REAGERER: Eva Kristin Hansen (Ap) i kontroll- og konstitusjonskomiteen mener det er bekymringsverdig at komiteen ikke har fått innsyn i de interne e-postene fra NAV. Foto: Heiko Junge

Slik forsøkte de NAV-ansatte å si fra

«Potensielle bomber», «vi får ingen informasjon» og «hvorfor er det ikke kommet noe brev??». Nye dokumenter viser hvordan de ansatte i NAV opplevde de hektiske månedene før NAV-skandalen ble kjent.

 • Camilla Fredstad Huuse

– De ansatte er åpenbart fortvilet. En ansatt bruker ordet «bombe» – så det er tydelig at NAV skjønner hvor alvorlige sakene de sitter på er, sier leder for kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Eva Kristin Hansen (Ap).

Torsdag presenterte NAV sin internrapport om håndteringen av skandalen. Rapporten er knusende og viser blant annet til manglende styringssignaler fra departementet, misforståelser, dårlig kommunikasjon og språkproblemer.

Men det rapporten ikke viser, er frustrasjonen som har bygd seg opp internt i NAV i denne perioden.

les også

Interne NAV-krav: Skulle øke svindel-anmeldelsene med nærmere 100 millioner kroner på fire år

VG ba i oktober 2019 om innsyn i alle e-poster i NAV som omhandler EØS og utenlandsopphold i perioden 2018–2019. Nå har vi fått flere hundre interne e-poster, som viser at både ansatte og ledere i NAV flere ganger har bedt om styringssignaler fra Arbeids- og sosialdepartementet i perioden februar til april 2019.

28. oktober i år ble det kjent at NAV har feiltolket EU-reglene som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til andre EØS-land. Dette har ført til at minst 36 personer blitt dømt til ubetinget fengsel i opptil åtte måneder for trygdesvindel.

les også

NAV lot saken til Erik (38) gå for retten etter at feilen var oppdaget

«Jeg blir veldig bekymret»

22. februar 2019 ba departementet NAV om å endre praksis i slike saker. Det skulle ikke lenger være forbudt å reise til andre EØS-land med trygdeytelser.

Men i ukene etter at NAV fikk beskjed fra departementet, visste ikke de ansatte HVORDAN de skulle legge om praksis. NAV ble lovet mer informasjon fra departementet, men det lot vente på seg.

Internt i NAV vokste frustrasjonen:

«Jeg blir veldig bekymret når departementet svarer dette til dere 25. februar og sier de mener dette bare gjelder for alle nye vedtak (fordi det blir for krevende å ta opp gamle saker). De skriver også at det skal komme et brev i løpet av neste uke. Dette er nå over to uker siden. Vet du hva som skjer – og hvorfor er det ikke kommet noe brev??» skriver Grethe Borsheim, som er sjef for klageinstansen i NAV, 12. mars.

En intern e-post som viser frustrasjonen i NAV.

«Saker som har potensial til å bli «bomber»»

Flere av de ansatte spør om det samme:

Skal vi forholde oss til gammel praksis? Eller avvente instrukser for en ny?

Mange av de ansatte har forstått omfanget av skandalen:

«Det er saker som har potensial til å bli «bomber», skriver en ansatt i mars.

«Det er godt at dette endelig blir tatt opp», skriver en annen, mens en tredje skriver «praksis er ulik på ulike NAV-kontorer, og vi har ingen fullverdig oversikt over praksis i alle fylkene».

les også

SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

Brevet med styringssignaler fra departementet ble sendt 5. mars, men kom ved en feil ikke frem til de ansatte i NAV før i midten av mars.

«Det er viktig for oss å se hva departementet skriver før vi kan si noe om rekkevidden av departementets uttalelser,» svarer ledelsen i NAV på de ansattes gjentatte purringer.

Kontorsjefen i ytelsesavdelingen, som ifølge flere dokumenter, er tett på prosessen er ikke fornøyd med håndteringen fra departementet. Liv T. Espedal skriver at Trygderetten måtte «true med EFTA» før departementet kom på banen:

«Først da fikk direktoratet ASD i tale. Det som deretter skjedde er usedvanlig (jeg kan i alle fall ikke huske noe lignende tilfelle). Departementet gjør slik avklaring som XX redegjorde for 22. februar – men så sier det på et vis stopp. Vi kan ikke se at det skjer noe mer – og vi får ingen informasjon.»

Flere av de ansatte er kritiske til at departementet ikke har gitt noen styringssignaler.

– Dette er sterk lesing

Litt lenger ned i mailen står det:

«Vi er blitt bedt om å stoppe behandling av sakene, men nå har det gått over 2 måneder uten noe mer info. Det eneste som skjer er at vi purrer og etterspør info».

VG har tidligere skrevet at Trygderetten i årene 2017–2019 flere ganger tok opp feiltolkningen med NAV.

I juni diskuteres det heftig internt i NAV om det er feil å ikke ta opp gamle saker. Departementet bestemte i februar at bare saker fremover i tid skal omfattes av ny praksis, noe det var stor uenighet om blant NAV-ansatte. VG har omtalt dette her

les også

For 19 år siden vant Odd (68) frem om sykepenger i utlandet: Men NAV fortsatte å gjøre feil

I en e-post skriver en NAV-ansatt:

«Departementet synes å begrunne at de har fått tilslutning til at praksis bør legges om for saker frem i tid, med at det vil være administrativt krevende om etaten skal gjenoppta alle saker,» og fortsetter:

«Klage går langt i å ville ta opp sakene av eget initiativ. Dette vil kunne innebære for så vidt kompliserte problemstillinger, men de mener de har en viss plikt til å vurdere sakene dersom de oppdager slike problemstillinger.»

Hansen i kontrollkomiteen har sett e-postene som VG har fått innsyn i. Hun sier det er alvorlig at de ansatte ikke fikk svar fra departementet:

– De ansatte får spørsmål fra brukerne om hvorfor sakene deres er satt i bero, men har ikke noe svar å gi. Etaten er fortvilet, og får ingen styringssignaler fra departementet, sier Hansen.

– Dette er sterk lesing. Hvorfor har ikke komiteen fått dette? Det er veldig urovekkende. Dette materialet er veldig viktig for komiteens arbeid, fordi det viser hvordan de ansatte i NAV har opplevd prosessen.

les også

Ap og SV etter ny Hauglie-beklagelse i NAV-saken: - Dypt alvorlig

Anniken Hauglie (H) kan ikke stille til intervju mandag kveld, og statssekretær Vegard Einan sier han verken kan eller vil kommentere «enkelt-mailer». Han viser til at brevet som de NAV-ansatte etterlyste, ble sendt 5. mars:

– Vi ba om tilbakemelding fra NAV om hvordan de ville følge opp og hvilke tiltak de ville sette i verk. Tilbakemeldingen fikk vi 21. juni. Dersom NAV på denne tiden var usikre på hvordan de skulle gjennomføre praksisendringen, var ikke det noe som ble tatt opp med departementet, etter det jeg kjenner til, sier Einan.

Praktiseringen av trygdeforordningen ble ikke løftet som problemstilling fra direktoratet igjen før en henvendelse 30. august 2019, sier Einan.

– NAVs internrevisjon peker på at det har vært utfordringer knyttet til den interne kommunikasjonen i NAV, og disse epostene kan sånn sett være illustrerende for den konklusjonen.

– Sammen med ledelsen i NAV vil vi finne ut hvordan vi kan samarbeide bedre for å sikre tydeligere styring, god dialog og ansvarsfordeling.

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. EØS
 3. Trygdeskandalen
 4. Eva Kristin Hansen
 5. Arbeids- og sosialdepartementet

Flere artikler

 1. Hauglies departement samlet inn NAV-spørsmål til seg selv fra Stortinget: - Uheldig

 2. Åpen høring om NAV-skandalen 9. januar

 3. SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

 4. SV mener NAV-brev viser at syv straffedommer kunne vært unngått: – Dypt alvorlig

 5. Kontrollkomiteen krever nye svar: Trekker inn justisministeren

Fra andre aviser

 1. SV og Ap: Hauglie kan ha brutt informasjonsplikten overfor Stortinget

  Aftenposten
 2. Nav visste allerede i februar i år at trygdeskandalen omfattet straffesaker

  Bergens Tidende
 3. Nav visste allerede i februar i år at trygdeskandalen omfattet straffesaker

  Aftenposten
 4. Trygdeskandalen: NAV endret praksis internt. Men brukerne fikk helt andre beskjeder.

  Aftenposten
 5. Stortinget vil tvinge Hauglie til å gi ut hemmelig Nav-papir

  Aftenposten
 6. Fryktet Efta-domstolen – ville stoppe Trygderetten

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder