NYE POLITITOPPER: Øverst fra venstre: Ellen Katrine Hætta (45) i Finnmark politidistrikt, Tone Elisabeth Vangen (49) i Nordland politidistrikt, Nils Kristian Moe (51) i Trøndelag politidistrikt, Ingar Olav Bøen (57) i Møre og Romsdal politidistrikt, Johan Brekke (57) i Innlandet politidistrikt, Kaare Kjølberg Songstad (49) i Vest politidistrikt, Jon Steven Hasseldal (45) i Øst politidistrikt, Christine Fossen (53) i Sør-Øst politidistrikt, Hans Vik (52) i Sør-Vest politidistrikt, Kirsten Marie Lindeberg (62) i Agder politidistrikt. Foto: ,

Her er landets nye politimestere

Fredag ble 10 nye politimestere utnevnt i statsråd. Fire av dem er kvinner.

  • Thor Harald Henriksen

Artikkelen er over fire år gammel

– Politimesterne vil ha en avgjørende rolle når fremtidens politi skal formes. Større og færre politidistrikt stiller også nye krav til politimesterrollen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Fra 1. januar reduseres antall politidistrikt fra 27 til 12.

Bakgrunn: Slik blir det nye Politi-Norge

Hans Sverre Sjøvold og Ole B. Sæverud fortsetter som politimestere i henholdsvis Oslo og Troms politidistrikt.

Det betyr at kvinneandelen blir 33 prosent.

– Vi har nesten fordoblet kvinneandelen fra dagens situasjon, fra 18 prosent kvinner til 33 prosent. 40 prosent av dem som ble utnevnt i dag, er kvinner. Det er vi glade for, sa politidirektør Reidar Humlegård da han fredag presenterte de nye politimestrene sammen med justisminister Anders Anundsen (Frp).

Norges yngste politimester

Ellen Katrine Hætta blir fra nyttår av politimester i nye Finnmark politidistrikt. Hun er fornøyd med at kvinneandelen blant Norges politimestere øker.

– Jeg synes det er bra at det er en økning.

– Er det godt nok?

– Det er i hvert fall en god begynnelse, sier Hætta til VG.

45-åringen er i dag politimester i Østfinnmark politidistrikt, og sammen med Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt yngst blant de nye politisjefene som ble utnevnt.

Etter sammenslåingen mellom øst og vest, blir politidistriktet hun skal lede Norges desidert største i utstrekning. Hætta er glad for at Nord-Norge ble delt i tre, og at Finnmark ikke ble slått sammen med Troms.

– Jeg synes det er veldig bra, og har alltid ment at Finnmark burde vært ett politidistrikt, blant annet fordi man har en Schengen-yttergrense som krever sitt. Finnmark er i dag midt i verden. Den krevende situasjonen vi har hatt på Storskog viser også at vi evner å løse de utfordingene vi står i, sier Hætta.

Her er de 10 nye politimesterene som ble utnevnt for en periode på seks år i statsråd fredag:

Ellen Katrine Hætta (45), Finnmark politidistrikt

Foto: Krister Sørbø , VG

Cand. jur., og har siden 2011 vært politimester i Øst-Finnmark politidistrikt. Hun har tidligere arbeidserfaring som blant annet politiadvokat og politiinspektør i Øst-Finnmark politidistrikt og som statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Tone Elisabeth Vangen (49), Nordland politidistrikt

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde , VG

Cand. jur., og kommer fra stilling som fylkesutdanningssjef i Nordland fylkeskommune. Hun har vært dommerfullmektig ved Senja sorenskriverembete og har arbeidet i politiet blant annet som politiinspektør. Fra 2005 til 2012 var hun politimester i Salten politidistrikt.

Nils Kristian Moe (51), Trøndelag politidistrikt

Foto: Sør-Trøndelag politidistrikt ,

Cand. jur. i tillegg til at han har Politiskolen og studier i ledelse. Moe har siden 2008 vært politimester i Sør-Trøndelag politidistrikt. Moe har tidligere blant annet vært regiondirektør i Tollregion Midt-Norge, rådmann i Skaun kommune og kontorsjef i Garantikassen for fiskere.

Ingar Olav Bøen (57), Møre og Romsdal politidistrikt

Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Cand. jur. i tillegg til at han har Politiskolen. Bøen har vært konstituert som politimester i Sunnmøre politidistrikt siden september 2014.
Bøen har tidligere blant annet vært politiinspektør i Sunnmøre politidistrikt, statsadvokat i Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane statsadvokatembeter, dommerfullmektig i Ålesund byrett og konsulent ved Møre og Romsdal fylkesskattekontor.

Johan Brekke (57), Innlandet politidistrikt

Foto: politiet ,

Cand. jur. i tillegg til at han har Politiskolen og Master of management-grad fra Handelshøyskolen BI. Brekke har vært konstituert som politimester i Søndre Buskerud siden april 2013. Før det var han politimester i Sogn og Fjordane fra 2007. Brekke har vært assisterende sjef ved Politihøgskolen, dommerfullmektig ved Karmsund sorenskriverembete og har hatt diverse stillinger i politiet, blant annet som politiinspektør.

Kaare Kjølberg Songstad (49), Vest politidistrikt

Foto: Frode Hansen , VG

Cand. jur, og er i tillegg uteksaminert fra Norges Handelshøyskole. Songstad kommer fra stilling som avdelingsdirektør i Politidirektoratet. Fra 2007 til 2013 var han politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Songstad har blant annet vært avdelingssjef ved Bergen likningskontor, politiinspektør både i Hordaland og Vest-Finnmark politidistrikt og konstituert politimester i Vest-Finnmark.

Jon Steven Hasseldal (45), Øst politidistrikt

Foto: Frode Hansen, VG ,

Har en MPA (Master of Public Administration) fra Copenhagen Business School i tillegg til at han har Politiskolen. Hasseldal har vært konstituert som politimester Østfold politidistrikt siden august 2014. Før det var han politimester i Sunnmøre politidistrikt fra 2011. Hasseldal har blant annet arbeidet som politistasjonssjef ved Agder politidistrikt, distriktsleder ved Utrykningspolitiet i Agder og Rogaland, lensmann i Froland og plan- og beredskapsplanlegger ved Agder politidistrikt. Han har også vært rådgiver/observatør for UNMIK i Kosovo.

Christine Fossen (53), Sør-Øst politidistrikt

Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Cand.jur. Fossen har vært konstituert som politimester i Vestfold politidistrikt siden desember 2014. Fra 2002 var hun politimester i Søndre Buskerud frem til hun i mars 2013 gikk inn i en stilling som Head of Mission, TIPH (Hebron). Hun har vært politiinspektør i både Oslo og Vadsø politidistrikt. I Vadsø arbeidet hun også som politimester i 1,5 år. Hun har også vært saksbehandler ved Drammen overformynderi/Drammen kommunale pensjonskasse et par år.

Hans Vik (52), Sør-Vest politidistrikt

Foto: Kent Skibstad , VG

Cand. jur. i tillegg til at han har Politiskolen. Han har vært politimester i Rogaland politidistrikt siden januar 2011. Før det var han visepolitimester samme sted fra 2009. Vik har hatt ulike stillinger i politiet, blaant annet som politiinspektør, politiadvokat, politibetjent og etterforsker. Fra 1991-95 arbeidet han i Utrykningspolitiet.

Kirsten Marie Lindeberg (62), Agder politidistrikt

Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Cand. jur. Lindeberg har vært politimester i Agder siden 2008. Før det var hun distriktssjef i Statens veivesen, Region sør. Hun har ellers arbeidet som juridisk rådgiver i Kristiansand kommune, kontorsjef i Grimstad kommune og administrasjonssjef i Statens veivesen i Aust-Agder. Hun har også arbeidet et år som advokatfullmektig og vært konsulent i Skattedirektoratet.

Kilde: Regjeringen.no

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder