INGEN BRO I SIKTE: Over denne veien i Nydalen i Oslo skulle gangbroen gått, fra PSTs lokaler til det nybygde boligkomplekset Lillohøyden. Foto: TERJE BRINGEDAL/VG Foto: ,

PST vil stanse bro ved egne lokaler

PST utpeker seg selv som terrormål

En ny gangbro vil kunne brukes som «plattform» for anslag, sabotasje eller spionasje mot PSTs lokaler – mener PST.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sine lokaler i Nydalen – et av satsingsområdene for boligbygging og byutvikling i Oslo.

Nå krever de at byggingen av en gangbro som skal binde bydelene Nydalen og Storo sammen, stanses.

Har klaget

Broen skulle etter planen gå fra det nye boligkomplekset Lillohøyden i sør og over Kristoffer Aamodts gate til en ferdigstilt gangvei som går mellom PSTs lokaler i Nydalen allé 35 og Nydalen allé 37.

Før fotgjengere fikk anledning til å spasere forbi like utenfor PSTs kontorlokaler, sendte imidlertid PST-sjef Benedicte Bjørnland inn en byggesaksklage på prosjektet.

Av klagen går det frem at PST mener at broen ikke kan bygges som prosjektert, av hensyn til PSTs sikkerhet.

«Gangbroen vil i tillegg kunne fungere som en plattform for anslag, sabotasje eller spionasje (…)», skriver Bjørnland blant annet i klagen.

– Vi er pliktet til å sette i gang en del sårbarhetsregulerende tiltak siden våre lokaler er utpekt som et skjermingsverdig objekt av Justis- og beredskapsdepartementet. I en situasjon der byutvikling og sårbarhet har kryssende interesser vil det medføre vanskelig valg, sier seniorrådgiver i PST, Siv Alsén til VG.

Viktig for skolebarn

Like ved det nye boligkomplekset Lillohøyden bygges det en ny barneskole med kapasitet til 840 elever som skal stå ferdig til skolestart i 2016.

– En vesentlig del av barna som skal gå på skolen må krysse Kristoffer Aamodts gate. Det største ankerpunktet ved å ikke føre opp broen er at man tar bort en god og trygg skolevei, sier Terje Løvold til VG.

Han er prosjektdirektør i Avantor AS som har utviklet mesteparten av den nye bebyggelsen i Nydalen siden tidlig på 1990-tallet.

– Dette er gangforbindelse som er svært viktig for utviklingen i området og forbindelsen mellom Nydalen og Storo. Spesielt siden dette kommer til å være skolevei for mange barn, sier Per-Arne Horne, enhetsleder i plan- og bygningsetaten.

– Er det uheldig at PST holder til i et område som er under stor utvikling, men stadig større fortetting?

– Vi flyttet inn i 2005, og mye har utviklet seg siden den gang. Det har kommet mange nybygg i området, noe vi visste at kom til å skje. Samtidig har trusselbildet endret seg de siste årene og vår situasjon er annerledes, noe som også påvirker hvilke sårbarhetsreduserende tiltak som anses som nødvendige, sier Ahlsen.

– Trusselbildet i endring

Gangbroen ble endelig vedtatt i 2007, og skulle etter planen vært ferdigstilt. Byggesaken ligger per i dag til behandling hos plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

INNGJERDET: Gangbroen skal etter planen være en forlengelse av denne gangveien like ved PSTs lokaler (t. h. ) Området er imidlertid sperret av for publikum med parametersikring. Foto: TROND SOLBERG, VG Foto: ,

– Gangbroen ble vedtatt etter at vi hadde flyttet inn og vi kunne sikkert kommet med innsigelser tidligere, men trusselbildet er i stadig endring, og det vil naturlig nok påvirke PSTs innspill, mener Alsén.

– Dialog

Hun fremholder at PST innstilt på å forsøke å finne en løsning god for alle involverte parter.

– Vi er nå i dialog med PST om hvordan broen bør sikres og hvordan det kan løses byggeteknisk. Vi opplever at de er villige til å diskutere ulike løsninger med oss, sier Horne.

Plan- og bygningsetaten er ifølge ham ikke ukjent med problemstillingen.

– Optimalt sett finnes det en del etater eller bedrifter som burde vært plassert annerledes. Som hovedstad er Oslo kommunen vant til å foreta slike vurderinger der sikkerhet blir satt opp mot etablering av gode byrom og gangforbindelser, sier Horne.

– Kommenterer ikke sikkerhetstiltak

Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet sier de ikke ønsker å kommentere saken.

– Generelt kommenterer vi ikke sikkerhetstiltak. PST er vel de nærmeste til å vurdere dette konkrete tilfellet, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder