KRITIKK: Riksrevisor Per-Kristian Foss kritiserer bistandsforvaltningen for manglende oversikt over effekten av norske bistandspenger. Foto: Frode Hansen

Riksrevisjonen med bistands-kritikk: Vet for lite om hva pengene går til

Utenriksdepartementet og Norad har ikke nok informasjon om resultatene av norsk bistand til utdanning, mener Riksrevisjonen.

 • Halvor Bjørntvedt

Artikkelen er over ett år gammel

I en fersk rapport kommer Riksrevisjonen med kritikk på flere punkter vedrørende manglende informasjon om hva norske bistandsmidler går til.

– Tilfeller av misvisende rapportering om resultater og lite informasjon om prosjektenes utfordringer kan gi Stortinget dårligere grunnlag for beslutninger om bistanden, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

les også

Kinesisk droneprodusent med detaljert kart over norske militærbaser

Blant annet vises det til at Norge har brukt gitt 110 millioner kroner i støtte til fondet «Results in Education for All Children» (REACH), uten at det er mulig å si hva slags resultater disse midlene har gitt.

– Det er kritikkverdig at Utenriksdepartementet ikke fulgte Norads råd om å avtale hvordan resultater skulle måles, sier Foss om fondet.

Svak rapportering

Overordnet retter Riksrevisjonen kritikk overfor bistandsforvaltningen for å «ikke gjøre nok for å sikre pålitelig og relevant resultatinformasjon» om bistand til utdanning. Kritikken går også på at svak rapportering av resultater ikke får konsekvenser for fordelingen av tilskudd.

Særlig trekker Riksrevisjonen frem REACH-fondet, og retter kritikk mot Utenriksdepartementet for ikke å ha på plass et resultatrammeverk før man gikk inn i en avtale.

les også

Har hentet ut omkomne fra flyvraket i Moskva

Ellers blir følgende hovedfunn presentert:

 • Rapporteringen til Stortinget om resultater av norsk bistand til utdanning er unyansert og inneholder flere eksempler på misvisende informasjon. Det kan gi Stortinget dårligere beslutningsgrunnlag, heter det.
 • Det gis ikke nok informasjon om resultater, administrative kostnader og hva norske bistandsmidler brukes til. Norge gjør det også dårlig sammenlignet med andre land hva gjelder åpenhet for bistand: Vi ligger på 35. plass av 45 bistandsaktører hva gjelder åpenhet.
 • Norsk prioritering av utdanning for barn med nedsatt funksjonsevne følges lite opp i praksis. Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at den politiske prioriteringen av barn med nedsatt funksjonsevne ikke kommer til uttrykk i prosjektene.

Riksrevisjonen anbefaler videre at det legges opp til en mer balansert rapportering av resultater fra norsk bistand, og at informasjonen om resultatene gjøres tilgjengelig for offentligheten.

VG har spurt Utenriksdepartementet om et svar på Riksrevisjonens kritikk, men har foreløpig ikke fått svar.

35,3 milliarder kroner

I 2018 ble det bevilget om lag 35,3 milliarder kroner til bistand i Norge. Over 900 millioner kroner av dette gikk til Unicef. De siste årene har særlig midlene til utdanning økt, fra 1,7 til 3,6 milliarder mellom 2013 og 2017.

Ifølge Riksrevisjonen har målet med undersøkelsen vært å vurdere Utenriksdepartementets og Norads arbeid med å sikre pålitelig og relevant informasjon om resultater av bistand til utdanning.

Les også

Mer om

 1. Bistand
 2. U-hjelp
 3. Utenriks
 4. Riksrevisjonen
 5. Norad

Flere artikler

 1. Riksrevisjonen: 3,3 milliarder ubrukt – KD mangler pengestyring i høyere utdanning

 2. Brasils miljøvernminister ut mot norsk regnskogfond

 3. UD om IS-kvinnene: – Utfordringer knyttet til lokal rettsforfølgelse

 4. Skal vokte Tangens verdier - anbefaler kundene å kjøpe AKO-fond

 5. Slik investerte Tangen før han fikk Oljefond-jobben

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder