Ankesak mot 47-åring starter i dag

KREVENDE JOBB: På Økern i Oslo sitter den sentrale ledelsen i Arbeids- og velferdsetaten, bedre kjent som NAV. De har blant annet ansvaret for å innføre solide rutiner for å hindre økonomisk kriminalitet blant ansatte. Foto:Frode Hansen,VG

Flere NAV-ansatte dømt for korrupsjon og underslag

Siden 2007 mener NAV å ha avslørt økonomisk kriminalitet blant flere ansatte. Fem av dem er dømt til flere måneder i fengsel.

 • Bjørn-Martin Nordby
 • Frode Hansen

Artikkelen er over fem år gammel

I dag starter ankesaken mot en 47 år gammel mann i Frostating lagmannsrett, som i fjor høst ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder for flere tilfeller av grovt bedrageri og grov korrupsjon.

Bedrageriene foregikk ifølge tingrettsdommen mens han var ansatt i politiet. Da han senere var kommunalt ansatt ved et NAV-kontor i en kommune i Nord-Trøndelag skal han ha mottatt store pengebeløp for å gi folk gjeldsrådgivning, omtalt i dommen som grov korrupsjon.

Mannen nekter straffskyld for alle forholdene, men det er kun det som dreier seg om korrupsjon som skal behandles i ankesaken.

Har du innspill eller tips om økonomisk kriminalitet? Kontakt VGs journalist her

«Sosial og økonomisk trygghet»

Blant dem som, ifølge NAVs egne hjemmesider, «skal bidra til sosial og økonomisk trygghet» i det norske samfunn, finnes det imidlertid flere uærlige sjeler.

På forespørsel fra VG har NAV utarbeidet en oversikt over tips til deres internrevisjon. Endel av tipsene dreier seg om korrupsjon, underslag og andre former for økonomisk kriminalitet blant ansatte.

Noen av sakene er blitt løst utenfor domstolen, blant annet ved at vedkommende ansatt enten er blitt omplassert, har sluttet selv eller er blitt oppsagt. Men tilsammen fem mannlige ansatte, to av dem ansatt i den kommunale delen av NAV, er dømt for kriminelle handlinger.

De har fått fengselsstraffer fra fem måneder til to år og tre måneder. Den allerede omtalte saken fra Nord-Trøndelag er imidlertid ikke rettskraftig.

Drev selskap ved siden av

- Min klient har sammen med sin bror drevet med gjeldsrådgivning gjennom et eget selskap, og har tatt seg betalt for dette, mens han var ansatt i NAV. Så mener påtalemyndigheten at det er å anse som korrupsjon dersom du gir gjeldsrådgivning til noen som står i kø for slik hjelp i andre kommuner, sier mannens forsvarer Bertil Vilhelm Smalås til VG.

- Har du tro på frikjennelse i lagmannsretten?

- Ja. Det finnes i alle fall ikke rettspraksis som tilsier at en person skal dømmes for dette.

NAV består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og kommunale sosialtjenester, og har derfor både statlige og kommunalt ansatte. Lederen ved det aktuelle NAV-kontoret ønsker ikke å gå i detaljer om saken, men sier følgende:

- Brukere av NAVs tjenester er ofte i en sårbar og presset situasjon, noe som kanskje gjør det lettere å utnytte det tillitsforholdet som er mellom bruker og offentlig myndighetsperson.

Han mener det er vanskelig å ha systemer som er helt vanntette.

Har gjennomført flere revisjoner

Fungerende styringsdirektør Anne-Cathrine Brodtkorb i Arbeids- og velferdsdirektoratet understreker at de har ansvaret for de statlig ansatte. Hun sier til VG at det er svært viktig for dem å ha gode rutiner og systemer som gjør det vanskeligere for egne ansatte å gjennomføre økonomisk kriminalitet.

- Vi har derfor gjennom flere år jobbet systematisk med å bedre både rutiner og systemer.

Hun forteller at arbeidet skjer både sentralt og i hver enkelt enhet. NAVs internrevisjon har ifølge Brodtkorb også gjennomført flere revisjoner på temaet misligheter de senere årene.

- Likevel er det, selv med kontroller og rutiner, ikke mulig å sikre seg helt. Vi må derfor være forberedt på at det kan komme flere saker.

- Har innført begrensninger

- Har dere gode nok rutiner for å fange opp økonomisk mislighold?

- Vi har blant annet innført begrensninger av hvem som kan etablere og endre bankkontonummer til brukerne våre. Ansatte som kan endre bankkontonummer på brukerne kan ikke behandle saker om utbetaling av stønader. Oppgaven med å endre bankkontonummer ble sentralisert i 2009, og det er kun noen utvalgte medarbeidere som har denne oppgaven.

– UAKSEPTABELT: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) er trygg på at NAV følger opp påstander om misligheter på en seriøs måte. Her fotografert under Arendalsuka tidligere i år. Foto:Petter Emil Wikøren,VG

Hun legger til at ved saksbehandling og utbetaling av ytelser skal det den enkelte saksbehandler har gjort i saken kontrolleres av en annen ansatt.

- Svært mange syke, uføre og ressurssvake nordmenn er avhengige av NAVs tjenester. Hvordan tror dere disse sakene påvirker folks tillit til NAV?

- Generelt sett vil nok alle saker om økonomisk kriminalitet påvirke folks tillit. Mange av de som har behov for våre tjenester er i en vanskelig livssituasjon. Det er viktig at vi forvalter vårt samfunnsoppdrag på en skikkelig måte.

- Én for mye

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson understreker at en ansatt som begår ulovligheter, er én for mye.

- Det er helt uakseptabelt når ansatte i NAV begår ulovlige handlinger. Jeg er tilfreds med at etaten har et system der påstander om misligheter følges opp på en seriøs måte - og der det får konsekvenser for dem som faktisk begår ulovlige handlinger, sier Eriksson til VG.

- Er dette et tegn på en ukultur i NAV?

- Jeg har tillit til at etaten har tilstrekkelig gode rutiner på området. Det at et lite fåtall av de ansatte i NAV har begått ulovligheter kan umulig oppfattes som et tegn på at det er en ukultur i NAV. En som begår ulovligheter er uansett en for mye, så jeg er glad for at dette tas på største alvor, sier Eriksson.

BEHANDLES HER: Onsdag møter en 47 år gammel mann her i Frostating lagmannsrett i Trondheim. Påtalemyndigheten mener han begikk flere tilfeller av grov korrupsjon mens han jobbet ved et NAV-kontor i Nord-Trøndelag. Foto:Ned Alley,NTB scanpix

De andre dømte NAV-ansatte

Oslo

I 2007 mottok internrevisjonen tips om at to ansatte hadde mottatt returprovisjon og bestikkelser da de inngikk avtaler om formidling og opplæring av helsepersonell fra Finland.

Det ble senere avdekket at dette hadde foregått for seks år tilbake, mens de var ansatt i Aetat, en av NAVs forløpere, i Oslo.

Ifølge tiltalen mottok de bestikkelser på til sammen 2,6 millioner kroner. I tingretten ble den ene mannen frikjent. Lagmannsretten dømte imidlertid begge to til fengselsstraff på henholdsvis to år og to år og tre måneder. I tillegg måtte de tåle en inndragning av 1.089.000 kroner hver.

Trondheim

I 2008 fikk NAVs internrevisjon et tips om at en mannlig ansatt ved et kontor i Trondheim hadde utbetalt kontantstøtte til seg selv. Gjennom nærmere undersøkelser ble det avdekket at den da 38 år gamle mannen, i samarbeid med to medsammensvorne, hadde underslått til sammen over 2,2 millioner kroner i 2007 og 2008.

Alle tre tilstod ugjerningene i daværende Trondheim tingrett. Den NAV-ansatte mannen ble dømt til ett år og syv måneders fengsel for grovt bedrageri. I dommen går det frem at mannen tidligere har sittet inne for underslag, som trakk i skjerpende retning.

De to medhjelperne, som ikke var ansatt i NAV, ble dømt til kortere fengselsstraffer. Alle tre måtte betale erstatning til NAV.

Drammen

En 41 år gammel mann ansatt ved et NAV-kontor i Drammen ble i 2010 anmeldt for økonomiske misligheter i de kommunale saksbehandlingssystemene. Politiets etterforskning avdekket at mannen hadde svindlet 33 klienter for til sammen over 640.000 kroner, for å betale egne regninger.

I Drammen tingrett ble mannen i 2011 dømt til fengsel i fem måneder, etter å ha fått strafferabatt for å ha tilstått alt. I tillegg ble han dømt til å betale tilbake hele beløpet han hadde tappet fra NAV-klientenes kontoer.

I forkant av rettssaken avslørte Drammens Tidende at mannen også i 2009 ble dømt for grov utroskap, mot sin tidligere arbeidsgiver.

Virksomhetsleder Steinar Hansen ved NAV Drammen omtaler ansettelsen av mannen som «uheldig», ettersom referansesjekken var mangelfull. Han sier også at den ansatte utnyttet en svakhet ved rutinene, ved at det ikke var full bilagskontroll.

- Kontrollrutinene er innskjerpet. Nå er det dobbel godkjenning med full bilagskontroll. I tillegg er et eget regnskapssystem for økonomisk forvaltning under innfasing.

- Sjekker ikke NAV folks vandel når dere ansetter mennesker som skal forvalte store pengesummer?

- Det gjelder strenge regler for hvilke samfunnsoppdrag som kan underlegges krav til vandelsattest ved tilsetting. Stillinger i NAV er ikke underlagt krav om vandelsattest ved tilsetting og vi har derfor ikke anledning til å sjekke vandel ved ansettelser, sier Brodtkorb i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

PS! Oversikten VG fikk fra NAV inneholder ikke tips fra 2014, fordi disse sakene fortsatt skal være under arbeid av internrevisjonen.

Les også

 1. Nav får refs for vanskelige skjemaer og brev

  Kompliserte skjemaer og brev gjør brukerne usikre og fører til unødvendig mange henvendelser til Nav-kontorene, fastslår…
 2. IT-sjef slutter i Nav : - Utsatt meg for et umenneskelig press

  Før Navs IT-sjef Nina Aulie gikk fra jobben i protest, sendte hun en følelsesladd e-post til over tusen ansatte.
 3. NAV svindlet for 178 millioner kroner

  830 personer er anmeldt for trygdesvindel for til sammen 178 millioner kroner hittil i år.
 4. Brukere fornøyd med Nav tross dårlig omdømme

  En ny undersøkelse viser at seks av ti spurte som har vært i kontakt med Nav, er tilfredse med behandlingen de fikk.

Mer om

 1. Nav

Flere artikler

 1. NAV-ansatt dømt for grov korrupsjon

 2. Korrupsjonssaken i Drammen: Frogn kommune skal granske alle saker til korrupsjonssiktet kvinne (57)

 3. Slik tar hun NAV-svindlerne

 4. Pluss content

  NAV SER DEG: Slik tas NAV-svindlerne

 5. Fant «uheldige» forhold rundt sexkjøp-suspendert mann: Departement ba om ekstern granskning

 6. Siktet veivesen-ansatt: Politiet har tatt hefte på 750.000 kroner i bolig

Fra andre aviser

 1. Ankesak starter i dag: Fem Nav-ansatte dømt for økonomisk kriminalitet

  Aftenposten
 2. Fem Nav-ansatte dømt for økonomisk kriminalitet

  Fædrelandsvennen
 3. Telenor: Avdekket flere uakseptable brudd i Asia

  Bergens Tidende
 4. Siktet veivesen-ansatt: Politiet har tatt hefte på 750.000 kroner i bolig

  Fædrelandsvennen
 5. To menn dømt for grov korrupsjon på Nikkelverket

  Fædrelandsvennen
 6. Ble dømt til syv måneder i fengsel: Dette er historiene bak de feilaktige Nav-dommene

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder