomi og sosial dumping.

- Svært mange nordmenn sier de bruker svart arbeid, men holdningene tilsier noe annet?

- Det er klart at det blir litt spekulativt og usikkert å si hvor sterke føringer disse holdningene legger på hva folk faktisk vil gjøre. Mange oppgir i dag at de bruker svart arbeid selv om de har negative holdninger til det. Dessverre er det også mange som handler svart uten å vite det, eller at de er litt usikre.

Holte mener resultatene viser at bedre informasjon til forbrukerne er viktig.

- Jeg tror vi skal være ærlig å erkjenne at vi i dag ikke kan gi forbrukere god nok informasjon om de forholdene vi har sett på her. Som skattedirektør blir min jobb å se på hvordan vi skal styrke den informasjonen i markedet når folk skal velge ulike tjenester. Vi har en del informasjon ute, blant annet på nettsiden «Handlehvitt» der vi blant annet har en firmasjekk, men det er ikke god nok informasjon til å gi forbrukere gode nok svar på akkurat dette.

- Jo mer informasjon vi gir og gjør tilgjengelig for forbrukerne, desto mer gir vi seriøse aktører som har alt på stell og oppfyller sine forpliktelser overfor storsamfunnet et konkurransefortrinn og folk muligheten til å handle hvitt.

- Hva vil dere konkret gjøre for å forbedre informasjonen?

- I dag ligger det mye informasjon ute i ulike offentlige institusjoner, men det finnes ingen god samlet oversikt for forbrukeren. Derfor ønsker vi nå på nett å lage en felles plattform for å sammenstille offentlig data om bedrifter som tilbyr tjenester. Vi vil ha et tettere samarbeid med blant annet Arbeidstilsynet, og vi vil videreutvikle firmasjekken som ligger på Handlehvitt.no.

- I Skatteetaten har vi sterke bestemmelser om taushetsplikt, og vi må ivareta sikkerheten til skatteyterne. Det som er tanken her er at de bedriftene som mener de kan tjene på å vise at de er hvite, vil kunne få gi oss fullmakt til å gi ut en del informasjon om dem som viser at de er seriøse og som kan styrke hvitt arbeid.

I Fafo-rapporten «Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem», kommer det fram at bedriftseiere mener andelen svart arbeid øker dramatisk. I undersøkelsen deltok 1099 medlemsbedriftet i Byggenæringens Landsforening (BNL) og 414 medlemsbedriftet i Norsk Teknologi.

Resultatene viser at en av av tre bedriftsledere mener det har blitt mer svart arbeid i deres bransje de siste fem årene, spesielt i maler- og byggetapetseringsbedrifter, hvor 60 prosent mener det har blitt mer svart arbeid.

I november i fjor holdt VG, Mittanbud.no og Mesterfarge debatt om svart arbeid. I panelet var blant annet arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) og administrerende direktør i Oslo Håndverks- og Industriforening, Øyvind Utne. Debatten kan du se HER.

BNL: Underygger det vi mener

Leder Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) Foto:Robert S. Eik,VG

- Hvor alvorlig er svart økonomi den norske byggenæringen?

- Svart arbeid er en av de virkelig store utfordringene vi står overfor. Jeg vil si at den er veldig alvorlig av mange grunner. For det første skaper den en urettferdig og skjev konkurransesituasjon som gjør at seriøse aktører sliter med å konkurrere. Det er veldig alvorlig for hele bransjen. For det andre er det alvorlig i den grad det er sosial dumping og manglende rettigheter til de arbeidstakerne som jobber svart.

- For det tredje er det alvorlig med hensyn til hele legitimiteten til skattesystemet og velferdsstaten at man har et stort innslag av svart økonomi.

Admninistrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) støtter skattedirektøren i at bedre informasjon er nøkkelen til å redusere svart arbeid.

- Det er svært positivt å se at bedre informasjon gir endrede holdninger, og det underbygger det vi mener, nemlig at mer transparens og informasjon med stor sannsynlighet vil gjøre at folk velger annerledes, sier Sandnes.

BNL er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen og sysselsetter nesten 70.000 ansatte.

Sandnes mener det er viktig å ta en diskusjon om forbrukernes tilgang til informasjon om straffbare forhold, for at de skal kunne velge bort useriøse aktører.

- Vi vet at det i ulike registre ligger informasjon som kunne ha kommet forbrukeren til nytte, men i dag hindrer lovverket at denne er tilgjengelig for folk. Hva slags informasjon som bør legges ut er noe ekspertene må vurdere, men det ville blant annet være fint om man kunne få en oversikt over blant annet konkursryttere. En del forbrukere velger useriøse leverandører fordi man ikke finner informasjon.

Flere artikler

 1. Undersøkelse: Tre av ti synes det er greit å bruke svart arbeid

 2. Storkontroll avslørte 10 millioner ubetalte skattekroner

 3. 1 av 4 betaler ikke kredittregningen i tide

 4. Pluss content

  Slik finner du rett håndverker

 5. Pluss content

  Ny rapport: Slik lever iPhone-arbeiderne

Fra andre aviser

 1. Slik kan vi vinne kampen mot svart arbeid

  Aftenposten
 2. Byggenæringen advarer mot knuslete arbeidskrim-tiltak

  Aftenposten
 3. Malermesterlauget vil ekskludere medlemmer som bruker svart arbeid

  Aftenposten
 4. Færre sier de kjøper svarte tjenester

  Aftenposten
 5. Risikoen ved kjøp av svart arbeid er mye større enn mange tror

  Aftenposten
 6. Næringslivet ber om skattefradrag for oppussing

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no