SAMARBEIDER: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og helseminister Bent Høie (H). Foto: Frode Hansen

Krever at barn som bor isolert får helsehjelp: – Skal følges opp

Bent Høie og Kjell Ingolf Ropstad forventer at 22 barn som det statlige barnevernet mener ikke får helsehjelpen de trenger, følges opp.

 • Marie Golimo Kingsrød
 • Yasmin Sfrintzeris
 • Frode Hansen (foto)

– Når staten tar over omsorgen for et barn, kan vi ikke leve med at barna ikke får nødvendig helsehjelp. Det er helt uakseptabelt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Dette sier statsråden etter at VG har fortalt historien om «gutten på luftmadrassen»: En 16 år gammel gutt med omfattende hjelpebehov som bor isolert i barnevernet – og i perioder har sovet på en luftmadrass.

Gutten trenger helsehjelp utover det barnevernet kan tilby, mener det statlige barnevernet Bufetat.

VGs innsyn hos Bufetat viser at minst 22 barn i Norge ikke får helsehjelpen etaten mener de har krav på. I stedet for å få et helsetilbud i kommunen, bor flere av dem isolert i barnevernet.

Forventer løsning snarest

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) krever at Bufetat tar ansvar for barna som ikke får tilstrekkelig helsehjelp.

– Dette er saker som nå skal bli fulgt opp, og vi forventer at barnevernet finner gode løsninger så raskt som mulig. Forhåpentligvis blir det færre av disse sakene de neste ukene. Hvis kommunen og Bufetat ikke finner en løsning, skal sakene til Fylkesmannen, sier Ropstad.

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Mari Trommald, svarer Ropstad:

– Vi har forsikret oss om at etaten gir barna et forsvarlig tilbud og en god oppfølging innenfor de rammene Bufetat kan gi. Samtidig vet vi at noen av disse barna burde hatt et tilbud i tillegg til eller istedenfor en barnevernsinstitusjon.

Direktoratet har sendt ut en lovtolkningsuttalelse der det blir presisert at både Bufetat og kommunen bør klage til Fylkesmannen dersom de mener at barn ikke får riktig helsehjelp.

DIREKTØR: Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Foto: Frode Hansen

– Åpne for at dagens system ikke fungerer

Høie peker på at samarbeidet mellom instansene må styrkes.

– Vi forventer selvfølgelig at disse 22 barna følges opp. Men sakene har oppstått i dagens system. Det betyr at vi også må være åpne for at dagens system ikke fungerer, og tenke på om det er andre måter å jobbe på.

les også

VG avslører: Barnevernsbarn måtte bo isolert – mot faglige råd

I dag er det rimeligere for en kommune å velge et barnevernstiltak, fremfor et kommunalt helsetilbud. Dersom et barn plasseres i barnevernet, er det staten som betaler størstedelen av regningen.

– Kan det være økonomiske prioriteringer i kommunene som er årsaken til at barn ikke får hjelpen de trenger?

– Noen steder er det sikkert økonomiske prioriteringer det dreier seg om. Men oftere enn det mener jeg det er mangel på kompetanse, dårlig utbygde tjenester eller svakheter i samarbeidet mellom tjenestene som er årsaken til variasjonen.

VG har tidligere avslørt hvordan antallet barn som bor isolert i enetiltak eller alene på institusjon, har doblet seg fra 2014 til 2018.

Foto: Frode Hansen

Trenger bedre samarbeid

Helseministeren sier at de vil se på om det er andre måter å organisere på, for å sikre at barn i barnevernet får den hjelpen de trenger.

– Det betyr at hjelpetjenestene, enten det er barnevernet, skolen eller helsetjenestene, må samarbeide tettere og mer forpliktende enn i dag. Vi må i større grad fri oss fra siloorganiseringen og legge barnets eller ungdommens behov til grunn når vi bygger opp et hjelpetilbud, sier Høie.

Han nevner at det har blitt gitt støtte til pilotprosjekter, som Stillasbyggerne på Ahus.

– Det er et eget team som tar ansvar for at barnevern og kommunene samarbeider godt om barna, sier Høie.

Han fortsetter:

– «Gutten på luftmadrassen» er nok et eksempel på at det er behov for et bedre samarbeid mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatrien.

– Hvordan skal dere jobbe for at det skal bli et bedre samarbeid?

– Vi har blant annet opprettet to fellesinstitusjoner mellom barnevern og BUP, sier Høie.

VG avslører: Tjener millioner på barna som bor isolert

Foto: Frode Hansen

– Hvor mange barn hjelper dette?

– Kapasiteten er 12 barn.

– Hvordan skal dere sørge for at flere barn får helsehjelpen de trenger?

– Det skal bli fire institusjoner, og dette er tenkt som tilbud til de aller sykeste, og skal ikke være svaret for alle barna i barnevernet. Men Helsetilsynet har foreslått en utvidelse, og det vil vi vurdere.

Ropstad og Høie viser til at det i dag skal være 2500 flere årsverk som jobber med psykisk helse og rus i kommunene, sammenlignet med i 2013.

– Veldig mange av barna i barnevernet har behov for bedre hjelp fra barne- og ungdomspsykiatrien. Vi har gjort en del for å bedre på det, også har vi sikret en del vi kan gjøre ytterligere.

Les også

 1. Dette kan ikke fortsette

  Å la barn bo isolert er en dyr og dårlig løsning for de mest sårbare. Dessverre har det blitt en vanligere metode i…
 2. Camilla (19) bodde isolert i tre år: – Du blir syk av det

  Camilla mener at hun ble syk av å bo isolert. Gjentatte ganger sa hun ifra om at hun ville bo med andre barn.
 3. Johnsen (H) krever nullvisjon: – Ingen barn skal bo isolert

  Det er på tide med en nullvisjon for saker der barn som bor isolert i enetiltak, mener leder for familie- og…

Mer om

 1. Barnevern

Flere artikler

 1. Krever strakstiltak for barna som bor isolert: – Haster

 2. Diskuterer nye tiltak etter «gutten på luftmadrassen»

 3. Barn som trenger helsehjelp må bo isolert i barnevernet

 4. Måtte svare Stortinget etter VGs barnevernsavsløringer

 5. Fylkesmannen om «gutten på luftmadrassen»: Kommunen har brutt loven

Fra andre aviser

 1. Ropstad i Søgne: – Vi har vært for dårlige til å hjelpe barn og unge

  Fædrelandsvennen
 2. Barne- og familieminister Ropstad: - Det går bedre i norsk barnevern

  Aftenposten
 3. Fire av ti barnevernstjenester får inn færre bekymringsmeldinger enn før

  Aftenposten
 4. Kort sagt, søndag 27. oktober

  Aftenposten
 5. Fagfolk kritiserer Oslo kommune: Unge med atferdsvansker får ikke samme hjelp av spesialteam som i resten av landet

  Aftenposten
 6. Barnevernet vet ikke nok om barna de tar ut av hjemmet. Dobbel omsorgssvikt for sårbare barn.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder