SKARP MELDING: Denne meldingen fikk Mona Gustavsen til å reagere.
SKARP MELDING: Denne meldingen fikk Mona Gustavsen til å reagere. Foto:Skjermdump / Privat,

Mona: Jeg fikk ikke taxi-jobb fordi jeg er tater: «Går ikke på deg som person, men at du er av taterfolket»

Kongsvinger Taxi: - Vi beklager ** Advokat: Sjeldent gode bevis på diskriminerende rasisme

INNENRIKS

Først skal hun ha blitt lovet deltidsjobb, så kom det frem at hun er tater. Nå har Mona Gustavsen (49) politianmeldt Kongsvinger Taxi for rasediskriminering.

Publisert: Oppdatert: 02.12.14 19:48

Etter to måneders opplæring, to kurskvelder på Hamar og en angivelig lovnad om 50 prosent stilling skal Mona Gustavsen (49) ha fått beskjed over sms om at hun ikke fikk jobben likevel - fordi hun er av taterslekt. Det var avisen Glåmdalen som først omtalte saken.

– Jeg føler meg helt motløs nå. Jeg synes det er trist at de ikke tilstår og beklager det jeg har på sms og telefonopptak. Jeg trodde ikke det var mulig å si noe sånt, sier Gustavsen til VG.

Frode Flosand, daglig leder i Kongsvinger Taxi ønsker ikke å kommentere tekstmeldingen, men understreket til VG tirsdag ettermiddag at han mente det hadde skjedd en alvorlig misforståelse i denne saken.

- Vi beklager omstendighetene rundt denne saken, og her har det skjedd en alvorlig misforståelse, sier Flosand til VG.

«Tør ikke ta inn tatere på grunn av lynnet»

I en sms som skal være sendt fra sjåføren som har drevet opplæring av henne, får hun beskrevet hva som er årsaken til at hun ikke fikk deltidsjobben som taxisjåfør. VG gjengir meldingen med tillatelse fra Gustavsen.

«Hei! Har vært temmelig opptatt, så har ikke hatt mulighet til å svare. Vi har i går hatt møte, og vi har måttet si nei til kjøring for deg hos oss. Dette går ikke på deg som person, men at du er av taterfolket. Og at vi på grunn av lynnet til tatere ikke tør ta inn folk som er tatere, på grunn av temperament, og det som da kan oppstå hvis det blir en situasjon. Jeg må bare beklage. Du er en alle tiders person. Så jeg ønsker deg alt godt, og håper Eskoleia greier å finne noe til deg. Med vennlig hilsen Erik :-)»

Hun er ikke den første som har opplevd å bli diskriminert for sin tater-bakgrunn. Det har også hockeyspiller Tommy Kristiansen under en seriekamp i 2013.

– Jeg opplevde av og til å bli mobbet på skolen, og har som voksen fått en og annen slengbemerkning, men jeg hadde aldri trodd at slik diskriminering kunne skje på en arbeidsplass i dag, sier Mona Gustavsen.

– Det går på at du er den du er

Hun har også opptak av en samtale som hun hevder å ha hatt med en leder i Kongsvinger Taxi. Glåmdalen har gjengitt samtalen. Et utsagn som angivelig stammer fra lederen, er: «Det går på det at du er den ..., er av dem du er. For det er ikke annet jeg kan si, for det er det som går på skepsisen. Ja, altså, generelt er massen skeptisk.»

Nå har Gustavsen engasjert advokat.

– Jeg er kjent med både tekstmeldingen og telefonsamtalen man har sikret opptak av. Det i seg selv mener jeg er sjeldent gode bevis på diskriminerende rasisme. Det er sjeldent man har så gode holdepunkter for å si det. Slik som jeg kjenner saken nå mener jeg at straffelovens bestemmelse er overtrådt. Jeg vil også se på den arbeidsrettslige siden. Også der kan det være grunnlag for å reise et erstatningskrav, men det må vi komme tilbake til, sier advokaten Steffen Brandstad til VG.

– Vil ikke kommentere

Straffelovens paragraf 349 om rasediskriminering lyder: «Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet, på grunn av en persons religion eller livssyn, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse nekter ham varer eller tjenester på de vilkår som gjelder for andre».

Taxisjåføren som skal ha sendt tekstmeldingen skriver i en sms til VG at han ikke har noen kommentar i saken, og henviser til Frode Flosand, daglig leder i Kongsvinger Taxi.

– Vi har ikke mottatt noen anmeldelse, og avventer saken frem til vi mottar anmeldelsen fra politiet, sier Frode Flosand til VG.

Daglig leder i Taxi Hedmark, Lise Holst Langaard, ønsker ikke å kommentere saken til VG, og understreker at ansettelser blir gjort lokalt.

– Det er løyvehaver som ansetter sjåfører

Til Glåmdalen sier Flosand i Kongsvinger Taxi at det ikke er opp til dette selskapet å ansette sjåfører, og at anmeldelsen derfor er plassert på feil sted.

– Kongsvinger Taxi er et sameie, og har ingen som helst myndighet til å ansette drosjesjåfører. Det er det hver enkelt løyvehaver som gjør for sine biler, og derfor må en eventuell anmeldelse rettes mot løyvehaver, ikke Kongsvinger Taxi, sier Frode Flosand.

Møte

Ifølge Glåmdalen ble det avholdt et møte mellom alle som har taxiløyve i Kongsvinger den 19. november, der avgjørelsen som at Gustavsen ikke fikk jobb skal ha blitt tatt.

Arild Saghaug er taxisjåfør i Kongsvinger, og var til stede på møtet den 19. november. Han skal ifølge Glåmdalen være en av dem som ikke motsatte seg at Gustavsen skulle få jobben.

– Så lenge en sjåfør får den blå kjøreseddelen fra politiet, som betyr at vedkommende har plettfri vandel, klarer opptaksprøvene og har en drosjeeier å kjøre for, kan ikke vi nekte vedkommende å kjøre taxi, sier Saghaug til avisen.

Ifølge daglig leder i Kongsvinger Taxi, bestod Gustavsen ikke opptaksprøven kjent som kjentmannsprøven. Denne prøven er en forutsetning for å kjøre taxi i byer. Avisa Glåmdalen skriver at Gustavsen fikk 31 av 51 svar rett på den siste prøven, mens kravet i utgangspunktet var 38 riktige svar.

- Slik diskriminering hører fortiden til

Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk senter reagerer sterkt på tekstmeldingen Gustavsen har fått, og mener den er at klart brudd på diskrimineringslovgivningen.

- Dette er en diskriminering som så til de grader hører fortiden til. At disse menneskene ikke forstår dette selv, står nesten ikke til troende. Det gjelder både mangelen på enkel medmenneskelighet og de tydelige bruddene på norsk lov, sier Steen.

Han sier at de i Antirasistisk senter sjelden ser saker der arbeidslivsdiskriminering er skriftlig dokumentert slik de er i tekstmeldingen, og krever at holdningene må ryddes opp i.

- Det er sjelden vi ser saker hvor noen diskriminerer andre så direkte i arbeidslivet og i en ansettelsessammenheng. Her må drosjenæringen rydde opp og legge seg flate umiddelbart, hvis ikke må noen andre gjøre det for dem, sier Steen til VG.

Jim Karlsen, leder for Romanifolkets riksforbund i Norge tar sterk avstand fra det som har skjedd med Gustavsen.

– Det er ikke ofte vi ser så kraftige overtramp som dette. Vi tar sterk, sterk avstand fra dette. Det er helt katastrofalt at et menneske får en sånn tilbakemelding. Det er sterkt beklagelig at det i 2014 finnes mennesker som har en så nedlatende og rasistisk holdning til folk som har kjempet så hardt for å overleve, sier Karlsen til VG.

Stolt av å være tater

Etter å ha hatt det hun selv beskriver som en ubehagelig samtale med en leder i Kongsvinger taxi, valgte Mona Gustavsen å ringe tilbake for å kunne bevise det hun hadde hørt.

– Jeg har jobbet forskjellige steder, og der har jeg aldri hørt noen ting. Jeg skjemmes ikke for å være tater, for jeg er stolt av opphavet mitt, sier hun til VG.

Selv om Gustavsen har fått sårende meldinger har hun ikke mistet lysten på å kjøre taxi.

– Jeg har ikke lyst til å jobbe på Kongsvinger, for nå vet jeg hvordan de betrakter de reisende. Jeg har stridd fælt for å komme dit jeg er i dag. Jeg har brukt tid og ressurser på tid jeg kunne ha brukt på andre ting. Jeg liker å kjøre bil, og jeg har fått ros fra dem jeg har kjørt, sier Gustavsen.

Hun ønsket at ting skulle bli annerledes, og synes dagens situasjon er svært trist.

– Jeg syns det er trist og bedrøvelig. Det er ikke sånn jeg hadde trodd ting skulle bli, sier hun.