Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Disse studiene er vanskeligst å komme inn på

Tallene fra Samordna opptaks hovedopptak er klare.

– Aldri før har det vært flere studieplasser ved landets høyskoler og universiteter, og aldri før har flere kvalifiserte søkere fått plass. Dette er veldig gode nyheter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) om tallene for hovedopptak til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler.

Av litt over 137.000 søkere er over 121 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak (SO). Totalt har åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg.

les også

Gikk fra «drop-out» til medisinstudiet – det kostet henne nesten 300.000 kroner

Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo har fortsatt landets høyeste poenggrense for ordinær kvote.

Ordinær kvote omfatter skolepoeng, alderspoeng og tilleggspoeng.

Færre menn på lærerutdanning

Totalt har 11.377 søkere fått tilbud om studieplass på lærerutdanningene, inkludert barnehagelærerutdanningen. Det er en økning fra i fjor. I tillegg har lærerutdanningene samlet fått flere kvalifiserte søkere.

Andelen menn som har fått tilbud om plass på grunnskolelærerutdanningene har gått litt ned fra i fjor mens andelen menn som får tilbud om studieplass på lektorutdanningen har økt noe.

– Jeg håper og tror at innføringen av masterutdanning, og regjeringens systematiske satsing på skole og utdanning vil lokke enda flere dyktige menn til læreryrket i årene som kommer, sier Nybø.

Grunnskolelærerutdanning for 5 – 10. trinn og faglærerutdanning har en liten nedgang i utsendte studietilbud sammenliknet med i fjor.

Flere kvinner til IKT

Informasjonsteknologi (IKT) er det studieområdet som øker mest, og kvinneandelen fortsetter å stige. Det er en økning i antall tilbud innen IKT-fag på 9,3 prosent sammenlignet med i 2018. Kvinneandelen har økt fra 26,8 prosent til 28,8 prosent.

– Vi står foran store utfordringer i fremtiden, både når det gjelder klima, miljø og helse. På alle disse områdene vil smart bruk av teknologi kunne spille en avgjørende rolle. Det er derfor veldig bra at mange søker seg til IKT-utdanninger. Jeg er også veldig glad for at kvinneandelen fortsetter å øke, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Innen realfaglige studier er det en nedgang i antall studietilbud på nær 7 prosent.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder