DE SÅRBARE BARNA: Dersom skole- og barnehagestengingen vedvarer etter påske, må regjeringen gjør mer for de som er mest skadelidende, mener Barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Kyrre Lien

Corona-stengte skoler og barnehager: Dette er barneombudets krav til regjeringen

Barneombudet ber om at alle barn som befinner seg i sårbare eller utsatte situasjoner får dagtilbud dersom skole- og barnehagestengingen vedvarer etter påske.

 • Ane Muladal
 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over 178 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kommer frem i et notat ombudet har sendt til Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet er med i ekspertutvalget som er satt ned for å se på tiltak for skoler og barnehager fremover. Rapporten skal leveres til regjeringen førstkommende fredag.

Spørsmålet er om skoler og barnehager vil åpne etter 13. april, helt eller delvis. Dersom skolene og barnehagene forblir stengt, krever Barneombudet at regjeringen gjør mer for de sårbare barna.

– Vi nærmer oss nå en situasjon hvor vi står i fare for å bryte rettighetene de mest sårbare barna har. Dette gjelder rettigheter både etter barnekonvensjonen og grunnloven, sier Barneombud Inga Bejer Engh til VG.

Derfor ser du disse i vinduene:

Kravliste

– I situasjonen vi er i nå, må det gjøres ganske tunge kompenserende tiltak til for ikke å gjøre alvorlige brudd på deres rettigheter, fortsetter hun hun.

I notatet uttrykker ombudet bekymring for at det er mange sårbare barn som ikke har fått dagtilbud, til tross for at de burde fått dette.

Barneombudet kommer i skrivet med en ikke-uttømmende liste over noen grupper barn som det må vurderes om trenger et dagtilbud eller annen særskilt oppfølgning:

 • Barn med tiltak fra barnevernet og andre barn barnevernet er bekymret for.
 • Barn som har særskilte omsorgsbehov på grunn av foreldrenes psykiske helse og rus.
 • Barn som har det vanskelig på grunn av høy konflikt mellom foreldrene
 • Barn med behov for særskilt tilrettelegging av tilbudet som spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning og særskilt språkopplæring
 • Barn med funksjonsnedsettelser, kronisk sykdom eller andre særskilte omsorgsbehov.
 • Barn som har opplevd langvarig mobbing eller utestenging.

Barneombudet skriver også at myndighetene må gi tydelige retningslinjer på hvilke barn som bør få tilbud om dagtilbud, og at det er deres «inntrykk at det er vanskelig å få oversikt over hvem som skal gis et slikt tilbud i dag»

Slik oppsto coronaviruset:

– Det haster

– Alle barn som er under barnevernets oppfølging og andre som barnevernet i utgangspunktet er bekymret for, må kartlegges. De som har behov for dagtilbud i barnehage og skole, må få det. Dette må rangeres høyt på radaren, sier Bejer Engh.

Skoler og barnehager bør ta et særlig ansvar for å få oversikt over hvem disse barna er, mener Eng.

– De må samarbeide tett med barnevern- og helsetjenestene. Et god tverrfaglig samarbeid i kommunene er helt avgjørende for at sårbare barn nå skal kunne fanges opp. Samtidig er det viktig å være klar over at flere av de barna som nå trenger hjelp nødvendigvis ikke har vært i kontakt med hjelpeapparatet tidligere.

– Hovedbudskapet vår er at det må gis nasjonale retningslinjer for hvilke grupper som skal få dagtilbud. Hvis man ikke definerer dette, vil kommunene tolke dette veldig ulikt.

les også

Coronatiltakene: Barnevernet får færre bekymringsmeldinger

TOMT: Før påske skal regjeringen ta stilling til om skoler og barnehager skal åpne etter 13. april, helt eller delvis. Foto: Mattis Sandblad

Bekymret

Regjeringen har varslet at flere sårbare barn bør få tilbud om skole- og barnehageplass.

– Det haster å få på plass rammer og tiltak som sikrer at det ikke blir begått massive brudd på sårbare barns rettigheter. Vi mener dette burde vært gjort for lengst. Coronatiltakene rammer disse barna ekstra hardt.

Barneombudet understreker i sitt notat at stengingen i stor grad påvirker barn som lever i utrygge hjem med vold og omsorgssvikt.

– Er det mulig for et hjem med foreldre som strever fryktelig med omsorgen eller rus å gi barn den opplæringen de har krav på nå? Svaret er åpenbart nei. Da må vi få på plass tiltak som fanger disse barna opp, sier barneombudet.

– Sårbare barns behov for beskyttelse og retten til opplæring er utrolige viktige og fundamentale rettigheter. Derfor må det lages kompenserende tiltak som gjør at de som lider mest, får de tiltakene som gjør at konsekvensene blir mindre byrdefull.

les også

Lærer om å åpne skolene igjen: – Uforsvarlig

Bejer Engh uttrykker også bekymring for at både språkproblemer og mangel på digitalt utstyr gjør at mange ikke får fulgt undervisningen godt nok.

«Vi er kjent med at noen kommuner har latt barna låne nettbrett og liknende fra skolen, men vi er bekymret for om kommunene har gode nok rutiner her og om det er forskjeller», skriver ombudet.

I notatet skriver Barneombudet at de mener at barn som har rett til spesialundervisning og særskilt tilrettelegging ikke får opplæringen de har behov for.

«Det gjelder også barn som har helseutfordringer, og hvor mangel på forutsigbarhet medfører en forverring av deres fungering», skriver ombudet.

Les også

 1. Tira (7) er eneste barn i klassen

  Tira (7) er eneste elev i klassen sin: – Jeg savner vennene mine.

Mer om

 1. Barn
 2. Utdanningsdirektoratet
 3. Tilbud
 4. Mobbing
 5. Coronaviruset
 6. Rus
 7. Vold

Flere artikler

 1. Coronaviruset: Vet ikke hvor mange elever som går på skolen

 2. Derfor trosser regjeringen ekspertutvalg om skoleåpning

 3. Minstekrav i Oslo: Elevene skal innom skolen én dag i uken

 4. Coronatiltakene: Barnevernet får færre bekymringsmeldinger

 5. KS bekymret for at mange vil velge hjemmeskole etter skoleåpning

Fra andre aviser

 1. Krever større åpenhet rundt skolestenging

  Bergens Tidende
 2. FHI mente det var for strengt. Likevel stengte kommuner ned tilbud for sårbare unge.

  Bergens Tidende
 3. Barneombudet: – Jeg er redd en stor gruppe barn vil henge etter

  Aftenposten
 4. Ny rapport: Flere fylkesmenn bekymret for sårbare barn

  Aftenposten
 5. Sverige vil ikke stenge skolene. Hensynet til utsatte barn og unge veier tungt.

  Aftenposten
 6. Utsatte barn og unge trenger også beredskap

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no