Har kuttet ut tallkarakterer på rektorene

Fortsatt lønnstillegg og vurdering basert på nasjonale prøver og Elevundersøkelsen

FJERNET LÆRER-KARAKTERENE: Skolebyråd Anniken Hauglie (H) i Oslo mener de nye medarbeidersamtale-baserte skjemaene i Osloskolen er bedre enn de gamle, detaljerte rektorkontraktene. Foto:Helge Mikalsen,

Her er de nye skjemaene som erstatter rektor-kontraktene

Her er de nye skjemaene som skal erstatte de omstridte rektorkontraktene i Oslo-skolen. Fortsatt inngår elevenes resultater på nasjonale prøver og Elevundersøkelsen som en del av en omstridt vurdering og lønnsgrunnlag for skolelederne.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over fem år gammel

VG kan nå vise de nye skjemaene som skal måle rektorer og skolelederes innsats og måloppnåelse på hver enkelt skole i Oslo kommune. Disse vektlegger fortsatt hver enkelt skoles resultater på nasjonale prøver, Elevundersøkelsen og kartleggingsprøver som en del av skoleledernes viktigste styringsprinsipper.

I et eget følgeskriv til de nye vurderings-skjemaene for rektorer og skoleledere i Oslo-skolen, skriver utdanningsetaten:

«Malen er tilrettelagt for i utfylt stand å være et internt dokument. Slik malen nå er utarbeidet, håper man at man unngår at innholdet i lederkontrakter kan kreves offentligjort slik som VG gjorde i 2013. Dette ble opplevd som stor belastning for de berørte parter.»

Forholdsvis likt

Kommunens ledere i etaten skriver imidlertid at «I realiteten er innholdet i skjemaet forholdsvis likt, men strukturen i skjemaet og hva som skal fylles inn av opplysninger er endret.»

Av et vedlegg fremkommer det at Oslo kommunes egen resultat-nettside skal fortsatt være en viktig kilde å bruke i vurderingen av skolelederne.

Da VG offentliggjorde de til da hemmeligholdterektor-kontraktene i 2013, vakte innholdet i kontraktene stor oppmerksomhet.

Blant annet fremkom det at rektorer fikk karakter på 86 resultatmål av skolesjefen og en tilnærmet prestasjonslønn ut fra totalvurderingen. Fagfolk mente det økte risikoen for at rektorer jukset med elevresultatene.

Disse karakterene i form av tallverdier for hver enkelt rektor ser nå ut til å være fjernet. Men Oslo-lektor og forfatter av boken «Bak fasaden i Osloskolen», Simon Malkenes mener den nye vurderingsmetoden av skolelederne ikke er stort bedre.

Bort fra formålet

– Det nye dokumentet som erstatter den tidligere rektor-kontrakten, bekrefter tre ting: For det første at rektorene ikke har ytringsfrihet når de er avkrevet lojalitet i nye, hemmelige skjema. For det andre at Oslo kommune er villig til å gå på tvers av lovverket ved å bruke nasjonale prøver til annet enn formålet, som er å kartlegge elevenes grunnleggende ferdigheter. Og til sist at at rektorer kan få bonuslønn for resultat på nasjonale prøver, sier Malkenes.

Han mener prøvene er verdiløse som indikatorer på kvalitet og lærernes eller skoleledernes bidrag til elevenes læringsutbytte.

Tirsdag skrev VG at både Utdanningsdirektoratet i et egetnotat og Datatilsynet minner om at både elevenes nasjonale prøver og Elevundersøkelsen ikke skal brukes til annet formål enn det som fremkommer i opplæringsloven.

Samler resultater

Samtidig er Oslo kommunes skolesjef åpen om at både prøvene og Elevundersøkelsen inngår i kriteriene for hvordan lærere og skolelederes kvalitet og lønn vurderes.

Til Aftenposten mandag skrev skolesjef Astrid Søgnen i en epost at resultatutvikling over tid som fremkommer av eksamensresultater, Elevundersøkelsen, nasjonale prøver, innsats og resultater i prosjekter og lignende kan være en del av vurderingsgrunnlaget for lærere og ledere.

Kuttet ut «tallkarakterer»

Oslo kommunes skolebyråd, Anniken Hauglie (H) bekrefter dette overfor VG.

– Det kan være en del av vurderingsgrunnlaget. Men det gis ikke en krone i lønnstillegg eller pesonlige tillegg til noen lærere eller skoleledere i Oslo uten at lønnssystemet er forankret hos begge parter, altså Oslo kommune som arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner, sier Hauglie.

Hun minner om at de nasjonale prøvene ikke holdes på alle årstrinn i skolen, og følgelig bare gir resultater for et begrenset antall elever og lærere hvert år.

Hun overtok som utdanningsbyråd etter at de tidligere rektorkontraktene ble tatt i bruk og senere fjernet.

– Alle ledere i Oslo kommune, herunder rektorer, har medarbeidersamtale med sin overordnede og får tilbakemelding på utført arbeid, uten at det gis karakterer eller vurderinger som knyttes til tallstørrelser, sier Hauglie til VG.

Det har heller ikke torsdag lyktes VG å oppnå kontakt med skolesjef Astrid Søgnen i Oslo for å kommentere saken.

Røe Isaksen advarer mot direkte kobling

I en egen undersøkelse om nasjonale prøve-resultater og andre tester, har betydning for skolelederes lønn, svarer en av ti ledere at de er enig i en slik påstand. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) advarer mot å legge for stor vekt på elevenes resultater når lærere og ledere skal vurderes.

– Hvis noen kommuner har lokale lønnspotter til fordeling, så er det opp til kommunene hvordan de sammen med lærernes og ledernes organisasjoner kommer frem til fordeling av disse pengene. Men et system med en direkte kobling mellom lønn og resultater på nasjonale prøver, Elevundersøkelsen og kartleggingsprøver mener jeg er en dårlig kobling. Det må for eksempel ses i sammenheng med skolens utgangspunkt, sier Røe Isaksen som understreker at lønnsfastsettelse ikke er departementets oppgave.

– Mener du at elevene sine resultater på nasjonale prøver sier noe om kvaliteten på- og innsatsen til skolelederne ved en skole?

– Det er et godt spørsmål. Skoleledere kan definitivt påvirke kvaliteten på en skole. Men de nasjonale prøvene kan ikke brukes til til å finne ut om en skoleleder er god eller ikke, blant fordi vi må se på hva slags elevgrunnlag skolen har,
svarer kunnskapsministeren.

Foto: ,

Foto: ,

Foto: ,

Foto: ,

Foto: ,

Foto: ,

Foto: ,

Foto: ,

Les også

 1. Seks av ti mobbeutsatte sliter med symptomer på linje med krigstraumer

  Jarle Skjørberg (44) og 57 prosent av alle som har blitt mobbet, har hatt symptomer som kan sammenlignes med…
 2. Norske badeanlegg: – Folk tør ikke å dusje nakne før de går i bassenget

  Flere av landets badeanlegg roper varsku om folks dusjevaner før de går i bassenget.
 3. En av ti skoleledere: Nasjonale prøver har betydning for hva de tjener

  Åtte prosent av rektorene og skolelederne oppgir at elevenes resultater på tester og nasjonale prøver har betydning for…
 4. Elevenes resultater på nasjonale prøver skal ikke gi lærerne høyere lønn

  Resultater på nasjonale prøver og Elevundersøkelsen skal ikke benyttes som grunnlag for bonuser og lønnstillegg til…
 5. Det er blodig alvor. Det handler om våre barn.

  Skoleledelsen betaler enkelte lærere og rektorer ekstra for gode resultater på nasjonale prøver.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Oppvekst

Flere artikler

 1. En av ti skoleledere: Nasjonale prøver har betydning for hva de tjener

 2. Det er blodig alvor. Det handler om våre barn.

 3. Oslo-skoler detaljstyres med 273 mål

 4. Pluss content

  TALLENE SOM OPPRØRER: – Resultatjaget har gjort Oslo-skolen blind

 5. Målemaniet i Oslo-skolen

Fra andre aviser

 1. Nasjonale prøveresultater skal ikke avgjøre lærerlønn

  Fædrelandsvennen
 2. Lærere kan få lønnstillegg hvis elevene gjør det bra

  Fædrelandsvennen
 3. Lærere kan få lønnstillegg hvis elevene gjør det bra

  Aftenposten
 4. Vi rektorer slår ring om Oslo-skolen | 140 rektorer skriver

  Aftenposten
 5. Derfor trenger vi nasjonale prøver

  Bergens Tidende
 6. Det er forbudt å øve til kartleggingsprøver. Bryter denne skolen forbudet?

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder