HER BLIR DET BOLIGER: Jan Tore Sanner (i midten) studerer planene for en ny stor OBOS-utbygging på Løren i Oslo. OBOS-sjefene Daniel Kjørberg Siraj (til venstre) og Martin Mæland er fornøyd med at femårsfristen fjernes.
HER BLIR DET BOLIGER: Jan Tore Sanner (i midten) studerer planene for en ny stor OBOS-utbygging på Løren i Oslo. OBOS-sjefene Daniel Kjørberg Siraj (til venstre) og Martin Mæland er fornøyd med at femårsfristen fjernes. Foto:Terje Bringedal,VG

Regjeringen letter på byggefrister

Nye regler skal få fart på boligbyggingen

INNENRIKS

For å få fart i boligbyggingen i Norge, fjerner regjeringen regler som  tvinger utbyggere til å søke på nytt dersom oppstarten blir forsinket.

Publisert:

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil at store boligbyggere som OBOS – men også små utbyggere av bolig- eller hyttefelt – skal kunne bygge ut i takt med behovet.

Samtidig setter han nye og stramme frister for kommunene som skal godkjenne slike private reguleringsplaner. Stortinget skal ta stilling til lovforslaget til høsten.

Tidligere har Sanner kuttet i klageretten og forenklet reglene for enklere bygg.

- Når fem-årsregelen forsvinner, vil det komme svært mange utbyggere til gode, ikke bare i storbyene. Mange ønsker å drøye utbygginger over 10-15, kanskje 20 år for å spre belastningen og bygge etter behov, sier Sanner til VG.

- Dette er veldig bra både for boligbyggerne og for kjøperne, sier Martin Mæland, toppsjef i OBOS, til VG.

Nye leiligheter

Han viser fram et nytt OBOS-prosjekt på Løren i Oslo. Kommunen har gitt rammetillatelse til bygging av mer enn 900 leiligheter, fordelt på to tomter.

- Vi ser for oss at vi selger mellom 50 og 100 boliger om gangen. En slik feltutbygging kan dermed strekke seg over fem til 10 år, sier Mæland.

I dag må tiltakshaver har påbegynt byggingen innen fem år, hvis ikke risikerer man at tillatelsen faller helt bort – med mindre utbyggeren har holdt søknaden varm med å søke om forlenget frist.

Hver gang tiltaket må ut på en ny runde, har alle som er imot en utbygging, mulighet til å yppe til omkamp. Den retten forsvinner nå. Har kommunen sagt ja, så har kommunen sagt ja.

- Forenklet saksbehandling hos oss betyr lavere kostnader, sier Mæland.

- Det er riktig, sier Sanner.

Fart i utbyggingen

- Noe av poenget er å få kostnadene ned og få fart på boligutbyggingen. Vi trenger boliger til 300 000 nye innbyggere i Oslo og Akershus de neste 15-20 årene. Derfor må tempoet opp.

- Så utbyggerne vil få større rettigheter enn de som har andre interesser og kommer med innsigelser?

- Nei. Vi endrer ikke balansen i byggesakene, men vi forsøker å kutte noe i byråkratiet og gi større forutsigbarhet, sier Jan Tore Sanner.

Nye frister

Kommunene får nå hardere tidsfrister. De har tre ukers frist til å vende tommelen ned for private reguleringsplaner. Innen 12 uker skal sakene være klare til politisk behandling i kommunestyret. Da skal også offentlig høring være avsluttet.

- Foreløpig kommer det ikke sanksjoner mot kommunen dersom fristene brytes. Men jeg vil følge nøye med. Dersom fristene ikke holdes, vil jeg komme tilbake til spørsmålet om sanksjoner, sier Sanner.

Her kan du lese mer om