Svaksynte Birgitte (54): – Nav så det som lite trolig at jeg fikk fast jobb

Birgitte Falck-Jørgensen fikk tilbud om hospiteringsplass som journalist, men manglet de nødvendige hjelpemidlene for å kunne ta jobben. Det ville ikke Nav gi henne.

  • Ole Løkkevik
  • Gøran Bohlin (foto)

– Utviklingshemmede og funksjonshemmede kvier seg for å spørre om hjelp, si hvilke problemer de møter, hvilke humper de møter på veien. Jeg vil være et talerør for en stille gruppe, sier Birgitte Falck-Jørgensen til VG.

54-åringen fra Kolbotn har MS, og på grunn av synsnervebetennelser har hun sterkt redusert syn.

– Jeg ser 30 prosent på venstre øye, mens store deler av øvre halvmåne på høyre øye er fullstendig tåkelagt.

Synsproblemene har tidligere ikke stoppet Birgitte fra å jobbe. Med hjelpemidler som lese-TV og storskjerm, kan hun skrive nyheter og lage reportasjer for Empo, en bedrift som tilbyr tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som har falt utenfor arbeidsmarkedet.

Saken ble først omtalt i Østlandets Blad.

les også

Blinde Rune (54) jobber som lærer: – Ikke et sjansespill

Tilbake i 2018 fikk Birgitte tilbud om å hospitere én gang i uken i Oppegård Avis.

– Jeg var på intervju, og de sa de var interessert i å høre hva jeg jobbet med, hva jeg hadde gjort. Jeg sa jeg var opptatt av daglige politiske utfordringer som utviklingshemmede og funksjonshemmede treffer på, og der står sakene i kø både nasjonalt og internasjonalt, forteller Birgitte.

Tilbudet kom, men Birgitte var nødt til å takke nei. De nødvendige hjelpemidlene hun trengte for jobben, ga Nav avslag på.

– Jeg fikk før sommeren 2019 et avslag på hjelpemidler fra Nav fordi jeg allerede har hjelpemidler hos Empo. Nav så det også som lite trolig at jeg får jobbe fast i Oppegård Avis, forteller Birgitte og legger til:

– Så sett fra Navs synspunkt var jeg ikke skikket til å inneha en hospiteringsplass.

LES OGSÅ: Isaksen om Nav-avslag til svaksynte Birgitte: – Jeg er åpen for regelendringer

Leder i Empo: – Motsetningsfylt

Empo er en av flere bedrifter i Norge som tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA). Dette er arbeidsplasser rettet mot personer som får eller i nær fremtid forventer å få innvilget uføretrygd.

I avtalen mellom Nav og Empo som VG har fått tilsendt, er det et krav fra Nav sin side at Empo skal både tilby og oppmuntre deres ansatte til en overgang til vanlig jobb.

KOLLEGAER: Birgitte Falck-Jørgensen sammen med Rune Hagerup (midten) og Elias Veine Wiig (t.v.), som jobber i Empo TV. Foto: GØRAN BOHLIN / VG

Arne-Reidar Granheim, daglig leder og ansvarlig redaktør i Empo, stiller seg derfor uforstående til avslaget fra Nav.

– Det er motsetningsfylt når de oppmuntrer bedriften til å motivere ansatte til å gå ut i ordinære jobber og deretter ikke vil tilrettelegge for det. Det er jo det som er kjernen i saken her. Hun har utstyr her i Empo, men Nav sier de ikke kan gi nytt utstyr til den ordinære bedriften, sier Granheim.

Han understreker at det er uaktuelt for Birgitte å bære hjelpemidlene en gang i uken fra Empo til Oppegård Avis og tilbake igjen.

– Det er jo et stort utstyr hun bruker. Det er ikke noe du bare tar under armen og går med, det er ikke en laptop akkurat, sier Granheim.

les også

NAV-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut

Saken til Stortingets spørretime

Bente Kaldheim, avdelingsdirektør i Nav Hjelpemiddelsentral Oslo, gir følgende begrunnelse til VG for avslaget på hjelpemidlene til Birgitte:

– Loven åpner ikke opp for rett til hjelpemidler i arbeid, så lenge hun har en varig tilrettelagt arbeidsplass og mottar 100 prosent trygd. Hun må være ansatt og motta lønn for å kunne få hjelpemidler på arbeidsplassen, sier Kaldheim og legger til:

– Hvis det legges fram en plan som viser at hun ved hjelp av hjelpemidler kan komme delvis ut i lønnet arbeid slik at trygden reduseres, så er det muligheter for at vi kan gi hjelpemidler på arbeidsplassen.

Kaldheim understreker at de ikke vurderer om Birgitte er «skikket eller uskikket til å jobbe».

– Jeg ser at det er mulig å misforstå setningen i vedtaket hvor det står at vi ut ifra opplysningene vi har, ikke ser at det er sannsynlig at hun vil få inntekt som øker utover fribeløpet. Det setningen betyr er at det ikke var lagt ved opplysninger om hvordan hospiteringen kan bidra til at hun kan få inntekt som gjør at trygden kan reduseres, sier Kaldheim.

Tidligere Ski-ordfører og stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) er sterkt kritisk til at loven ikke åpner for rett til hjelpemidler.

TAR SAKEN TIL STORTINGET: – Empo gjør dette på vegne av Nav. Når Nav sier til Empo at en del av avtalen er å få folk ut i praksis, og da ikke tilrettelegger for det, er det en logisk brist her som jeg ikke forstår, sier Tuva Moflag (Ap) som onsdag formiddag tar saken til Stortingets spørretime. Foto: BERNT SØNVISEN / ARBEIDERPARTIET / FLICKR

– Det helt høl i huet at folk som skal få prøve seg i ordinært arbeidsliv, først må bevise at de kan bli der på lengre sikt. Disse menneskene er på en varig tilrettelagt arbeidsplass, da sier det seg selv at Nav må utøve litt skjønn, være fleksible og hjelpe disse brukerne til å få en mulighet til å prøve seg i ordinært arbeidsliv, sier Moflag.

Onsdag formiddag tar Moflag saken med til Stortingets spørretime. Hun ønsker svar fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på hvordan VTA-bedrifter kan nå målet om å ha flere deltagere utplassert i ordinære jobber, når deltagerne ikke får de hjelpemidlene de trenger.

les også

Isaksen om Nav-avslag til svaksynte Birgitte: – Jeg er åpen for regelendringer

– Jeg håper ministeren viser ydmykhet og initiativ til å rydde opp. Jeg håper han kommer til Stortinget med en vilje til handling, sier Moflag.

Avdelingsdirektøren i Nav Hjelpemiddelsentral Oslo sier også at den aktuelle problemstillingen må løses på politisk plan.

– Dersom vi skal gi hjelpemidler til henne uavhengig av om det foreligger en plan om at hun skal kunne komme ut i lønnet arbeid slik at trygden kan reduseres, så må det en lovendring til. Dette er derfor en politisk beslutning, svarer Kaldheim.

– Må få lov til å leve et selvstendig liv

Selv sier Birgitte at hun trives hos Empo, som først og fremst er tilrettelagt for utviklingshemmede. Samtidig understreker hun at en hospitering i Oppegård Avis hadde vært en betydningsfull utfordring.

– Det å få trent på å jobbe som ordentlig journalist, bli med ut på opptak, gjøre intervjuer mens fotograf tar bilder, skrive artikler og ta kontakt med lesere som har skrevet direkte til avisen – det betyr mye.

– Hva tenkte du da du fikk avslaget?

– Har jeg for mange hjelpemidler? Er jeg for dyr for Nav? Elektrisk rullestol, storskjerm på jobb, lese-TV både på jobb og hjemme ... Men jeg tenker egentlig ikke sånn. Jeg har jussen på skulderen. Sånn skal man ikke tenke. Jeg må få lov til å se som alle andre, orientere meg i hverdagen, leve et selvstendig liv – akkurat som alle andre.

Mer om

  1. Nav
  2. Arbeidsliv
  3. Funksjonsnedsettelse

Flere artikler

  1. Isaksen om Nav-avslag til svaksynte Birgitte: – Jeg er åpen for regelendringer

  2. Slår alarm om få sommerjobber

  3. Disse nye yrkesfagene kan du velge

  4. Dagens viktigste corona-nyheter

  5. 30 personer forteller: Slik er det å være smittet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder