OSLO-DOMINANS: Erna Solberg stiger ut av statsminister-bilen for å delta i en av mange debatter i Oslo. Foto: Krister Sørbø, VG

Erna innrømmer: For stor Oslo-dominans i offentlige utvalg

Statsminister Erna Solberg (H) innrømmer at Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og i styrende organer i selskaper eid av staten, ifølge avisen Nationen.

Innrømmelsen kommer i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet.

Ifølge en gjennomgang avisen har gjort av blant annet kraftskatteutvalget og domstolkommisjonen, er de fleste av medlemmene i utvalgene fra Oslo, eller fra en annen stor by i Norge.

Mehl mener at distriktene er for dårlig representert i slike råd og utvalg, og at det kan påvirke beslutningene som blir tatt.

I sitt spørsmål spør Sp-politikeren om statsministeren er enig i dette, og om regjeringen i fremtiden bør endre praksis for å sikre at distriktsnorge er tilstrekkelig representert i styrer og utvalg.

FIKK SVAR: Emilie Enger Mehl er stortingsrepresentant for Senterpartiet og representerer Hedmark. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

les også

Politifolk gråter på jobb – etterlyser tiltak

– Overrepresentert

Solberg svarer at det er viktig at myndighetene sikrer at medlemmer i offentlige styrer, råd og utvalg har bakgrunn fra forskjellige deler av landet.

– Vi ser at Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og i styrende organer i selskaper eid av staten. Både bosted og arbeidsmiljø påvirker perspektiver og kunnskapstilfang, dette gjelder også for fageksperter, skriver hun.

– Regjeringen må derfor bli flinkere til å hente faglig ekspertise fra miljøer utenfor hovedstadsregionen, fortsetter Solberg.

les også

Sp-Vedum: Regjeringen et sentraliserings-maskineri

En gjennomgang av alle regjeringsoppnevnte utvalg så langt i 2019, viser at totalt 151 personer er oppnevnt i styrer, råd og utvalg så langt i år. 91 er fra Oslo og nabokommuner i hovedstadsområdet, herunder 61 fra Oslo og 14 fra Bærum. Videre er 12 medlemmer fra Bergen, åtte fra Trondheim og seks fra Tromsø. Det viser en oversikt fra NRK Sogn og Fjordane tidligere i oktober.

Stor-Oslo-dominans

I enkelte av utvalgene peker organisasjoner ut sine egne medlemmer, men i flere tilfeller er det regjeringen som selv har satt ned et ekspertutvalg.

les også

Vedum om forslaget om å legge ned tingretter: – Pill råttent

Ifølge Kommunaldepartementets egen gjennomgang av alle regjeringsoppnevnte utvalg tilbake til 2013 er 721 personer oppnevnt, hvorav 54 prosent kommer fra Oslo og Akershus.

10. desember 2018 publiserte Nationen en kartlegging av styreledere og styremedlemmer i selskaper staten eier eller har eierandel i.

42 av 74 styreledere hadde bostedsadresse i Stor-Oslo. Det samme hardde 183 av 412 styremedlemmer. Ifølge Nationen bor det flere statlige styreledere på ett postnummer bak Slottet enn i hele Nord-Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder