Hun er en av Norges fremste Sri Lanka-eksperter: Sjokkerende og veldig overraskende

Førsteamanuensis Iselin Frydenlund ved Menighetsfakultetet i Oslo er en av Norges fremste eksperter på Sri Lanka. Hun sier mangel på tydelig avsender og tydelig budskap, skaper stor usikkerhet.

– Dette angrepet er sjokkerende og veldig overraskende, fordi det er så omfattende. Jeg har jobbet med Sri Lanka gjennom krig og fred i 20 år, men aldri sett noe så rystende siden krigens slutt i 2009, sier Frydenlund.

– Jeg har vært i kontakt med flere av mine kollegaer på Sri Lanka i dag og de melder om stor usikkerhet: Det er pr. nå ingen tydelig avsender ikke ikke noe tydelig budskap. De som står bak vil spre kaos og frykt, men vi kjenner ikke motivene, sier hun.

RYSTET: Førsteamanuensis Iselin Frydenlund ved Menighetsfakultetet i Oslo.

En annen av landets fremste Sri Lanka-kjennere, professor Indra de Soysa, sier terroren som rammet hans hjemland hadde som formål å drepe flest mulig. Han sier også at flere bomber ikke har gått av.

– Jeg har vært i kontakt med flere i Colombo i dag og ut ifra det de sier, ser det ut som en terroraksjon som ikke gikk etter regjeringen og maktapparatet, men etter «soft targets»; kirker og hoteller. De valgte 1. påskedag og var ute etter å drepe flest mulig, sier NTNU-professor de Soysa til VG.

Terroraksjonen på Sri Lanka

– De må ha vært velorganisert når de kan angripe så mange mål. Jeg fanget nettopp opp at de planla enda flere aksjoner – det er funnet flere bomber som ikke har gått av eller som er desarmert, sier de Soysa.

Han tror ikke det dreier seg om muslimske terrorgrupper som angriper kristne.

GIR ANALYSE: Professor Indra de Soysa ved NTNU i Trondheim er fra Colombo og har hatt kontakt med en rekke venner i hjembyen i dag. Foto: NTNU

– Hadde det vært muslimske militante grupper, hadde de tatt på seg ansvaret for lenge siden. Jeg tror ikke man skal legge for mye i at det er kristne som rammes. Jeg tror de er valgt, fordi de er relativt lette mål og som kan gi mange drepte.

– Hvorfor tror du ikke det er for å ramme de kristne?

– Fordi de kristne på Sri Lanka er en så liten religiøs minoritet. Det hadde vært mer naturlig hvis de var buddhistiske menigheter som ble angrepet. Det har vært tradisjon for å angripe religiøse grupper på Sri Lanka, så det kan være en ytterliggående nasjonale gruppe som står bak.

– Hvilke andre kan så bak?

– Det kan være en politisk motivert gruppe eller kriminelle grupper som vil skape uro.

Frydenlund er forsiktig med å spekulere i hvem som står bak.

– De som er rammet er kristne og global kapital, som eier hotellene. Det er ikke klassiske mål for jihadister. Nasjonale muslimske grupper har aldri før gjennomført væpnede angrep, så det er lite trolig. Og tamilske nasjonalister mener jeg det er utenkelig at står bak. Jeg vil avvente mer informasjon før jeg gir noen analyse at årsakene. Det er akkurat nå vanskelig å forstå hvem som står bak.

– Hardt prøvet land

Generalsekretær i Forut, Morten Lønstad, sier det er tragisk for Sri Lanka at de nå rammes av omfattende terror.

– Sri Lanka har vært et hardt prøvet land og har sakte, men sikkert bygd seg opp igjen som turistland, etter at krigshandlingene tok slutt for ti år siden. Derfor er det veldig tragisk og trist at Sri Lanka rammes på en slik måte. Det ser ut til å være kristne menigheter og luksushoteller som har vært målet for terroren, sier Lønstad.

Forut er en bistandsorganisasjon som har og har hatt en rekke prosjekter på Sri Lanka.

– Jeg sliter med å se at det er lokale muslimer som står bak en så omfattende terroraksjon; muslimene på Sri Lanka anses for å være svært moderate. I den grad dette er muslimsk terror, må det være internasjonale grupperinger. Men siden ingen foreløpig har tatt på seg ansvaret, skal vi være forsiktige med å spekulere i hvem som står bak. Jeg ser ikke hvorfor Sri Lanka skulle bli arena for denne typen terrorvirksomhet, sier Lønstad, men legger til:

– For tiden er det en uoversiktlig politisk situasjon på Sri Lanka, med en pågående maktkamp mellom ulike politiske grupper.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder