REAGERER: Advokat Mette Yvonne Larsen (innfelt) mener at bevisvurderingen i dommen mot eks-politimann Lars Trøen van Hoegee fremstår som selvmotsigende. Foto: ROGER NEUMANN/KYRRE LIEN

REAGERER: Advokat Mette Yvonne Larsen (innfelt) mener at bevisvurderingen i dommen mot eks-politimann Lars Trøen van Hoegee fremstår som selvmotsigende. Foto: ROGER NEUMANN/KYRRE LIEN Foto: ,

Eks-politimann dømt til tre års fengsel: Advokat om Stathelle-dommen: «Spekulativ», «støtende» og «selvmotsigende»

Meddommer avviser kritikken: - Har beskrevet det vi mener er riktig

Aktor: - Kunne ikke la det stå åpent om det var et drap

Advokat Mette Yvonne Larsen reagerer på at tingretten legger til grunn at Linn Madelen Bråthen (33) selv klatret over rekkverket og falt fra Brevikbroen natt til 3. august i fjor.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Dette er i klar strid med oppfatningen til avdødes familie og venninner, som mener at hun ikke ønsket å ta sitt eget liv. Samboeren har blant annet hevdet at 33-åringen aldri ville kommet over rekkverket på broen uten hjelp.

I tingretten forklarte også flere naboer om ropene de hørte natten Linn Madelen Bråthen døde.

Men i den ferske dommen legger retten til grunn at 33-åringen selv klatret over rekkverket på Brevikbroen.

«Etter at tiltalte forlot Linn må hun etter rettens syn ha klatret over rekkverket på broen, og enten – muligens under trussel om å ta sitt eget liv – ha falt fra broen ved et uhell eller bevisst ha skjøvet seg ut fra broen, slik at hun falt i vannet», heter det i dommen.

– Unødvendig spekulasjon

Det eneste vitnet til dette er eks-politimannen Lars Trøen van Hoegee, som i retten forklarte at han sto omtrent to meter fra Linn Madelen Bråthen da hun hoppet.

Nå er han dømt til tre års fengsel for å ha forlatt venninnen i hjelpeløs tilstand.

Advokat Mette Yvonne Larsen mener at bevisvurderingen i dommen fremstår som selvmotsigende.

Hun mener at det på den ene siden er lange gjengivelser av vitneutsagn som beskriver en konfliktfylt og høylytt krangel mellom de to.

– Dette kan utvilsomt lede frem til tanken om at den opprinnelige siktelsen for drap var riktig. Retten velger likevel å spekulere i at kvinnen selv har foretatt seg noe som ledet til at hun falt utenfor broen. Dette er en spekulasjon som virker unødvendig og dessuten fremstår det som støtende, ikke minst for kvinnens eget ettermæle, men også for de etterlatte, sier Larsen til VG.

Hun understreker at retten skal konsentrere seg om å vurdere saken med tiltale som ramme.

– Men her har man gått utover den rammen, sier Larsen.

– Kunne retten vurdert hans skyld uten å ta stilling til hvordan hun havnet utenfor broen?

– Ikke bare kunne, men skulle, mener Larsen.

– Ikke enig

Meddommer Reinor Limi avviser kritikken fra den profilerte advokaten.

– Jeg er ikke enig i kritikken. Vi kan ikke dømme noe utover det som er tiltalen. Vi har ikke rett til å dra inn noe annet, sier meddommer Reinor Limi til VG.

Han sier det ikke var mye diskusjon rundt beskrivelsen av hendelsesforløpet som førte avdøde fra broen og til vannet, og viser til at dommen er enstemmig.

– Vi har dømt ut fra vitneforklaringer og det som kom frem i rettssaken. I dommen har vi beskrevet det slik vi mener er riktig basert på forklaringer. Hun må ha klatret, sier Limi.

VG har vært i kontakt med tingrettsdommer Berit Nerva og meddommer Katrine Sletten Haraldsen. De ønsker ikke å kommentere kritikken, men viser til dommen.

– Retten har gjort det korrekte

Statsadvokat og aktor i saken, Kjetil Omholt, er fornøyd med dommen.

– Poenget er at på det punktet som gjelder hva som skjedde på broen, så har vi ikke annen informasjon enn tiltaltes forklaring. I mangel av andre opplysninger, skal man legge tiltaltes forklaring til grunn. Retten har gjort det korrekte, sier Omholt til VG.

Han mener retten ikke hadde noe annet valg.

– Retten kunne ikke la det stå åpent om dette var et drap. Tiltalte har forklart at hun begikk selvmord og da må vi legge det til grunn når vi står uten andre opplysninger. Det er sånn strafferetten fungerer, sier Omholt.

Han sier dette er helt vanlig innenfor bevisdømmelse, selv om det ikke nødvendigvis virker logisk.

– I noen saker må man gå et hakk ned på straffebedømmelsen og ta noe vi kan føre bevis for. Det blir da til fordel for tiltalte, at man går ned i alvorlighetsgrad til noe som er mer sikkert, sier Omholt.

Bistandsadvokat: – Litt svak dom

Eks-politimannen var opprinnelig siktet for drap og anklaget for at han hadde kastet Linn Madelen Bråthen fra broen, slik at hun hadde landet i sjøen etter et fall på 45 meter.

DØD: Linn Madelen Bråthen ble funnet død i vannet utenfor Stathelle. Foto: Privat Foto: ,

Politiet ville tiltale 42-åringen for drap, men riksadvokaten satte foten ned og han ble tiltalt for å ha forlatt henne i hjelpeløs tilstand. Subsidiært ble han tiltalt for falsk forklaring.

I dommen kommer det frem at retten ikke skal vurdere om van Hoegee kan ha forvoldt Bråthens død.

– Vi har reagert på at dommen er såpass klar på at hun falt, og på akkurat det punktet er vår oppfatning at dommen er litt svak. Dette har nok en side i bevissituasjonen, og at retten i mangelen av noe annet må legge dette til grunn, sier bistandsadvokat Niels-Christian Schelver Petersen til VG.

Forsvarsadvokat Svein Holden viser til at påtalemyndigheten mener at det ikke kan bevises at eks-politimannen dyttet Linn Madelen Bråthen av broen. Dette gir en ramme for rettens behandling av saken.

– Retten skal ikke gå inn på om det var han som forvoldte hennes død, og legger derfor hans forklaring om hendelsesforløpet til grunn – nemlig at det var hun som på eget initiativ hoppet fra broen, sier Holden, som er tidligere statsadvokat og aktor.

– Ikke fullstendig opplyst

Han sier det er vanlig at retten ikke går inn på vurderinger som ligger utenfor tiltalen.

TIDLIGERE AKTOR: Forsvarsadvokat Svein Holden var blant annet aktor i rettssaken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik. Foto: Therese Alice Sanne Foto: ,

– Men med tanke på at retten ikke har tiltro til hans forklaring om hvilken form for kommunikasjon han hadde med avdøde rett før dødsfallet, kunne man kanskje ønsket seg noen tanker fra retten om hvordan dette har skjedd. Vitner har jo forklart at det var en krangel mellom de to, noe som tiltalte bestrider. Det innebærer at et vesentlig element i hendelsesforløpet ikke er fullstendig opplyst, mener Holden.

Forsvarsadvokat Harald Stabell konstaterer at det eneste man vet med sikkerhet i Stathelle-saken, er at Linn Madelen Bråthen var på broen og havnet i vannet.

– Resten er et bevisspørsmål, sier Stabell.

Mener retten avviser spekulasjoner

Det at tingretten videre slår fast at avdøde klatret over broen og falt ned i vannet – enten ved et uhell, eller som en selvmordshandling – tar ifølge Stabell utgangspunkt i rammene for tiltalen.

– Hadde han løftet henne over og dyttet, hadde det vært drap. Retten må legge til grunn at hun klatret selv, siden den ikke kan bevise noe annet, sier Stabell.

Han får støtte av advokat John-Christian Elden, som viser til at retten finner det bevist at Linn Madelen Bråthen enten hoppet selv eller falt ved et uhell.

Selv om Elden mener det er vanskelig å lese av dommen hvordan retten har kommet til dette, så viser han til en omfattende og langvarig bevisførsel.

– Jeg oppfatter at retten med dette ønsker å sette skapet på plass for å avvise de spekulasjoner som har vært i media om drap, også etter at drapssiktelsen ble henlagt av Riksadvokaten, sier Elden til VG.

Fortsatt ubesvarte spørsmål

Dommen slår fast at det var den tidligere politimannens forhold og nære relasjon til Linn Madelen Bråthen og en krangel i forbindelse med dette, som medførte at hun kom i en akutt hjelpeløs tilstand psykisk sett, slik at hun falt over broen denne natten.

FANGET OPP: Dette bildet er hentet fra en overvåkningsvideo og viser Linn Madelen Bråthen (33) og den tiltalte eks-politimannen like før Bråthen døde. Foto: POLITIET Foto: ,

Retten mener at eks-politimannen forsto at hun var i en mental tilstand som tilsa at det kunne gå galt, men at han likevel forlot henne.

– Dette mener min klient er så langt fra sannheten som man kommer. Hvis han hadde hatt en mistanke om at noe kunne gå galt, så hadde han ikke forlatt henne, sier forsvarer Arne Lie, som understreker at eks-politimannen vil anke dommen.

Bistandsadvokat Schelver Petersen forteller at familien fortsatt har en rekke ubesvarte spørsmål, men at de jevnt over er fornøyde med dommen.

– De opplever at retten følger deres syn på saken i forhold til at det har skjedd noe på broen, og at retten ser bort fra tiltaltes forklaring omkring det. Så er de også fornøyde med at retten har sett den belastningen som familien har vært utsatt for, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder