BOM ELLER ELDRE: Ap-leder Jonas Gahr Støre frykter at bompengeforliket som statsminister Erna Solberg tvang gjennom fredag, vil ramme syke og eldre. Foto: Gisle Oddstad

Støre: Frykter bom-forlik går ut over syke og eldre

Ap-leder Jonas Gahr Støre går rett i bomstrupen på statsminister Erna Solberg. Han sier det er viktigere for Solberg å bla opp penger for å redde egen regjering, enn å satse på syke og eldre.

– Hverken bunadasgerilja eller trønderopprør mot fastlegekrisen vekker Solbergs interesse. Pengene kommer kun på bordet dersom regjeringens liv står på spill, sier Støre overfor VG.

– Jeg frykter at bomkriseforliket vil gå utover syke og eldre. Etter de siste dager drama i regjeringen, går det an å stille spørsmål ved om regjeringen må trues på livet før helse prioriteres, fortsetter Støre.

Helseminister Bent Høie (H) svarer med å anklage Støre for løgn og desperasjon (se lenger nede i saken).

Støres anklager

Støre ramser opp:

– Følgetjenesten, som sikrer kvinner med over 90 minutters reisevei til fødetilbudet en rett til å få med jordmor, er i en krise, slik VG har vist. Da vi tok opp saken fikk vi beskjed om å «jekke oss ned.» Ingenting ble gjort. I tillegg ligger kvinner kortere og kortere på sykehus etter fødsel. Det er særlig dramatisk for de som har lang reisevei. Høie mener dette er uproblematisk, sier Støre.

– Psykiatri. Solberg lovet å videreføre vår satsning på psykiatrien, men fasit er begredelig – det har vært fem ganger større vekst i somatikk enn i psykisk helsevern. Vi får stadig høre om pasienter som skrives ut for tidlig, sier han.

– Eldre. Minst 1546 ganger ble eldre over 74 år transportert ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 07.00. og tilbake til hjemkommune. Nattransporten har fortsatt etter Høies sedvanlige «noen må ordne opp».

– Så er det stor mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere. Av 16 140 kvalifiserte søkere til sykepleiestudiet, fikk bare 7 255 søkere tilbud om studieplass i år. Da vi satt i regjering, opprettet vi 1224 nye studieplasser for sykepleiere de siste seks årene. Fasit etter 7 år med høyrestyre er 710 nye plasser, sier Støre.

– Krise

Han gir seg ikke:

Fastlegeordningen er i krise. Nye krav og endrede preferanser blant nyutdannede leger har bidratt til en rekrutteringstørke, og overarbeid har ledet til at folk slutter. Legeforeningen har avdekket at 50 kommuner har en dramatisk fastlegemangel. 6 av 10 fastleger vurderer å slutte, ifølge Trønderopprørets undersøkelse fra i fjor.

Støre sier at de også er bekymret for bompengekonsekvenser for kommunene.

– Kommunene kan ende opp med å måtte kutte i eldreomsorgen, etter at bompengekompromisset endte i et punkt om kommunal egenandel på 20 prosent i nye bypakker.

– Dette er en lang rekke med tiltak, som det vil koste å gjennomføre. Skal du øke skattene for å finne penger til disse formålene?

SKATTEØKNING? Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser at det er behov for skatteøkninger for å finansiere alle hans ønsker om nye tilbud innen helse og omsorg. Foto: Trond Solberg

– Nei, vi har inndekning i våre budsjettforslag. Og så har ikke vi gitt åtte milliarder kroner i skattelette til de rikeste, som vi vil omprioritere.

– Hva vil dere konkret gjøre, eksempelvis med følgetjenesten og fastlegekrisen?

– Å sikre følgetjenesten handler om å følge opp allerede fattede vedtak som gir flere jordmødre på vakt og at sykehusene har økonomi til og krav om å tilby tjenesten. Fastlegekrisen er sammensatt, men det må ihvertfall bli flere spesialiseringsstillinger for allmennleger og flere turnusstillinger for nye leger. Så må fastlegene få færre oppgaver lesset ned over seg.

– Vil dere være med på to bommilliarder i året?

les også

Venstre vil doble bompengene i Oslo i rushtiden

– Ap har lenge hatt forståelse for at man har kommet til en grense og vi ønsker et mer rettferdig system med veiprising, øke pendlerfradraget og 70-prosenten. Når regjeringen nå sier at de skal redusere bompenger på utvalgte strekninger, er ikke det noe vi vil være imot. Det stiller vi oss i utgangspunktet positivt til, men så må vi se hvordan regjeringen setter dette opp i statsbudsjettet.

– Desperat utspill

Helseminister Bent Høie (H) svarer på vegne av Solberg og regjeringen.

– Dette er et desperat utspill fra Støre. Han tror åpenbart at folk har glemt hvordan det sto til da han var helseminister. Vi har prioritert helse, og det merker pasientene. De venter 16 dager kortere nå enn da Støre var helseminister. Kreftpasientene har fått pakkeforløp og i løpet av 2019 har vi lagt til rette for dobbelt så mange jordmødre i kommunene enn da vi overtok etter Ap.

Han sier Ap-lederen har et pengeproblem.

les også

Fire av ti unge velgere er usikre

– Støre mangler penger, så helseløftene hans er tomme. Vår satsing på kollektiv og reduksjon av bompenger koster mindre enn det vi har spart på nye måter å bygge veier på og jernbanereformen. Dette vil Støre reversere - så når han har betalt for det, vil han ha mindre penger til helse enn oss. 

Han kommenterer Støre-punktene slik:

– Når det gjelder følgetjenesten, er det grunn for Ap å jekke seg ned.  Det var en dramatisk mangel på jordmødre i kommunene da vi overtok. Nå har vi snart doblet antallet. Det stemmer ikke at kvinner ligger kortere på sykehus etter fødsel - gjennomsnittlig liggetid har holdt seg stabil på rundt 2,8 døgn de siste fem årene. Jeg har gitt klar beskjed til sykehusene om at fødende ikke skal sendes hjem før de er klar for det, sier han og fortsetter:

– Løgn

– Det Støre sier om psykiatri er løgn. Ap avskaffet prioriteringen av rus og psykisk helse. Vi gjeninnførte regelen. Mens tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer ble dårligere under Støre, er det nå en kraftig vekst i kommunene. Vi innfører psykolog i alle kommuner, Ap stemte imot.

Bent Høie om eldreboomen: Kommunene må få opp farten

Transport av syke eldre på natten, mener Høie at de har grepet fatt i.

– Sykehusene fikk umiddelbart beskjed fra meg om å stoppe denne praksisen da dette kom frem før sommeren. Når det gjelder mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere, så har vi økt antall studieplasser og innført karakterkrav for de som kommer inn, etter sykepleiernes ønske.

– Det er krise for fastlegeordningen?

– Vi har tatt dette på alvor og gjeninnførte samarbeidet med kommunene og Legeforeningen som Ap la ned i sin tid. Vi har bevilget 64 millioner til rekrutteringstiltak for kommunene, og i oppgjørene for 2018 og 2019 fikk fastlegene 280 millioner kroner over det andre grupper i samfunnet fikk til viktige nye tiltak. Etter jul kommer vi også med en egen handlingsplan for fastlegeordningen, sier Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder