SELVMORD BLANT ELDRE, – Vi har en vei å gå for å møte psykiske utfordringer i den eldre aldersgruppen, sier Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug. Foto: Frode Hansen

Eldreministeren om selvmord blant eldre: – Forferdelig å tenke på

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug varsler økt innsats i selvmordsforebyggingen – og vil at flere eldre skal få noen som banker på dørene deres.

VG har gjennom en rekke artikler omtalt selvmord blant eldre. Nå varsler landets ferske eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) økt innsats i forebyggingsarbeidet.

– Jeg mener vi kan gjøre noe bedre når det er så mange som tar sitt eget liv. Vi må øke innsatsen. Fremover skal vi arbeide for å finne frem til egnede tiltak. Pasient- og pårørendegrupper og fagmiljøene vil bli involvert i dette, sier Listhaug til VG.

– Vi har en vei å gå for å møte psykiske utfordringer i den eldre aldersgruppen. Det er fortsatt vanskelig for mange eldre å snakke om psykisk helse og selvmord fordi det var så tabubelagt da de vokste opp.

Listhaug hadde ikke hadde hørt spesifikt om selvmord i denne aldersgruppen før hun leste VGs reportasje om Bjørn Brenna, som begikk selvmord i en alder av 77 år.

– Jeg synes det er forferdelig å tenke på at eldre i Norge i dag velger å ta livet sitt av ulike årsaker. Jeg mener vi skal gjøre alt vi kan for å forebygge at det skjer fremover. Det er en så stor tragedie for alle som står rundt, og hele samfunnet at folk velger å ta livet sitt, sier hun.

Eldreministeren sier selvmord er en tematikk som har gjort inntrykk på henne over lang tid, og at hun nå vil jobbe for å forbedre situasjonen til de eldre.

– Det er nok sånn at det har vært mer søkelys og offentlig diskusjon knyttet til yngre, sier hun.

– Hvorfor tror du det er slik?

– Eldre som går bort har levd et langt liv, og jeg tror ikke så mange tenker på at eldre tar selvmord. Mens det at unge blir revet bort så tidlig, er noe folk tenker mer på som en stor utfordring, sier Listhaug.

Listhaug trekker frem den nye handlingsplanen for selvmordsforebygging som et tiltak hun mener vil forebygge også selvmord blant eldre. Handlingsplanen skal ferdigstilles det neste året, og vil inneholder tiltak for alle aldersgrupper.

– Et av grepene en del kommuner gjør i dag er hjemmebesøk til personer som har nådd en viss alder. Mange eldre er ensomme, og mange kommuner tilbyr seg å komme hjem for å slå av en prat og se hvordan folk har det, og om det er noe man kan bistå med, sier hun.

Tema i valgkampen

VG har også avdekket store forskjeller fra fylke til fylke på hvor mange eldre som obduseres ved mistanke om selvmord.

– Obduksjon må brukes uavhengig av avdødes alder. Det er viktig for samfunnet å ha oversikt over hvor mange eldre som tar sitt eget liv, sier Listhaug.

VALGKAMPEN: Leder av Helse- og omsorgs komiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold (KrF), håper selvmord blant eldre blir et tema under valgkampen. Foto: Helge Mikalsen

Geir Jørgen Bekkevold, leder av Helse- og omsorgs komiteen på Stortinget, sier selvmord blant eldre aller først må anerkjennes som et samfunnsproblem.

– Hvis vi ikke anerkjenner at dette er et problem så får man ikke gjort så mye heller. Det har vi absolutt gjort i KrF. Vi har foreslått tiltak i eldreomsorgen som har dreid seg om å ikke frata eldre verdigheten, men disse selvmordstallenes gjør at vi må stå på enda mer, sier han til VG.

Bekkevold håper selvmord blant eldre blir et tema i valgkampen.

– De eldre fortjener å bli sett, løftet frem og verdsatt som gruppe. Vi skal være med å legge rammen, så håper jeg lokale helter der ute tar med seg dette i valgkampen. Det er i kommunene de fleste eldre bor og kan bli sett, sier han.

Vil ha egen handlingsplan

KrF-eren støtter eldreministerens forslag til tiltak, men håper Listhaug også vil våge å se på årsakene til selvmordene.

– Nettopp for å kunne ta tak i de tiltakene som virker. Jeg håper hun tør å se på årsakene til at eldre mennesker føler seg verdiløse og sliter med problemer som til slutt fører til at de tar sitt eget liv, sier han.

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet sier det er positivt at tiltak for eldre inkluderes i den nye handlingsplanen, men hun mener det er behov for mer og en bredere tilnærming.

PSYKISK HELSE: Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet holder fast på at det behøves en egen handlingsplan for eldres psykiske helse. Foto: Kristian Helgesen

– Vi har tidligere foreslått en egen handlingsplan for eldres psykiske helse. Det holder vi fast på selv om forslaget ble nedstemt i Stortinget, sier Kjerkol.

Hun sier Listhaugs forslag til hjemmebesøk er positivt, men mener det er behov for flere tilbud og penger til å realisere dette.

– Man må ha en god kommuneramme for å ha tilbud og dagaktiviteter som kan forebygge selvmord, og gi de eldre en meningsfull hverdag. kommuneproposisjonen ble lagt frem på onsdag, der fikk ikke kommunene noe mer penger til å drive god eldreomsorg av regjeringen, sier hun.

3 milliarder

Ifølge Kjerkol ønsket Ap i 2019 å styrke kommunene med 3 milliarder kroner.

– Selvmordstallene hos eldre er en situasjon som politikerne har ansvar for å møte. Jeg forventer at eldreministeren er like opptatt av eldres psykiske helse som sykehjemsplasser fremover.

Listhaug svarer at regjeringen de siste årene har styrket kommunenes økonomi betydelig.

– I kommuneproposisjonen for neste år foreslår regjeringen at kommunene skal få en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner. Det har vi gjort nettopp for at kommunene skal kunne fortsette sitt gode arbeid innen blant annet eldreomsorg og psykisk helse, sier Eldreministeren og legger til:

– Arbeiderpartiet er med og styrer i over halvparten av landets kommuner, så de har gode muligheter til å prioritere dette dersom de ønsker det. Det er også svært viktig at vi bruker pengene på en best mulig måte. Derfor har regjeringen lansert eldrereformen Leve hele livet. Den inneholder løsninger på hvordan landets kommuner kan gi et godt og trygt tilbud til eldre, sier hun.

Denne saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen. SUJOs målsetting er å styrke den undersøkende og kritiske journalistikken i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder