PÅ RØMMEN: Den norske kunsthandleren Terje Hvidsten (57) kunne ha sonet ferdig bedrageridommen på to år fra 2016, om han hadde møtt opp ved soningsstart høsten 2017. Politiet mener 57-åringen har oppholdt seg i Marbella de siste årene. Foto: JØRGEN BRAASTAD/POLITIET

Etterlyst nordmann til politiet: Kan velte «Slegge-saken»

Bedrageridømte Terje Hvidsten (57) lever i skjul for norsk politi, mens han har en sentral rolle i en alvorlig straffesak – som 57-åringen hevder han kan legge i ruiner om han forteller sannheten.

  • Morten S. Hopperstad
  • Rolf J. Widerøe

I juni 2012 ble et eldre ektepar angrepet av maskerte menn med slegge i sitt eget hjem i Vollen i Asker. Politiet mener de var torpedoer som slo til mot feil hus – og at planen egentlig var å ramme en dommer på vegne av finansmannen Christer Tromsdal (51).

Internt i politiet omtales angrepet som «Slegge-saken».

Den bedrageridømte kunsthandleren Terje Hvidsten har status som fornærmet, på grunn av noen påståtte trusler fra Tromsdal. I tillegg er Hvidsten et sentralt vitne for påtalemyndigheten i straffesaken, som nå pågår i Borgarting lagmannsrett.

Christer Tromsdal nekter straffskyld og ble enstemmig frikjent i Asker og Bærum tingrett i fjor.

les også

Christer Tromsdal frikjent for dommerangrep

Stakk fra Norge

Fornærmet og sentralt vitne til tross, Hvidsten har ikke møtt opp i domstolen for å avgi forklaring – angivelig på grunn av en trusselsituasjon, regissert av Tromsdal.

I desember 2016 ble kunsthandleren dømt til to års fengsel for grove bedragerier. Han møtte aldri til soning av straffen og ble derfor etterlyst internasjonalt av Økokrim ett år etter domsavsigelsen.

I en politirapport kommer det frem at 57-åringen dro til Spania for å slippe soning i Ullersmo fengsel, hvor han påsto at Tromsdal hadde mange kontakter som kunne ta ham.

Tromsdal avviser blankt disse anklagene når VG konfronterer ham.

57-åringen er fortsatt etterlyst over hele verden. Økokrim mener han i lange perioder har oppholdt seg i feriebyen Marbella i Spania.

I februar i år ble Hvidsten også etterlyst nasjonalt av spanske myndigheter, så det er uklart hvor han nå befinner seg.

NEKTER: Finansmannen Christer Tromsdal er tiltalt for å ha hyret inn torpedoer for å ta en meddommer i en straffesak mot seg selv i 2012. Han bestrider anklagene og ble frikjent i Asker og Bærum tingrett. Foto: TORE KRISTIANSEN

E-poster og telefoner

Kunsthandleren har imidlertid kommunisert med politiet og påtalemyndigheten om «Slegge-saken» fra sitt skjulested i utlandet.

VG kan nå offentliggjøre den hittil ukjent kommunikasjonen, som blant annet omhandler tvil rundt de tiltaltes skyld i straffesaken og ønsker om soningsforhold om han returnerer til Norge.

Om sommeren 2018 var Hvidsten i kontakt med norsk politi og ba om ikke å bli pågrepet om han kom til Norge og om å få vitne anonymt i «Slegge-saken», får VG opplyst.

Politiet avslo ønsket, siden 57-åringen var «såpass inne i saken som han var», viser en politirapport.

les også

Norsk kunsthandler jaktes av Økokrim og spansk politi

Hevder tiltalt er uskyldig

6. januar i år: Halvannet år etter ønskene om anonymt vitneprov og fravær av pågripelse, sendte politioverbetjent Dag Eirik Ekeli en e-post til 57-åringen med spørsmål om hvor han befant seg og om muligheten for avhør i «Slegge-saken».

«Så langt har vi ikke fått noen tilbakemelding fra deg, hva gjelder soning/plass. Ingen fra din etat har lagt noe arbeid i å sikre mitt liv!!!», svarte den etterlyste kunsthandleren på e-post.

les også

Ektepar opplevde marerittet: Lever i frykt etter sleggeangrep

Hvidsten skrev også at han var forbauset over at et tidligere gjengmedlem i 30-årene var tiltalt i saken og at han forsto at vedkommende var forbannet.

«Han har jo ikke deltatt i saken på noen måte. Dette vet dine etterforskere utmerket godt i Asker og Bærum, nå Oslo.», skrev 57-åringen.

Advokat Kim Gerdts har vært forsvarer for Hvidsten i en årrekke. Gerdts har fått mulighet til å uttale seg i denne saken, men avslo.

VG har også forsøkt å kontakte Hvidsten direkte, men uten hell.

LA FREM ØNSKER: I juni 2018 satt advokat Kim Gerdts i møte med politiet og ba om at klienten ble tilbudt soning i et lite og gjennomsiktig fengsel, på grunn av den påståtte trusselsituasjonen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Forsvarer: Han sier min klient er uskyldig

Eks-gjengmedlemmets forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, er skeptisk til trusselbildet kunsthandleren har beskrevet, spesielt i forhold til «Slegge-saken».

– Med tanke på hvor sentral han er i saken, så bør man på den annen side legge vekt på det, når han sier at min klient er uskyldig og feilaktig tiltalt, sier Lind Iversen.

– Hvorfor det?

– Fordi det uttaler han uten tanke på egen vinning. Hvidsten har også en plikt til å formidle informasjon om min klients uskyld, svarer han.

Forsvarer: Advokat Vidar Lind Iversen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Kunsthandleren: Politifolk kunne vært arbeidsløse

I avslutningen av e-posten skrev Hvidsten at enkelte politifolk kunne vært arbeidsløse om han hadde orientert Politidirektoratet (POD) om etterforskningen som var gjennomført.

I en vel 20 minutter telefonsamtale mellom Hvidsten og politioverbetjenten kort tid senere, avviste 57-åringen nok en gang vitneavhør i «Slegge-saken», viser en politirapport.

«Det er ikke aktuelt siden jeg har fått så liten hjelp i min sak og denne saken har bare skapt problemer for meg.», uttalte kunsthandleren, som på nytt gjentok eks-gjengmedlemmets uskyld.

«Jeg vil ikke snakke sak i en slik samtale som dette. Det må tas i et politiavhør.», svarte Ekeli.

les også

Tiltale: Hyret inn torpedoer for å skade tingrettsdommer

«Hele saken er jo en av de få i sin klasse»

I en ny e-post til Hvidsten om ettermiddagen 6. januar i år stilte politioverbetjenten på nytt spørsmål om muligheten for at kunsthandleren stilte til avhør i «Slegge-saken».

Den etterlyste 57-åringen svarte med kopi til aktor i straffesaken, statsadvokat Stein Vale.

«Sånn situasjonen er PR. Dags dato, tror jeg dere skal være glad for at jeg ikke har vitnet. Med den behandlingen jeg har fått av dere, hadde jeg fortalt sannheten. Og da hadde saken gått i ruiner.», skrev 57-åringen.

«Har mange ganger vurdert å ringe Tromsdal sin advokat, for å velte saken. (...) Hele saken er jo en av de få i sin klasse, som overhodet ikke tåler dagens lys.», skrev Hvidsten.

Politioverbetjent Dag Eirik Ekeli skriver i en e-post til VG at han har avgitt vitnemål i lagmannsretten og mener det ikke er riktig av ham å uttale seg i forbindelse med en sak som er under behandling i domstolen.

les også

Politiet: Skjult opptak viser at Tromsdal sto bak torpedoer

Dom viser annen historie

Den bedrageridømte kunsthandleren skrev også i en e-post at han av hensyn til en sentral etterforsker i «Slegge-saken», politioverbetjent Steinar Slotte, avventet å komme med informasjonen han hevdet å besitte.

Slotte ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

I bedrageridommen mot Hvidsten i 2016 kommer det imidlertid frem informasjon som strider med de nye påstandene.

«Det er på det rene, og ikke bestridt av Økokrim, at Hvidsten har spilt en vesentlig rolle i etterforskningen av Vollen-angrepet («Slegge-saken»).», står det i dommen.

Slotte vitnet under denne rettssaken og beskrev Hvidstens rolle som det viktigste som har skjedd i etterforskningen.

«Blant annet har han vært sentral i etterforskningen av hvem som fysisk kan ha utført angrepet og har bidratt til å knytte Tromsdal til disse.», står det i dommen.

Ifølge dommen, fikk også Hvidsten en straffreduksjon i bedragerisaken på grunn av sin medvirkning i etterforskningen i «Slegge-saken».

PENSJONIST: Den tidligere politimannen Steinar Slotte var sentral i etterforskningen av «Slegge-saken». Foto: ROGER NEUMANN

Kontaktet statsadvokaten

Den etterlyste nordmannen har også luftet sin frustrasjon over soningssted og frykt for represalier overfor statsadvokat Stein Vale.

Statsadvokaten svarte at det var viktig for påtalemyndigheten at han vitnet.

«Det vil i så fall åpenbart styrke din troverdighet. (...) Jeg forstår at du – selv om du er et sentralt vitne – ikke har full innsikt i bevisene og derfor uttaler deg skråsikkert om N. N.s (eks-gjengmedlemmet) rolle, eller mangel på rolle.», skrev Vale i sitt svar til kunsthandleren 19. desember i fjor.

AKTOR: Statsadvokat Stein Vale ved Oslo statsadvokatembeter. Foto: SCANPIX

Taus om kunsthandlerens utspill

Statsadvokat Stein Vale skriver i en e-post til VG at det ikke er riktig av ham å prosedere en sak i media mens den er til behandling i domstolen. Han ønsker derfor ikke å kommentere bevisverdien av Hvidstens utsagn i e-post.

– Det som har vært politiets og påtalemyndighetens anliggende i vår kontakt med Hvidsten, er å få ham til Norge slik at han kan møte i retten, eventuelt at han kunne avhøres i utlandet i påvente av at utleveringen av ham til Norge ble gjennomført, skriver Vale.

Statsadvokaten vil generelt tilføye at et så sentralt vitne som Hvidsten er i denne saken, ikke skal avhøres av politiet over telefon.

les også

Forsvarere sår tvil i «Slegge»-saken: Offeret hadde våpen

Forsvarer: Viktig informasjon

Den ene av Tromsdals forsvarere, advokat Petter Mandt, sier til VG at de ikke har så mange tanker om hvilke krav Hvidsten setter for å returnere til Norge.

– Vi registrerer at han har vært på rømmen i mange år, at han er etterlyst for soning og at han er siktet for nye forhold, og vi har ingen tro på de mange unnskyldningene han har hatt for ikke å komme til Norge, sier Mandt.

Forsvareren mener Hvidsten har gitt viktig informasjon til politiet.

– Vår oppfatning er at hele politiets argumentasjon er at den andre tiltalte angivelig skal være bindeleddet mellom Tromsdal og gjerningsmennene. Når det nå forklares at han er uskyldig, styrker det naturligvis Tromsdals forklaring om at han heller ikke har noe med saken og gjøre, sier Mandt.

FORSVARERE: Advokatene Nicolai V. Skjerdal og Petter Mandt representerer finansmannen Christer Tromsdal i «Slegge-saken». Her er trioen avbildet under ankeforhandlingene i Borgarting lagmannsrett. Foto: TORE KRISTIANSEN

Refser politiet

Forsvarerne til de to tiltalte mennene mener alle at det er oppsiktsvekkende at politiet velger ikke å gjøre noe med disse opplysningene eller forholder seg til det – all den tid dette er et av hovedvitnene deres.

– Vi er ikke kjent med hva slags opplysninger Hvidsten hevder han sitter på, men det er etter mitt syn svært kritikkverdig at politiet ikke vil vite mer om dette, sier Mandt.

– Det er beklagelig og vanskelig å forstå at påtalemyndigheten ikke vil ta imot informasjon om hans uskyld, sier Lind Iversen.

Les også

Mer om

  1. Krim

Flere artikler

  1. Norsk kunsthandler jaktes av Økokrim og spansk politi

  2. Christer Tromsdal frikjent for dommerangrep

  3. Derfor trakk politiet voldtektstiltalen mot tidligere Molde-spiller: – Svært beklagelig

  4. Lindeberg-drapet: Henlegger sak mot eks-gjengmedlem

  5. Ikke lenger etterlyst av sveitsisk politi

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder