Her er Eirik Veums liste over de 20 verste torturistene i Hirden:

Publisert: Oppdatert: 04.11.13 11:55
INNENRIKS


Alderen som er angitt på de dømte, gjelder på det tidspunktet de utførte de handlingene de ble dømt for.

Mann (44) Drammen

Hirdvaktbataljonen. Født 1898. Kom til Beisfjord fangeleir i juni 1942. Overført til Korgen fangeleir og senere til Osen hvor han tjenestegjorde frem til november 1942. Dømt til døden i 1947 for blant annet medvirkning til drap. Senere benådet til livsvarig tvangsarbeid. Sonet fra 19. februar 1948. Løslatt ved Berg arbeidsskole 20. april 1956.

Mann (21) Smøla

Hirdvaktbataljonen. Født 1920. Tjenestegjorde som vaktsoldat i Botn fangeleir fra juli til november 1942. Vervet seg senere som frontkjemper til 3. SS-Politikompani. Dømt for blant annet medvirkning til drap til tvangsarbeid på livstid. Sonet fra 14. desember 1947. Løslatt ved Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 7. februar 1953.

Mann (28) Våler i Østfold

Deltok i aksjoner blant annet sammen med grensepolitiet, fra januar 1941. Utøvet vold mot en kvinne. Dømt for blant annet mishandling til tvangsarbeid i 11 år med fradrag av 386 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 11. april 1947. Løslatt ved Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 16. desember 1950.

Mann (41) Trondheim

Født 1899. Hirdmedlem. Tjenestegjorde i det tyske sikkerhetspolitiet i Oslo og Drammen. Deltok i aksjoner og utførte vold. Utførte flere angiverier, likvidering av en person som var involvert i motstandsvirksomhet, og deltok i aksjoner. Dømt for mishandling, legemsbeskadigelse og medvirkning drap til tvangsarbeid på livstid. Dommen som ble skjerpet til dødsstraff i 1947, ble senere redusert til tvangsarbeid på livstid. Sonet fra 18. mai. 1949. Løslatt ved Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 1. desember 1954.

Mann (23) Askim

Født 1917. Hirdmedlem og deltok i voldelige aksjoner fra november 1940. Utførte angiverier og var med på mishandling. Domfelt ved Høyesterett 29. oktober 1946 for blant annet mishandling til tvangsarbeid i 10 år med fradrag av 540 dager for utholdt varetekt. Sonet fra 20. mai 1947. Løslatt ved Ilebu fengsel 12. november 1949.

Mann (32) Skedsmo

Vaktsoldat og underbefal ved fangeleirene i Karasjok og Beisfjord. Var med på å henrette fanger og utførte grov mishandling. Dømt til tvangsarbeid i 9 år og 6 måneder blant annet for medvirkning til drap. Sonet fra 9. juli 1946. Løslatt ved Ilebu fengsel 21. juli 1947.

Mann (44) Kongsvinger

Født 1896. Utførte angiverier til Grensepolitiet og det tyske sikkerhetspolitiet fra juni 1941. Deltok i aksjoner. Utøvet vold og mishandlet motstandere. Dømt for mishandling og grove trusler til tvangsarbeid i 8 år. Sonet fra 7. desember 1946. Løslatt ved Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 13. august 1949.

Mann (39) Bergen

Født 1901. Hirdmedlem. Deltok i aksjoner, arrestasjoner og angiverier til det tyske sikkerhetspolitiet. Utførte også mishandling av arresterte personer. Dømt for blant annet mishandling til tvangsarbeid i 12 år. Sonet fra 22. mars 1947. Løslatt ved Sem fengsel 31. mai 1950.

Mann (19) Tromsø

Født 1922. Tjenestegjorde ved fangeleirene i Beisfjord og overført til Karasjok fra august 1942. Deltok i henrettelsen av fanger. Dømt til tvangsarbeid i 8 år for blant annet medvirkning til drap. Sonet fra 18. januar 1949. Løslatt ved Akershus landsfengsel 17. juni 1950.

Mann (15) Lørenskog

Født 1926. Tjenestegjorde som vaktsoldat ved Beisfjord fangeleir fra mai 1942 og senere Korgen. Var frontkjemper og vervet seg i april 1945 til 4. SS-Politikompani. Dømt for legemsbeskadigelse og medvirkning drap til tvangsarbeid i 16 år. Løslatt 30. november 1951.

Mann (17) Våler i Solør

Født 1924. Tjenestegjorde som vaktsoldat i Osen fangeleir høsten 1942. Domfelt ved Høyesterett 29. oktober 1948 for blant annet medvirkning til drap til tvangsarbeid i åtte år. Sonet fra 16. desember 1948. Løslatt ved Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 15. juli 1950.

Mann (32) Moss

Født 1910. Tjenestegjorde som vaktsoldat i Beisfjord og Karasjok fangeleir fra august til desember i 1942. Ble tiltalt for overlagt drap fordi han deltok i henrettelser av fanger. Dømt til tvangsarbeid i 9 år for blant annet medvirkning til drap. Sonet fra 20. januar 1949. Løslatt ved Akershus landsfengsel 1. juli 1950.

Mann (32) Lier

Født 1909. Tjenestegjorde som vaktsoldat i Korgen fangeleir fra august til desember 1942. Dømt for blant annet medvirkning til drap til tvangsarbeid på livstid. Sonet ved Ilebu fengsel fra 19. juli 1948. Frifunnet ved Eidsivating lagmannsrett 26. november 1954 og erklært for sinnssyk. Ble etter løslatelsen holdt i forvaring på Lierasylet.

Mann (16) Arendal

Hirdvaktbataljonen. Født 1925. Tjenestegjorde som vaktsoldat i Osen fangeleir fra juli 1942. Dømt for grove trusler, mishandling, legemsbeskadigelse og medvirkning til tvangsarbeid i 17 år. Sonet fra 8. oktober 1948. Løslatt ved Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 21. desember 1951.

Mann (22) Arendal

Hirdvaktbataljonen. Født 1919. Tjenestegjorde som vaktsoldat fra juni til desember 1942 i Beisfjord og Korgen fangeleir. Dømt for blant annet legemsbeskadigelse, legemsbeskadigelse med farlig redskap og medvirkning til drap til livsvarig tvangsarbeid. Sonet fra 16. mars 1949. Løslatt ved Bjørkelangen tvangsarbeidsleir 1. desember 1954.