KJEMPER MOT KREFT: Jeanine Esberg sier «Fuck cancer» og kjemper mot brystkreften. Hun behandles med Perjeta på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, vel vitende om at hun ikke hadde fått den nye og effektive medikamentet i Norge der hun vokste opp. Foto:Privat,

Statens legemiddelforhandler trakk seg: Reagerte på hemmelighold om kreftmedisin - nektet å forhandle med legemiddelgigant

Statens egen legemiddelforhandler nektet å delta i forhandlingene om den nye brystkreftmedisinen Perjeta. Han sier det var umulig å godta knallharde krav om hemmelighold fra produsenten.

– I den type samfunn vi ønsker å ha, må det være åpenhet. Vi jobber i det offentlige og bruker offentlige midler til å kjøpe inn medisiner. I dette tilfellet forlanger Roche hemmelighold om alt. Jeg vet nesten ikke om jeg engang kan si at jeg har vært på et møte, sier administrasjonssjef Torfinn Aanes i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet LIS.

Les også: – Pasientene lever ett år lenger med denne medisinen.

19. mai sa direktørene i de fire helseregionene nei til å ta i bruk den nye brystkreftmedisinen Perjeta fordi den var for dyr. Siden i høst har det vært reelle forhandlinger mellom helsevesenet og legemiddelgiganten Roche.

På et møte 20. oktober så administrasjonssjefen i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) avtaleutkastet fra Roche og reagerte umiddelbart. Hans oppgave var å forhandle fram en avtale som skulle gi alvorlig brystkreftsyke kvinner tilgang til et nytt legemiddel. Perjeta vil gi dem ett år eller mer i forlenget levetid.

Svært komplisert

SATTE FOTEN NED: Sjef for Legemiddelinnkjøpssamarbeidet Torfinn Aanes reagerte på hemmeligholdet i avtaleforslaget rundt Perjeta. Legemiddelsamarbeidet forhandler medisiner for alle sykehusene og trakk seg fra forhandlingene med Roche. Foto:Privat,

Mens syke norske kvinner fortsatt ikke får medikamentet som både forlenger liv og har gode resultater på overlevelse, forhandles det nå mellom Staten og legemiddelgiganten Roche på tiende måneden. Det gikk langsomt de første månedene, men kontakten er nå tett mellom partene. Det forhandles om detaljer, får VG opplyst.

20. oktober i fjor la Roche to avtaleforslag bordet. Det sveitsiske konsernet er et av verdens største legemiddelkonsern og er en kjempe innen forskning og utvikling av kreftmedisin.

Etter å ha gått gjennom dokumentene og fått svar på spørsmål ga Aanes beskjed om at Statens organ for legemiddelinnkjøp trakk seg fra forhandlingene om Perjeta fordi avtaleforslag brøt med LIS sine prinsipper om avtaler og åpenhet om pris. Det har aldri skjedd før.

Sa nei

Dragkampen om tilgangen til det nye brystkreftmedikamentet Perjeta har pågått siden Beslutningsforum for nye metoder sa nei 19. mai. Forumet består av direktørene i de fire helseregionene. De tar den endelig avgjørelsen om hvilke nye medisiner som skal tas i bruk på sykehusene.

Forut for avgjørelsen gjennomførte Statens Legemiddelverk en metodevurdering der pris ble vurdert opp mot effekt av medikamentet. Prisen Roche forlangte for Perjeta ble beregnet til at et vunnet leveår ville koste 1,9 millioner kroner. Beslutningsforum har tidligere ikke godkjent bruk av medisiner der et vunnet leveår koster over 800 000 kroner.

Tall fra IMS Health viser at 36 land de siste to årene har kjøpt inn til sammen 335 000 pakker Perjeta. I Norge er medikamentet aktuelt for rundt 100 pasienter i året. Hva det har kostet andre land er ikke kjent.

Dagens Medisin har tidligere skrevet at Roche 20. oktober tilbød en rabattavtale som tidligere ikke er benyttet i Norge, og som er omstridt internasjonalt.

Kilder med kjennskap til avtaleutkastet sier til VG at det var så komplisert at ingen utenforstående ville vært i stand til å se hvilken pris norske helsemyndigheter skulle betale for kreftmedisinen. Dette ble det reagert sterkt på.

– Det er graden av konfidensialitet vi reagerer på. Et slikt hemmelighold kan vi ikke være med på. Derfor trakk vi oss fra de videre forhandlingene, sier LIS-sjef Torfinn Aanes.

LIS forhandler legemiddelkjøp på vegne av de regionale helseforetakene Helse Sør Øst, Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge og henter inn tilbud på alle legemidler som brukes i helseforetakene.

– Aldri noen tvil

Nei til Perjeta betyr at norske kvinner som har brystkreft med spredning ikke får medisinen som er tatt i bruk i de fleste andre europeiske land og USA. Perjeta har svært gode resultater. Norske Jeanine Esberg (29) fikk kreftdiagnosen i uke 26, bor i Stockholm og behandles med Perjeta på Karolinska Universitetssjukhuset.

– Det var aldri noen tvil om at jeg skulle få det, sier Jeanine. Les hennes blogg her.

Legemiddelet Perjeta ble internasjonalt godkjent i 2012, har oppsiktsvekkende gode resultater. Pasienter lever i gjennomsnitt 15,6 måneder lenger enn med andre medikamenter, halvparten lever fem år eller mer. Det er et voldsomt stort fremskritt.

Bare et fåtall pasienter har fått eller får behandlingen i Norge. Leger og pasienter i Norge fortviler over at forhandlingene har tatt så lang tid.

Foto:Knut Erik Knudsen,

– 100 kvinneår er tapt, har professor og overlege Erik Wist uttalt til VG.

– Pasientene lever ett år lenger med denne medisinen. Så enkelt er det, sa overlege Bjørnar Gilje i Stavanger til VG forrige onsdag.

Krever åpenhet

Samtlige VG har snakket med om denne saken forteller at de ikke vet noe om hva andre land har betalt for medikamentet. Vanligvis bygger man avtaler om legemiddelkjøp ganske likt i land med sammenlignbart helsevesen.

Torfinn Aanes mener prinsippene rundt åpenhet er klinkende klart i det norske samfunnet og det må industrien være med på.

– Norge er et av landene i verden som bruker mest penger på legemidler. Vi må fortsatt ha åpenhet rundt prosessene, det ønsker det offentlige helsevesen. Hvis vi skal inngå avtaler med så stor grad av konfidensialitet, kan det oppstå mistanke om korrupsjon og mange uheldige spekulasjoner. Hemmelighold av pris spiller også inn i prioriteringsdebatten. Vi forvalter en sum penger. Helsevesenet stenger barneavdelinger på sykehus av økonomiske grunner. Hvordan kan man prioritere hvis man ikke kjenner kostnadene, spør Aanes.

Han har jobbet med innkjøp av legemidler i 20 år og sier at alle som er involvert i denne forhandlingen opplever et utrolig press.

– Har du sett lignende avtaleforslag før?

– Aldri, sier Aanes.

– Er i dialog

Administrerende direktør Christiane Hamacher i Roche Norge sier dette til VG:

– Roche Norge er i konstruktiv dialog med myndighetene, og som i enhver forhandlingsprosess er begge parter med på å påvirke utfallet, og hvor lang tid prosessen tar. Vi ser det slik at begge parter gjør sitt ytterste for å komme frem til en løsning som vil være til det beste for pasienter og samfunn. Vi erfarte imidlertid endringer i myndighetenes forhandlingsgruppe underveis i dialogen, og begge parter behøvde tid til å vurdere enkelte faktorer, noe som er normalt ved forhandlinger. Dette har bidratt til tidsbruken. Forhandlingene har imidlertid ikke tatt lengre tid enn det som er vanlig, i og med at dette er første gang en slik forhandlingsprosess foregår. Det finnes derfor ingen normal- eller gjennomsnittstid for en slik prosess. Roche Norge er overbevist om at denne første forhandlingen har vært lærerik for begge parter, og at prosessen bidrar til smidigere prosesser i fremtiden. Vi regner med at myndighetene ser for seg flere forhandlinger da det var de regionale helseforetakene som inviterte Roche til forhandlinger. Roche har forståelse og respekt for myndighetenes håndtering av forhandlingene.

– Vi kommenterer ikke innholdet i dialogen med myndighetene, og heller ikke eventuelle avtaler som er inngått i andre land.

Roche Norges markeds- og kommunikasjonssjef Line Waller sier at selskapet ikke har noen synspunkter på hvilke personer eller grupper de regionale helseforetakene velger å ha med i dialogen med oss. Vi oppfatter dialogen som konstruktiv, og vi har forståelse og respekt for hvordan helseforetakene håndterer saken.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder