Mener skyggejournaler er en uting

AVVISER KRITIKKEN: Helse og omsorgsminister Bent Høie mener kritikerne tar feil. Foto: JAN PETTER LYNAU

Helseministeren avviser journalkritikk

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener frykten for at sensitive opplysninger du gir til lege eller psykiater ikke lenger er trygge der, er ubegrunnet.

  • Ingunn Saltbones

Artikkelen er over seks år gammel

Bent Høie viser til at bakgrunnen for de to nye lovene er at det skal bli bedre for pasientene.

- Jeg opplever at for de fleste pasientene er det ikke et problem at flere får informasjon om dem. Tvert imot så savner de at de nye leger har den nødvendige kunnskapen for å gi dem god behandling. I dag må de selv bistå og fortelle, sier Bent Høie.

På høy tid

Høie mener derfor det er på høy tid å komme bort fra ustrukturerte journaler og avviser at sensitiv informasjon du ønsker skal være helt konfidensiell, ikke lenger er trygg der.

- De tar feil. Pasienten kan motsette seg at taushetsbelagt informasjon gis videre. De kan blant annet gi beskjed til lege eller psykiater om at deler eller alt i journalen skal sperres for innsyn, sier Høie.

Britt Lagenfelt Smith mener derimot at muligheten til å motsette seg innsyn er illusorisk. Les hennes argumenter her.

Mindre snoking

Han mener også frykten for at det skal bli mer snoking når journaler blir lettere tilgjengelig, er ubegrunnet.

- Tvert imot blir vanskeligere å snoke enn tidligere. Tidligere kunne i prinsippet alle som hadde en nøkkel gå og lese i papirjournalen uten at det ble registert noe sted. Nå vil det tydelig fremgå hvem som har lest journalen når, sier Høie.

Det er også et krav at helsepersonellet bare skal lese relevant informasjon, sier helseministeren.

JOURNAL: Journaler inneholder som regel en mengde informasjon og skrevet på pc er innholdet som regel svært ustrukturert. Dagens journaler er ikke gode nok, mener Helse og omsorgsminister Bent Høie. Foto: ARKIVBILDE

Ikke gode nok journaler

- Men dagens journaler er ustrukturerte og en blanding av relevant og irrelevant informasjon. Hvordan skal man da sikre at de ikke leser alt?

- Dagens journaler er ikke gode nok. Nettopp derfor må vi få på plass dette lovverket som skal legge grunnlaget for en ny og strukturert måte å skrive journaler på, sier Høie.

Han sier at leger i fremtiden må skrive ryddige journaler i flere lag, med de viktigste medisinske opplysningene tydelige og lett tilgjengelige.

- Men burde dere ikke da vente med å endre loven til journalene rent faktisk er bedre?

- Nei, vi må først få på plass loverket. Da vil dette tvinges frem, sier Høie.

Kjernejournal

- Er ikke den nasjonale kjernejournalen nok for å oppnå formålet med loven, at det skal bli lettere å få tak i relevant informasjon om pasienten?

- Nei, den vil dekke behovet ved akutte medisinske situasjoer. De nye lovene skal sørge for at informasjonen følger pasienten på en god måte gjennom et helt behandlingsløp, også når det gjelder planlagt behandlig, sier Høie.

- Tar feil

Bent Høie mener kritikerne tar feil når de mener man må ta utgangspunkt i hvordan ting fungerer i dag når det gjelder ustrukturerte journaler og mange eksempler som viser at sperring har vist seg å ikke fungere i praksis.

- Vi må ta utgangspunkt i de gode systemene - ikke gårsdagens løsninger. Da vil sperrebestemmelsene kunne fungere, sier Høie.
Høie varsler også at de vil utarbeide en forskrift som tydelig skal regulere sikkerheten og personvernet.

- Men Stortinget skal stemme over loven nå før det foreligger en forskrift. Da vet de jo i realiteten ikke hvordan dette blir?

- Det er alltid slik at loven må komme før man kan lage forskrifter til den. Men loven skal ikke iverksettes før forskriften er klar, sier Høie.

Kritisk til skyggejournaler

Høie er også sterkt kritisk til leger som skriver skyggejournaler for å beskytte pasientopplysninger.

- Skyggejournaler er en uting. Alle relevant informasjon skal føres i journalen, sier Høie.

Mer om

  1. Helse

Flere artikler

  1. «Skyggejournaler» kan bli ulovlige

  2. Slår alarm om ny pasientjournallov: - Private opplysninger er ikke trygge

  3. Harde fronter om pasientjournallov

  4. - Uetisk og et overgrep mot pasientene

  5. Derfor er ikke retten til å motsette seg reell

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder