Stortingsrepresentant Abid Raja (V) og daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) på Kolbotn i august 2017. Foto: NTB scanpix

Usikkert om Frp støtter Raja (V) som Stortingets visepresident

Fremskrittspartiet holder kortene tett til brystet. Stortingsgruppen vil ikke si om de støtter Per-Willy Amundsens forslag om å gå mot Abid Raja (V) som visepresident på Stortinget.

Først når Stortinget i dag velger sitt presidentskap, blir det klart om Frps representanter stemmer blankt eller står ved avtalen de borgerlige partiene inngikk i 2017 om fordeling av verv i Stortingets presidentskap.

Vi har hatt en veldig god diskusjon, basert på det innspill Per-Willy Amundsen hadde sendt til gruppen. Ut over det har jeg ingen kommentar, sa parlamentarisk leder i Frp Hans Andreas Limi etter gruppemøtet i kveld.

Han sier at gruppen – som teller 26 representanter – ikke hadde noen avstemning om utspillet fra stortingsrepresentant og tidligere justisminister Amundsen.

– Vi hadde en god runde på det. Det er selvfølgelig også berettiget at man tar opp den type spørsmål som Per-Willy gjør.

– Har gruppen trukket noen konklusjon om hvordan dere skal opptre i morgen?

– Når det gjelder hva gruppen gjør, er det interne beslutninger. Det som var nødvendig, var at vi hadde en lang diskusjon om det. Det er vi fornøyd med, sier Limi.

Etter gruppemøtet i Stortinget hastet stortingsrepresentantene hver til sitt, uten å kommentere striden.

Per-Willy Amundsen varslet i et internt notat ifølge NRK at han ville foreslå å gå imot Abid Raja (V) som visepresident på Stortinget. Amundsen mener Raja er uskikket til vervet, etter hans gjentatte angrep på Fremskrittspartiet.

Lite støtte i gruppen før møtet

Men før gruppemøtet var det lite støtte å hente i Frps stortingsgruppe. Overfor VG søndag gjorde 13 av 26 stortingsrepresentanter det klart at de ikke ville støtte Amundsen. De viser til at Frp forholder seg til inngåtte avtaler.

De borgerlige partiet Høyre, Venstre KrF og Frp ble nemlig enige om fordelingen av verv i Stortingets presidentskap i 2017. Høyre ga fra seg en plass i presidentskapet til Venstre. Den plassen fikk Abid Raja.

les også

Amundsen møter motstand i Frp – lite støtte til å vrake Abid Raja

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (t.h.) og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen. Foto: Tore Kristiansen

Amundsen mener han ikke lenger kan stille seg bak Raja i presidentskapet som følge av Rajas uttalelser om at Frp sprer «brun retorikk» om båtflyktninger og snikislamisering i en kronikk i Aftenposten. Her har Raja signer som visepresident og parlamentarisk nestleder i Venstre.

– Dette viser hvorfor Raja er uskikket som visepresident og medlem av presidentskapet, fremholdt Amundsen overfor VG før gruppemøtet.

Han viser til at Stortingets presidentskap er tverrpolitisk sammensatt og skal ivareta samtlige stortingsrepresentanter og Stortinget som institusjon.

– Jeg tror de fleste forstår at det er vanskelig for oss da å velge en visepresident som i realiteten sier at flere av oss sprer nazistisk propaganda, uttalte Amundsen til VG i går.

les også

VG-kommentar: Full fyr i Frps fløyer

«Abid Rajas gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse kaster lys over problemene med å samarbeide med et parti som Venstre i regjering. Men like viktig: etter mitt syn viser det med all tydelighet hvorfor Abid Raja er uskikket til å forvalte rollen som visepresident og medlem av Stortingets presidentskap.», skriver Per-Willy Amundsen i et internt Frp-notat, som NRK har fått tak i.

les også

Frp-Amundsen vil fjerne Raja som visepresident på Stortinget

Stortingsrepresentant Abid Raja (V). Foto: TORE KRISTIANSEN

Sitter selv om Frp stemmer blankt

Selv om alle Frps representanter skulle stemme mot Rajas kandidatur, vil han trolig bli sittende. Skal noen kastes fra presidentskapet, kreves det mer enn 50 prosent blanke stemmer i Stortinget.

Angrepet mot Raja har skapt misnøye blant enkelte Frp-ere. De mener at Per-Willy Amundsen kommer med soloutspill som ikke er forankret i stortingsgruppen. To kilder sier til VG at han ikke bør få fortsette som innpisker på Stortinget.

Partienes innpiskere har ansvar for å opprettholde det politiske styrkeforholdet ved voteringer – altså at nok folk møter opp når det skal stemmes i Stortinget. Tidligere justisminister Amundsen har hatt denne rollen i Frp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder