VINDFORSTÅELSE: Statsminister Erna Solberg sier hun forstår at mange ikke vil ha vindkraft i sitt lokalmiljø. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Erna Solberg: – Jeg forstår mølle-motstanden

MOLDE (VG) Statsminister Erna Solberg sier at hun skjønner dem som ikke vil ha store vindmøller i nabolaget. Hun støtter møller til havs og innkaller til toppmøte om havvind.

Rundt omkring i Norge er det stor lokal motstand mot å få vindmølleparker i sin natur.

– Jeg forstår godt at mange ikke ønsker vindkraft i sitt lokalmiljø. Friluftsliv i naturen er en viktig del av vår alles hverdag. Å ferdes i uberørt natur er noe vi gjerne gjør flere ganger i uken. Derfor er ikke NVEs nasjonale ramme en utbyggingsplan for vindkraft på land, men et utgangspunkt for en bred og god debatt om vindkraft på land i Norge. Alle skal høres, lover statsministeren.

les også

NHO-topp vil ha vindmøller til havs

Hun sier at motstand har bidratt til at prosjekter har blitt stanset.

– Man skal ikke glemme at det under denne regjeringen er omgjort en rekke ja til vindkraft på land, til nei – på grunn av blant annet lokale hensyn og hensynet til natur og miljø.

Leder Stein Lier-Hansen sier til VG i dag at han støtter vindkraft på land, men ser såpass mange utfordringer med det, at han signaliserer at havvindmøller er et stort potensial.

– Jeg er enig i nesten alt Stein Lier-Hansen sier. Takket være norsk leverandør- og petroleumsindustri har Norge har et unikt utgangspunkt for å ta en større del av det sterkt voksende globale havvindmarkedet. Det vil gi oss flere grønne jobber og mer verdiskapning, sier Solberg.

Hun er imidlertid ikke enig i kritikken fra Lier-Hansen om regjeringen har gjort for lite for å få til havvindprosjekter i Norge.

– Mange mener det går for tregt og peker på hvordan Norge utviklet petroleumssektoren. Jeg er uenig. Jeg mener heller vi går i fotsporene til petroleumssektoren:

– Vi la i fjor frem en egen strategi for havvind, og rett før sommeren sendte vi på høring tre områder for havvind og endringer i havenergiloven. I tillegg har vi skrudd på og fylt opp det offentlige støtteapparatet slik at det er i stand til å støtte ulike deler av innovasjonsprosessen, sier hun.

Equinors flytende vindpark: – En kjempesuksess

Statsministeren varsler toppmøte om havvind.

– Nå har regjeringen lagt på plass flere brikker som er viktige for å utvikle næringen videre. Neste skritt er at jeg innen kort tid vil invitere Stein Lier-Hansen og resten av aktørene til et eget møte om hvordan vi kan sikre at Norge tar en større del av markedet for havvind globalt.

– Kommer det der modeller for statlige støtteordninger?

– Det kommer ikke til å bli et møte om subsidier, men hvordan vi kan bruke kompetansen Norge og norsk næringsliv har til å utvikle ny og videreutvikle eksisterende næringsliv:

– Skattebetalernes penger

– Jeg kommer ikke til å kaste skattebetalernes penger etter havvind for å score politiske poeng. Havvindteknologi som all annen teknologi må bli konkurransedyktig på pris for å overleve, sier Solberg.

Skaper titusenvis av havvind-jobber

Hun fremholder at landvind foreløpig har en fordel, fordi den er billigere enn havvind.

– Jeg ser ikke bort fra at det politisk vil være enklere å bygge ut havvind enn det er å bygge vindkraft på land, men så er det en gang slik at vindkraft på land er lønnsomt. Det er ikke havvind per i dag. Det er også mange hensyn å ta til havs, blant annet til fiske og sjøfarten. Jeg merker meg at kraftkrevende industri har inngått flere langsiktige kontrakter med vindkraftaktører. Dette blir det grønn verdiskaping av. Gode avveininger av ulike hensyn skal vi gjøre både om det er utbygging til havs eller på land.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder