MISFORNØYD: Stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Freddy Øvstegård (SV). Foto: Odin Jæger

Slakter plan for barn og unges psykiske helse

Opposisjonen vil sende opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse i retur til Helse- og omsorgsdepartementet. De gir arbeidet strykkarakter.

– Stortinget ba om en økonomisk forpliktende opptrappingsplan. Det har vi ikke fått. Det er derfor vi mener den bør sendes i retur, sier Ingvild Kjerkol, som representerer Ap i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Ap, Sp og SV kaller høringen om planforslaget for pinlig og fremholder at de sjelden har møtt like samstemt kritikk fra fagmiljøer tidligere.

– Det er ingen konkrete målsettinger. Planen er en opplisting av selvfølgeligheter som allerede er vedtatt og ingen reell styrking av det psykiske helsearbeidet for barn og unge, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

– Vag liste av igangsatte tiltak

Hennes kollega Freddy Øvstegård (SV) mener et av de store problemene er at planen ikke er økonomisk forpliktende:

– Dette er en vag liste over tiltak og arbeid som i stor grad er igangsatt. Vi bør lytte til barneombudet, som kalte den såkalte opptrappingsplanen et mageplask, sier stortingsrepresentanten fra SV.

Femårs plan for barn og unge

Opptrappingsplanen gjelder frem til 2024 og omfatter barn og unge inntil 25 år. Målet er at flere skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet og at de som trenger det, skal få et godt behandlingstilbud.

Les om gutten på luftmadrassen, 16-åringen som var isolert i tre år

Opptrappingsplanen inneholder både helsefremmende, forebyggende og behandlingsrettede tiltak.

Regjeringen mener at eksisterende tjenester bør jobbe tettere sammen og trekke i samme retning for å bli bedre, mer tilgjengelige og kunnskapsbaserte.

Mange høringsinstanser var kritiske til regjeringens arbeid:

– Opptrappingsplanen har store mangler, mener Barneombudet og ber Stortinget vurdere om planen bør sendes tilbake til Helsedepartementet.

Legeforeningen påpeker at det ikke er lagt inn noen økonomiske forpliktelser.

– Da er det vanskelig å få til en opptrapping, fremholdt Legeforeningens president Marit Hermansen under høringen.

– Hverken helhetlig eller forpliktende

Psykologforeningen mener planen hverken er helhetlig eller forpliktende.

– Opptrappingsplanen er både utydelig og lite konkret, sa foreningens visepresident Heidi Tessand under høringen.

Fellesorganisasjonen, som organiserer barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer, mener planen bærer preg av å være lite systematisk.

Fagforbundet mener at opptrappingsplanen er for fragmentert og i liten grad beskriver hvilke tiltak som skal til og hvordan de skal gjennomføres.

VEIVISER: Helseminister Bent Høie (H) mener opptrappingsplanen viser vei for satsinger fremover. Foto: Trond Solberg

– Opptrappingsplanen viser vei

– Jeg er glad for at opposisjonen erkjenner at mye er igangsatt allerede, når det gjelder å styrke tilbudet for barn og unges psykiske helse, sier helseminister Bent Høie (H) i en kommentar til utspillet fra Ap, Sp og SV.

Han mener tydelig eksempler er hva han kaller en kraftig oppbygging av tilbudet i skolehelsetjenesten, helsestasjoner og psykologer i kommunene.

– Vi mener opptrappingsplanen viser vei for både satsinger i årene som kommer og for utvikling av tilbudet. Uansett om planen hadde inneholdt økonomiske anslag eller ikke, ville pengene måtte komme i de årlige budsjettene, sier Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet planen i samarbeid med syv andre departementer.

Forslaget er til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, som har frist til 17. desember med å fremme sin innstilling.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder