BERGEN-KRISEN: Siv Jensen og sentralstyret i Frp fattet fredag ettermiddag et vedtak som overlater styringen av Frp Bergen til fylkeslaget. Foto: Frode Hansen

Bergen Frp legges ned

Bergen Frp legges ned på grunn av mange og langvarige interne konflikter.

Det ble klart etter at Frps sentralstyret behandlet fredag bråket i Bergen Frp, skriver Bergens Tidende.

– Vedtaket i sentralstyret innebærer at det er fylkeslaget som skal stå for alle partiaktiviteter i Bergen. Bakgrunnen er mange og lange interne konflikter i lokallaget i Bergen, sier generalsekretær Fredrik Färber i en pressemelding.

Han sier til VG at de håper at partilaget kan ta over igjen.

– Ja, vi håper det kan skje etter hvert, men da må partilaget ha lagt konfliktene bak seg.

Vedtaket innebærer at lokallaget ikke lenger har rett til å benytte partiets navn og at de tillitsvalgte i lokallagsstyret fritas fra sine verv med virkning fra i dag.

– Bergen Frp har vært preget av mange interne konflikter. Dette har rammet partiet lokalt og regionalt. Vestland Frp ved fylkesstyret vil nå få ansvaret for å bygge opp et sterkt og slagkraftig lokallag. Sentralstyret har bedt fylkeslaget om å prioritere medlemsarbeidet i Bergen og partiets hovedorganisasjon vil bistå dem i dette arbeidet.

Vedtaket berører ikke partiets bystyregruppe i Bergen.

Bakgrunn: Konflikter preger Bergen Frp 

VESTLANDSMAKT: Osingene Gustav Bahus (til venstre) og Terje Søviknes er begge sentrale i Vestland Frp, som nå kan overta styringen av Bergen Frp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bakteppet for krisen er en høst med høyt konfliktnivå, offentlig utskjelling og det elendige lokalvalget i Bergen. Frp i Bergen oppnådde 4,7 prosent av velgerne, mens FNB (bompartiet) fikk 16,7 prosents oppslutning.

I slutten av november førte bråket til at fylkesstyret i Vestland Frp ba om å få overta driften av Bergen Frp.

De får nå ønsket oppfylt, og dermed blir alle Bergens Frps 481 betalende medlemmer overført til fylkeslaget. Fylkesstyret overtar også ledelse og forvaltning av eiendeler og partikasse.

Fylkesleder Gustav Bahus i Vestland Frp sa tidligere i dag at de ba sentralstyret fatte et slikt vedtak.

– Vestland Frp har gjort vedtak om å be sentralstyret om å få overta driften av Bergen Frp i en periode med bakgrunn i uroen som har vært i Bergen Frp, sa Bahus fredag morgen.

Blant annet vakte det sterke reaksjoner da leder Christoffer Thomsen i Bergen Frp brukte sin dobbeltstemme for å hjelpe sin egen samboer Marte Monstad frem til vervet som lønnet gruppeleder i bystyret, ifølge Bergens Tidende.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder