NY GRUPPE: Høyre tok initiativ til mandagens krisemøte. Råde-ordfører René Rafshol (H), stortingsrepresentant Ingjerd Schou og Moss-ordfører Hanne Tollerud (Ap) er klar på at banen må bygges. Foto: Gisle Oddstad

Krisemøte om Østfoldbanen: Går sammen for å kjempe mot byggestopp

RÅDE (VG) Politikertopper fra hele Østfold har nå vært samlet til krisemøte. De skal nå danne en egen gruppe, med alle de politiske partiene, for å kjempe for Østfoldbanen.

Fremtiden til Østfoldbanen er nå helt i det blå – og med det togtilbudet til Råde, Fredrikstad og Sarpsborg.

Når kostnadene for dobbeltspor mellom Råde og Sarpsborg har mer enn tredoblet seg, har regjeringen nemlig gjort det klart at det er uaktuelt å gjennomføre utbyggingsplanene.

På Råde i dag var alle ordførerne fra området samlet, samt stortingsrepresentantene herfra. Målet: Å få reddet utbyggingen.

– Vi har blitt enige om at vi oppretter en tverrpolitisk gruppe som skal jobbe med samferdselsspørsmål. Alle ordførerne, stortingsbenken og jernbaneforum skal være med, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) til VG.

De har også bedt om et fellesmøte med samferdselsministeren. Frustrasjonen over situasjonen er tydelig.

– Østfold er og blir det glemte fylket. Vi ser at man bygger ut over hele Østlandet, men ikke i det fylket som skal forbinde oss med utlandet, nemlig Østfold, sier Halden-ordfører Thor Edquist.

– Det at vi står samlet nå, er utrolig viktig. Da kan vi få større virkning enn vi ville fått hver for oss, sier Ap-ordfører Hanne Tollerud i Moss.

Står uten lovnader

For regjeringen kan ikke lenger garantere at innbyggerne i Fredrikstad og Råde skal få de togtilbudene de har blitt lovet.

– Hovedmålet for gruppen nå er å kjempe for Østfoldbanen? 

– Ja, absolutt, svarer Ingjerd Schou (H).

– Det er helt uaktuelt at vi ikke skal ha en god fremdrift og løsning på Intercity gjennom Østfold. Så er vi konstruktive på kostnadsreduserende tiltak, sier Schou til VG.

KRISEMØTE: Det var Høyre som tok initiativ til mandagens krisemøte. Her ved Råde-ordfører René Rafshol og stortingsrepresentant Ingjerd Schou. Foto: Gisle Oddstad

Lokalpolitikerne samlet seg i Råde, mellom Fredrikstad og Moss, og en stasjon som kan bli borte dersom det kuttes i byggeplanene.

Kommunene har planlagt for ny togtrasé her i årevis, med nye boligområder og næringsbygg – og nå kan alt bli snudd på hodet. Kostnadene har ifølge Bane NOR imidlertid økt fra 8 milliarder til opp mot 30.

MED OSLO: Østfoldbanen knytter de store byene i fylket sammen med Oslo. Foto: Fredrik Solstad

Nekter å gå med på kutt

Det store spørsmålet er nå: Hvis det må kuttes kostnader for å få banen bygget, hvilke lovnader er det som ryker?

Bane NOR har påpekt at å kutte ut Råde stasjon kan spare inn 500 millioner kroner. Og at å ikke bygge banen gjennom Fredrikstad sentrum – men heller stoppe utenfor – også kan være et innsparingstiltak.

Råde-ordfører René Rafshol sier det er helt uaktuelt å gå med på en utbygging uten Råde stasjon. Den samme beskjeden kommer fra Arbeiderpartiet.

– Målet er at vi får gjennomført utbyggingen slik det ble planlagt. At vi ikke setter på bremsene, men får full fremdrift, sier Aps stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen til VG.

FOR – UANSETT PRIS: Ap-representant Elise Bjørnebekk-Waagen slår fast at Østfoldbanen må bygges med både Råde stasjon og stasjon i Fredrikstad sentrum. Foto: Gisle Oddstad

– Ap står på Råde stasjon og Fredrikstad stasjon i sentrum, uansett pris?

– Ja altså, det er ikke noen grunn til at vi skal gjøre det noe dårligere her enn andre steder. En av forutsetningseng for at jernbanen skal være en suksess, er at den går gjennom Råde og Fredrikstad, sier Ap-representanten.

SV har samme budskap:

– Regjeringen har vært svært villige til å kaste nye milliarder på bordet når det var snakk om kostnadssprekk på motorvei. Hvor er den politiske viljen for jernbaneutbygging? spør stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård.

Fredrikstad-ordføreren mener man må møtes et sted mellom 30 og 8 milliarder.

– Hvis vi legger til grunn de 8 milliardene som sto i de opprinnelige planene, tror jeg ikke vi får noe jernbaneutbygging i Østfold, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

  • Når får vi svar? Jernbanedirektoratet og Bane NOR jobber nå med en rapport til regjeringen. Først når den kommer, vil regjeringen ta stilling til hva som bør gjøres videre. Om dobbeltspor til Sarpsborg skal skrotes, bygges som før – eller bygges i en ny trasé.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder