INNKALTE TIL DIALOG: Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre møtte fredag flere viktige fagpersoner for å snakke om flåttsykdommen Borreliose. FOTO: FRODE HANSEN

Deltakere på flåttmøte: - Håper på enighet

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre samler Helse-Norge til møte om omstridt flåttsykdom.

Eliese Laustsen
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det hersker stor uenighet blant forskere og eksperter rundt flåttsykdommen Borreliose. Blant annet har mangelen på gode tester for avdekking, samt kunnskap, ført til blandede oppfatninger av sykdommens alvorlighet.

Avholder møte

Fredag ettermiddag avholdes det et møte om borreliose.

Helseminister Jonas Gahr Støre (AP) har på vegne av Helse- og omsorgsdepartmentet invitert et titals fagpersoner fra norsk helsesektor, i tillegg til pårørende og representanter fra flere interesseforeninger.

Villmarksmann og TV-profil Lars Monsen er en av pasientene som skal snakke om sin erfaring med flåttsykdommen.

Bakgrunn: Monsen alvorlig syk etter flåttbitt

Fra Sverige har Ingegerd Mejare ved Statens beredning för medicinsk utvärdering og Magnus Thore fra Smittskyddsinstitutet i Sverige kommet for å snakke.

Flere av deltakerne VG har snakket med, sier de er spente foran møtet som avsluttes rundt kl.15 i dag.

I fjor ble 200 nordmenn lagt inn på sykehus med borreliose.

En av dem som skal snakke under dagens Borreliose-møte, er Tone Skarpaas ved Sørlandet Sykehus.

- Jeg håper på et saklig møte med anledning til å legge frem grunnlaget for det vi gjør i norsk helsevesen i dag, sier hun til VG.

Skarpaas har ingen tro på enighet etter dagens møte, men håper det kan bli utfallet på lengre sikt.

- Det skjer nok ikke i dag. I dag håper jeg vi oppnår en dialog som gjør det mulig å komme videre og ut av de frontene som har oppstått i Helse-Norge i denne debatten.

- Viktig å se til utlandet

Lasse Pihlstrøm, styremedlem i nevrologisk forening gleder seg spesielt mye til å høre innleggene fra de svenske representantene.

- Det er viktig å se til utlandet hvordan de gjør ting. Sverige har mer erfaring på feltet, de har både mer flått og større problemer knyttet til dette.

- Hva tenker du om muligheten til å enes i denne omstridte debatten?

- Jeg har ikke inntrykk av at det står helt konkrete spørsmål på agendaen. Møtet handler nok mer om å få frem ulike syn på saken. Invitasjonen var ikke særlig spesifikk, jeg fikk inntrykk av at er et slags dialogmøte mer enn en forhandling.

Etterlyser dialog

Randi Eikeland, nevrolog ved Sørlandet sykehus, håper møtet blir en begynnelse på en konstruktiv dialog mellom de mange ulike partene i Borrelia- debatten.

- I fremtiden håper jeg at vi skal finne et felles ståsted, i tillegg til å vite mer om sykdommen og hvordan den oppfører seg, sier hun til VG.

- I dag vil det nok dreie seg mest om presentasjon av ståstedene til ulike parter, så selve målet i dag er nok ikke å bli enige, tror hun.

Eikeland understreker at det nok vil ta tid å komme til en enighet.

- Det finnes mange meninger, både om hvor mange det er som har langtidsplager i forbindelse med Borreliose, hvordan de best skal diagnostiseres og hvordan de bør behandles. Derfor er det også viktig med en pågående debatt.

Optimistisk

Gerd Berge i Norsk Lyme Borreliose - Forening, går inn i dagens møte med et åpent sinn.

- Det er vanskelig å si noe om utfallet av dagens møte, men jeg håper det skal være slik at ulike synspunkter kommer frem og danner grunnlaget for en mulig løsning.

- Så du har tro på en fremtidig enighet?

- Det må bli det på et eller annet vis. En god prosess er viktig for at debatten skal gå i riktig retning, sier Berge optimistisk til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder