FAMILIEFERIE: Fredrik Engelstad Gullerud reiste med familien til Spania mens han mottok arbeidsavklaringspenger fra NAV. Her fra en strand i Guardamar. Foto: Privat

Kreftsyke Fredrik forkortet ferien – hadde ikke råd til å miste NAV-ytelser

Fredrik Engelstad Gullerud (46) fikk beskjed om at han ville tape penger, dersom han fulgte legens anbefaling. NAV-klienter som har meldt fra om utenlandsopphold kan også ha krav på erstatning, mener advokat.

 • Oda Ording
 • Martha C. S. Holmes

Gullerud ble diagnostisert med kreft i 2008, og har siden den gang mottatt ytelser fra NAV. Han ønsker av hensyn til seg selv og familien ikke å ha bilde av seg i avisen.

Sommeren 2018 søkte han til etaten om å reise på ferie til Alicante i Spania med familien. I henhold til regelverket NAV fulgte på dette tidspunktet, hadde Gullerud krav på fire uker utenfor Norge mens han fortsatt mottok arbeidsavklaringspenger.

– Men barna mine har jo egentlig bare opplevd meg som syk, så jeg tenkte at det hadde vært ålreit å ta ferie litt lenger, sier Gullerud og legger til:

– For dem som går gjennom kreft-rehabilitering, handler aktivitetsplanen med NAV ofte om å være i fysisk aktivitet. De aktivitetene kan man like gjerne gjøre i Spania, som på det lokale treningssenteret.

les også

Tom ble feilaktig dømt i NAV-skandalen – døde før han fikk vite det

Legen til Gullerud hadde i forkant av sommeren sendt en skriftlig anbefaling til NAV, om at pasienten hans av helsemessige årsaker burde være bortreist fra 25. juni og frem til barnas skolestart i august.

VG har sett anbefalingen skrevet av legen til Gullerud.

Men fordi det ifølge NAV ville innebære et tap av ytelser å forlenge ferien utover fire uker, hadde han av økonomiske årsaker ikke anledning til å følge legens anbefaling.

Etter at NAV-skandalen sprakk, har det imidlertid vist seg at etaten har feiltolket regelverket for personer som oppholder seg midlertidig i andre EØS-land. Det innebærer at Gullerud, og andre i samme situasjon, urettmessig kan ha blitt nektet å ta med seg ytelser ut av landet.

les også

Nav-offer: – Å sitte i fengsel har vært traumatisk

les også

EU-kommisjonen trekkes inn i NAV-skandalen

– Godt for helsen å reise til varmere strøk

Under kreftrehabiliteringen har Gullerud møtt flere andre kreftsyke personer som har stått overfor den samme problemstillingen.

Anbefalingen fra behandlerne er ofte at det gjør pasientene godt å reise til varmere strøk, sier han.

– Jeg gikk selv på arbeidsavklaringspenger i ni år, før jeg ble uføretrygdet i fjor høst. Så lenge man kan overholde aktivitetsplanen, må det jo være greit å reise et annet sted i denne perioden, da det kan være bra for helsen. Det har jeg selv merket på kroppen.

les også

EFTA-domstolens ekspresident om NAV-skandalen: Regjeringsadvokaten har motarbeidet EØS-avtalen

NAV: Vil gå gjennom alle saker

Samme dagen som NAV-skandalen sprakk, kontaktet Gullerud NAV for å høre om han kunne ha krav på erstatning for tapte ytelser. Han fikk beskjed om at de skulle se på saken, men har fortsatt ikke fått svar.

VG har spurt NAV om hva som er status på vurderingen av lignende saker som den til Gullerud.

NAV «skal forsøke å gjenfinne alle personer som har vært rammet i denne alvorlige saken», skriver Magne Fladby, seksjonssjef i NAV og leder av innsatsteamet, i en e-post til VG.

– Dette er imidlertid et omfattende arbeid, men vi har satt på noen ressurser for å begynne planleggingen av hvordan vi skal finne andre sakstyper enn de vi nå har begynt på. Innsatsteamet prioriterer først sakene til domfelte, anmeldte og de personer som har fått krav om tilbakebetaling og som derfor urettmessig har innbetalt penger til NAV som følge av feiltolkningen.

– Fremover vil vi også gå gjennom andre saker som kan være feil vurdert. Dette innebærer saker der personer har fått avslag eller stans i utbetaling av stønad på grunn av utenlandsreise. Sakene må behandles på nytt og gis individuell vurdering, skriver Fladby.

les også

NAV-skandalen: Dette kan du ha krav på

REPRESENTERER NAV-KLIENT: Advokat Per-Erik Gåskjenn i RettAdvokatAS representerer en NAV-klient som mener å ha lidd et tap på mellom 100.000 og 150.000 kroner som en følge av NAVs feiltolkning av regelverket. Foto: Ada Miko

– Spilte med åpne kort

Advokat Per-Erik Gåskjenn i RettAdvokat ANS representerer en mann i 40-årene fra Bergensområdet, som ved ulike anledninger i perioden 2014–2017 søkte om å ta med seg sykepenger, og senere arbeidsavklaringspenger, til Spania.

Mannen fikk imidlertid avslag fra NAV, med den begrunnelse at han ikke hadde krav på å motta disse ytelsene utenfor Norge. Men han reiste likevel ut fra helsemessige årsaker.

– Det gjorde han med full visshet om at han da ville gå glipp av NAVs ytelser, som han ellers ville hatt krav på dersom han hadde oppholdt seg i Norge. Han spilte med helt åpne kort overfor NAV og mistet dermed inntekt i de periodene han oppholdt seg i Spania, sier Gåskjenn.

Minst 2400 personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav, og minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel som en følge av NAVs feiltolkning av regelverket.

les også

Reagerer etter NAV-redegjørelse: – De glemmer at det dreier seg om mennesker

Anslår tap på mer enn 100.000

Til tross for at mannen i 40-årene hverken har fått tilbakebetalingskrav eller blitt dømt, mener Gåskjenn det er åpenlyst at også han, og andre i hans situasjon, bør kunne ha krav på erstatning.

– Min klient har rett og slett tapt inntekt som han egentlig hadde hatt krav på, sier Gåskjenn og legger til:

– Min klient har jo bare fulgt regelverket og gjort alt riktig. De andre, som har fått dommer eller tilbakebetalingskrav, har vel strengt tatt i mange tilfeller vært fullt klar over at de ikke kunne dra til utlandet og beholde ytelsene. Dette med utgangspunkt i opplysninger mottatt fra NAV.

– Så har det vist seg i ettertid at NAVs opplysninger var feil, noe som selvsagt er positivt for dem, men det høres da helt feil ut i mine ører dersom de skal få beholde pengene, mens han som har fulgt regelverket 100 prosent ikke skal ha krav på noe for den tiden han oppholdt seg i utlandet, sier Gåskjenn.

Som en følge av NAVs feiltolkning har mannen i 40-årene lidd et økonomisk tap som advokaten anslår til å være mellom 100.000 og 150.000 kroner.

Advokaten sier at mannen har rettet en henvendelse til sitt lokale NAV-kontor, men de har foreløpig ikke gitt ham et svar på hvorvidt han kan fremme et krav.

Mer om

 1. Trygdeskandalen
 2. EØS
 3. Trygd
 4. Nav
 5. Kreft

Flere artikler

 1. Kontoutskrifter og valutaregister – slik beviste NAV klientenes utenlandsopphold

 2. NAV-skandalen: Norge ble irettesatt av EFTA i 2013

 3. NAV-skandalen: EØS-lov tema minst fem ganger før alarmen gikk

 4. Satt to måneder i fengsel etter NAV-dom: – Traumatisk

 5. NAV-skandalen: Heidi (49) dømt til fengsel etter Spania-opphold

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder