AVVISER: Advokaten som representerer tankskipsrederiet og deres assuranseselskap mener at fregatten KNM «Helge Ingstad» har all skyld i skipskollisjonen. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Tankskip-advokat: Avviser alt ansvar for kollisjonen med KNM «Helge Ingstad»

Den dramatiske skipskollisjonen mellom råoljetankeren Sola TS og det norske marineskipet KNM «Helge Ingstad» skyldtes ene og alene uaktsomhet fra fregattens side, mener advokaten.

«The incident on the 8 November 2018 that led to the sinking of the frigate KNM HELGE INGSTAD was caused solely by the frigate’s negligence.»

Oversatt: «Hendelsen 8. november som forårsaket at fregatten KNM Helge Ingstad sank, skyldtes kun fregattens uaktsomhet».

Dette skriver bergensadvokat Øyvind Grøneng i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik, som opptrer på vegne av rederiet Twitt Navigation Ltd., eieren av råoljetankeren Sola TS.

les også

Kan koste 14 mrd.: Trolig dyrere å reparere KNM «Helge Ingstad» enn å kjøpe ny fregatt

LAGT MOT LAND: Da havariet var et faktum, ble KNM «Helge Ingstad» buksert mot svabergene i Øygarden, men sank etter et par uker. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Pengekrav

Utspillet fra advokaten kommer i et svar til advokat Henrik Garmann i Bergen, som har formidlet et mindre pengekrav fra et oppdrettsanlegg i Øygarden.

Det dreier seg om å få dekket utgifter på drøye 800.000 kroner, som ble benyttet til å sikre en større mengde laks mot mulig oljesøl. Dette skjedde ved at laksen ble flyttet med brønnbåt.

Advokat Grøneng representerer også skipsassuranseselskapet Britannia Steam Ship Insurance, som håndterer skadesaken på vegne av rederiet.

– Ikke grunnlag

Advokaten ønsker ikke å kommentere saken ut over det som står i prosess-skrivene. Han skriver at pengekravet er omtvistet:

Rederiets standpunkt er at det er den norske fregattens uaktsomhet som alene forårsaket kollisjonen som ledet til at fregatten sank.

– Det finnes ikke noe grunnlag for å holde vår klient ansvarlig, skriver rederi-advokaten.

STORE SKADER: Den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» hadde store skader på skroget, men ingen strukturelle skader. Her etter hevingen, ved land på marinebasen Haakonsvern. Foto: Hallgeir Vågenes

Han viser imidlertid til at det er opprettet et eget fond ved Bergen tingrett, som skal ivareta krav i forbindelse med kollisjonen. Dette er opprettet av den norske staten og rederiet, og stiller en garanti på inntil 105 millioner kroner til dekning av krav etter skipskollisjonen.

– Hvis kravet mot rederiet opprettholdes, må det rettes mot dette fondet, sier Grøneng i sitt svar til oppdrettsselskapets advokat.

Venter på domstolene

Eier av Sola TS, rederiet Twitt Navigation Ltd, har ikke besvart VGs henvendelser.

Advokat Ole Kristian Rigland hos Regjeringsadvokaten håndterer oppgjøret etter Ingstad-havariet for Staten. Han vil ikke direkte kommentere utspillet fra tankskip-advokaten, men sier i en e-post til VG:

– Det er for tidlig å si noe endelig om hva som var årsaken til kollisjonen. Arbeidet til Havarikommisjonen og politiet vil kunne gi viktige bidrag til å belyse dette. For øvrig er det ikke naturlig for oss å kommentere årsaksforholdene og fordeling av skyld før saken eventuelt blir behandlet i domstolene.

Avventer

Havarikommisjonen har nå gjennomført de aller fleste intervjuene som angår selve ulykken, og det gjenstår kartlegging av eventuelle organisasjonsmessige forhold som kan ha bidratt til hendelsen, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth, som leder granskingen.

– Vårt formål er ikke å avdekke skyld, men å finne årsaker og lære av dem. Vi tar sikte på å ha klar en rapport innen årsdagen for ulykken 8. november, sier han.

Kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret sier at de nå avventer havarikommisjonen, politiets og ikke minst domstolenes behandling av ulykken.

– Advokatens formulering må anses som forhåndsprosedering av saken, noe vi ikke vil bidra til, sier hun.

Avsnittsleder Frode Karlsen ved Vest politidistrikt sier til VG at de er i rute med etterforskningen. Tre personer har fortsatt status som mistenkt, nemlig losen på tankskipet, vaktsjef på bro på fregatten, og vakthavende på sjøtrafikksentralen på Fedje.

– Det gjenstår noen oppfølgingsavhør, men vi tar sikte på å ta saken til påtalemessig avgjørelse før sommeren. Den avgjørelsen vil kunne drøye utover høsten, antyder han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder