BORE-SJEKK: Leder av Bellonas Tromsø-kontor, Silje Lundberg, har de siste månedene gått gjennom alle lete- og boresøknader Miljødirektoratet har fått de siste fire årene. Foto:Terje Mortensen,VG

Bellona om Miljødirektoratet: - En pyramide av feil

Hevder direktorat gir blaffen i klagefristen for oljeboring

STAVANGER/TROMSØ (VG) En Bellona-rapport avslører at Miljødirektoratet systematisk lar oljeselskapene starte borevirksomhet før klagefristen er utløpt.

Publisert:

– De undergraver folks demokratiske rett til innsigelse, sier Silje Lundberg i Bellona.

De fire siste år har Miljødirektoratet gitt tillatelse til 162 oljeboringer. I 156 av tilfellene har boring blitt godkjent før klagefristen har løpt ut.

I 13 av de 156 tilfellene er tillatelse gitt og den fysiske boringen begynt før klagefristen har utløpt.

Begynner tidlig

Det viser en gjennomgang som Bellona har gjort av bore-tillatelsene Miljødirektoratet har behandlet de siste fire årene.

Det fremste offentlige miljøorganet har ikke sagt nei til en søknad om boring i løpet av de siste fire årene.

Her er hovedfunnene i undersøkelsen, som lederen av Bellonas Tromsø-kontor, Silje Lundberg, har utført.

Kun i to av 162 saker har oljeselskapene ikke fått lov til å begynne å bore før klagefristen er utløpt.

I fire av tilfellene har oljeselskapene fått lov til å begynne å bore, men ikke i oljeførende lag.

I 143 tilfeller har boring blitt godkjent før klagefrist har gått ut.

– Det er sterkt kritikkverdig, fastslår Lundberg.

I 13 av de 162 tilfellene er tillatelse gitt og boring påbegynt før klagefrist har gått ut.

– Det er alarmerende og sterkt kritikkverdig. Hele vår gjennomgang avslører at klageretten for norske borgere og organisasjoner, er fjernet. Det er et stort demokratisk problem, sier Lundberg.

– Når Bellona har funnet feil og mangler ved hele 160 av 162 søknader om bore-tillatelser, er noe alvorlig galt. Vi krever at klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) umiddelbart må sette en stopper for denne forvaltningspraksisen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– I realiteten viser dette at Klima- og miljødirektoratet fullstendig er i lommen til oljeindustrien. Det er pinlig, for ikke å si skandale. Det er faktisk det, fordi praksisen undergraver folks demokratiske rett til innsigelse.

Lundberg sier det var en konkret sak i sommer som gjorde at hun begynte kartleggingen.

-Feil av direktoratet

– Det var sendt ut høring på Statoils letebrønn Mercury i Barentshavet. Vi klagde tillatelsen inn til Miljødirektoratet. De omgjorde noen av vilkårene i tråd med vår klage, ga ny tillatelse, som det igjen var tre ukers klagefrist på. Vi var i kontakt med ornitologiske miljøer, men før vi fikk ferdigstilt vår klage, som da ble rettet til departementet, kom nyheten om at boringen både var påbegynt og avsluttet.

– Det gjorde at vi begynte vår gjennomgang som altså viser at det i 160 av 162 saker er gitt tillatelse før klagefrist er utløpt. Det er direktoratets praksis vi avslører, ikke oljeselskapene. De har fulgt reglene, sier hun.

Selskapene tar en sjanse

DIREKTØR: Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Foto:Markus Aarstad,

– Vi er de første til å gi organisasjonene rett i at det er en viktig demokratisk rettighet å få klage, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– Bellonas tall viser at selskapene i hovedsak får begynne å bore før høringsfristen er utløpt?

– Vi opplever dessverre at selskapene ofte leverer søknader i siste liten, som legger press på vår behandling.

– Men det er dere som skal passe på at de overholder fristene?

– Ja, men det skal sies at det i de fleste av sakene, ikke kommer inn klager. Da starter selskapene når tillatelse er gitt, men før klagefristen er utløpt. Vi opplever nok at de tar sjanse på å ta seg litt til rette, sier hun.

Hun viser til et eksempel på hastverk:

– Hvis et selskap ikke har planlagt godt nok og har funnet boret et tørt i en brønn, og vil fortsette å bore et annet sted i nærheten, må søknad behandles. Det koster selskapene mange millioner kroner å ha en rigg liggende, så da opplever vi et press om fortgang, sier Hambro.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder