PROVOSERT: Styreleder Borge Rørvik i Pensjonistforbundet.

PROVOSERT: Styreleder Borge Rørvik i Pensjonistforbundet. Foto:Johnny Syversen,Pensjonistforbundet

Grått opprør mot økt politikerlønn

Pensjonistgeneral Rørvik: Nærmest uopprettelig tillitsbrudd

Frp-Siv uten løfter om høyere pensjon på forbundets landsmøte

Pensjonistgeneral Borge Rørvik (76) er så provosert av ulikheten i pensjonistenes og politikertoppenes lønnsøkning, at pensjonsoppgjøret er i ferd med å bli pensjonistopprøret.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Forskjellene i lønnstillegget til statsministeren og Stortinget sammenlignet med tillegget til pensjonistene, er på grensen til et tillitsbrudd som ikke kan gjenopprettes, sier styreleder Borge Rørvik i Norges Pensjonistforbund til VG.

Rørvik har hele 210.000 pensjonister med medlemskort – i ryggen. På Pensjonistforbundets landsmøte på Gardermoen har pensjonistgeneralen og mange av hans seniorsoldater fyrt seg kraftig opp etter å ha lest VGs sak om Erna Solbergs nye lønn.

– Det som plager oss er at mens Erna får en prosentvis økning oppå sin fete lønn på 1,5 millioner kroner, så blir vi avspist med en vesentlig mindre prosentvis økning på våre pensjoner. Disse befinner seg beløpsmessig i en helt annen klasse enn lønnen til statsminister, statsråder og stortingsrepresentanter, sier Rørvik.

Bitter pille

Ekstra bittert er det for Rørvik at landets pensjonister er den eneste gruppen som må nøye seg med lavere kjøpekraftutvikling enn alle andre store lønnsmottaker-grupper i samfunnet.

Statsministerens godtgjørelse ligger an til å bli 1.555.640 kroner i året fra 1. mai i år. Det er en økning på 36.000 kroner, og gir Erna Solberg en årslønnsvekst på 2,8 prosent - likt med prosenten fra vårens lønnsoppgjør.

Mens pensjonistene taper 0,15 prosent i kjøpekraft i år, vil politikerne få en reallønnsøkning på 0,6 prosent, ut fra en beregnet prisstigning på 2,1 prosent.

Denne uken blir begge oppgjørene endelig bestemt:

Stortinget vedtar politikernes lønnsoppgjør onsdag i denne uken, og pensjonistenes langt mer moderate lønnsoppgjør dagen etter.

Skuffet over Frp

På landsmøtet i Pensjonistforbundet er mange spesielt skuffet over at det tidligere så uttalte pensjonistvennlige Fremskrittspartiet ikke en gang evner å levere en inntektsutvikling til pensjonistene som følger andre grupper i samfunnet.

LES OGSÅ: Carl I. Hagen om pensjonsoppgjøret: - Helt ubegripelig

– Dette vil nok vise seg allerede under høstens valg. Men i hvor stor grad, er umulig å si. Pensjonister er vanligvis en stabil og lojal velgergruppe, sier Rørvik.

BESØKTE PENSJONISTENE: Finansminister Siv Jensen gjestet Pensjonistforbundets landsmøte på Gardermoen tirsdag. Foto:Terje Bringedal,VG

Tirsdag var finansminister og Frp-leder Siv Jensen på pensjonist-landsmøtet som gjest sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ingen av dem kom med noe løfte om mer penger i årets trygde- og pensjonsoppgjør.

Begge understreket imidlertid at det ikke må bli en norm at pensjonistene får en negativ kjøpekraftsutvikling i trygdeoppgjøret.

– Jeg er helt sikker på at også landets pensjonister ser verdien av et moderat lønnsoppgjør med tanke på den situasjonen som norsk industri går inn i. Samtidig forstår jeg godt de reaksjonene som har kommet, sa Jensen.

Hun viste til at Frp sto utenfor pensjonsreformen, som blant annet legger opp til at størrelsen på pensjonene skal følge lønnsutviklingen ellers i samfunnet, minus 0,75 prosentpoeng

Borge Rørvik, som selv har Ap-bakgrunn, er ikke tilfreds med signalene.

– Hvis denne utviklingen fortsetter, styrer regjeringen i retning av økende forskjeller i det norske samfunnet. Det reagerer svært mange pensjonister på, advarer Borge Rørvik.

Taper kjøpekraft

Pensjonister og trygdemottagerne får 1,92 prosent mer i år, og for første gang siden pensjonsreformen vil pensjonistene tape kjøpekraft og få mindre å rutte med. Lav generell lønnsvekst gjør at pensjonistene får 0,15 prosent mindre enn den beregnede prisutviklingen i år.

Slike bekymringer har ikke de folkevalgte på Stortinget og i regjeringen når de skal studere sine fremtidige lønnsslipper.

Årets forslag fra Stortingets lønnskommisjon, ledet av Inger Prebensen, er at stortingsrepresentantene får 885.491 kroner fra 1.mai, mens Siv Jensen og de andre statsrådene får 1.264.040 kroner det neste året.

I fjor endte politikernes lønnsoppgjør på 3,5 prosent.

«Lønnskommisjonen er av den oppfatning at partene i årets lønnsoppgjør i så vel privat som offentlig sektor har tatt hensyn til den nåværende økonomiske situasjonen. Hovedinntrykket fra årets lønnsoppgjør er at partene har vist moderasjon og kommisjonen har lagt vekt på dette i sine vurderinger for 2015», skriver kommisjonen i sitt forslag til Stortinget, og som presidentskapet enstemmig har anbefalt.

Varsler høyere tillegg

Men samtidig varsler de at politiker-lønningene i Norge kan skyte fart allerede neste år:

«Det har i lønnsutviklingen mellom sentrale ledergrupper i staten og stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer utviklet seg en avstand over tid. (..) Kommisjonen vil i kommende lønnsoppgjør komme tilbake til hvordan avstanden i lønnsutviklingen bør håndteres», skriver kommisjonen.

På Pensjonistforbundets Facebook-sider koker engasjementet mot at pensjonistene mister kjøpekraft.

– Stå på!! Vi vil ha samme lønnsutvikling som Erna og politikere. Stopp reduksjon av pensjon, skriver Bjørn Olav Nilsen.

Leder for Pensjonistpartiet i Bærum, B. Christian Jenssen, er i likhet med mange pensjonister provosert av politiker-toppenes lønnsøkning omtrent samtidig med at de tar kjøpekraft fra pensjonistene.

– Nei og nei! Her får statsministeren 2,25 prosent pålegg i lønn mens pensjonistene mister kjøpekraft. Det er demokrati det! skriver Jensen på Facebook.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder