Krangler vilt om nye bomskilt

Skilt-trøbbel kan forsinke nye bomsatser i Oslo-bomringen

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg er nok en gang forbannet på Ketil Solvik-Olsen. Hun mener samferdselsministeren somler slik med nye bomskilt at det kan forsinke en hel kollektivsatsing.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Departementet har foreslått nye regler for skilting av bomtakster, hvor kravet er at alle takst-variantene blir vist frem.

Eksempelet over er det VG som har laget, basert på de nye bomtakstene som skal innføres i bomringen rundt Oslo.

Tar det for lang tid å bestemme seg for hvordan skiltene skal bli, kan det medføre tap av både helse, flere titall millioner kroner i bompengeinntekter – og enda en utsettelse av både miljødiffersienserte bompengetakster og nye kollektivtakster, frykter byråd Berg (MDG) i Oslo.

Les også: Nye kollektivtakster avhengig av nye bomtakster

– Etter det jeg får opplyst vil de nye skiltkravene til Solvik-Olsen bidra til at innføring av de nye bompenger blir forsinket til 2018. Dette er svært alvorlig for helsen til folk i Oslo-området. Vi kan ikke vente nok en vinter med det aller viktigste tiltaket vi har for å sikre innbyggerne våre trygg luft, og som det attpåtil er bred enighet om å gjennomføre, sier Berg til VG.

Hun minner om at en rekke kollektivtiltak i Oslo og Akershus er avhengig av bompengeinntektene etter de nye bompengetakstene i bomringen. Nå er miljø- og samferdselsbyråden lei av å vente. Hun mener detaljerte skilt om de nye bomsatsene er unødvendig.

Les også: Nyttårsdag med Europas dårligste luft

KRITISK TIL SKILT: Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) på vei over et gangfelt i Oslo-trafikken. Foto: Frode Hansen VG

– Hva er alternativet til skilt?

– Jeg mener vi også må være praktiske. Å sette opp skilt som blir så store at man ikke får lest dem uten å kjøre av veien, er et usedvanlig dårlig forslag, svarer Berg og legger til:

– Bomtakstene vil uansett bli kunngjort direkte til alle som har abonnement hos bompengeselskapet i Oslo og Akershus, samt på internett. Da mener jeg det må holde at det opplyses om makstaksten i skiltene på bomstasjonen.

FÅR NYTT SKILT: En lyttende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fotografert i stortingssalen. Foto: Helge Mikalsen VG

Prosjektleder for Oslopakke 3, Terje Rognlien i Statens vegvesen, bekrefter at skilting kan ta tid.

– Vi tror ikke at vi får dette til før mot slutten av året, men sannsynligvis fra 1. januar neste år, sa Rognlien til VG onsdag kveld.

Mange involverte

Regelverket krever ifølge ham at takstene må skiltes rimelig nøye. Det skal blant annet være på punktet om detaljeringsgraden at partene skilles om skilt.

Bakgrunn: Angrer ikke på løftet om å ikke bygge en meter mer motorvei

– Vurderingen av skiltløsning er nå i prosess mellom de berørte instanser, Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, opplyser Rognlien.

Han sier at det kan hende de fire partene må skilte mye mer detaljert enn i dag; en prosess som Vegdirektoratet nå skal være i ferd med å avklare med Samferdselsdepartementet.

BOMHISTORIE: Nåværende prosjektleder for differensierte bompenger i Vegdirektoratet, Vilrid Femoen, betalte gladelig for å passere bomringen – også da dette bildet ble tatt i 2004. Foto: Bjørn Thunæs VG

– Men hvis vi må gjøre om alle skilt, blir vi nok ytterligere forsinket, sier Rognlien.

Da må nemlig jobben settes ut på offentlig anbud. Og da kan det fort gå enda flere måneder før Vegvesenet bestemmer hvem som skal lage skiltene, hvordan de skal se ut og hvor de skal plasseres.

Solvik-Olsen: Berg tuller

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avviser påstandene om at tidsplanen vil bli sprengt som følge av skilt- og regelarbeidet. Om mulig trafikkfare og for detaljerte skilt, så skriver han:

– Dette er tema Vegdirektoratet jobber med. Det er ikke jeg som sitter og tenker ut slikt. Fagfolkene mine sier dette ikke vil påvirke tidsplanen for regelarbeidet i det hele tatt, skriver Solvik-Olsen i en sms til VG. Han mener det er tull av byråd Berg og Oslo å bringe skiltsaken inn i debatten.

Han synes heller ikke noe om Oslo-byråden sine stadige anklager om trenering.

– Oslos stadige anklager mot alle andre om udugelighet og sendrektighet oppfatter jeg som en intern kultur om å få bort oppmerksomheten fra sitt eget ansvar. Etter at Berg og Oslo trengte 14 måneder på å formulere en søknad om beredskapstakster (ekstratakster i bomringen på dager med dårlig luft. red.anm.), fremstår Oslo-byrådet som de siste som bør belære andre om tidsbruk, ifølge Solvik-Olsen.

Vurderer og utreder

Prosjektleder for miljødifferensiering, Vilrid Femoen i Vegdirektoratet, synes det er prisverdig at VG har laget et forslag til nytt bomskilt. Men hun mer enn antyder at et slikt skilt blir for detaljert og vanskelig å oppfatte i fart.

Bom-nytt på nytt: Frp satte bompengerekord

Vi er fortsatt i en utredningsfase om hvordan det skal skiltes. I tillegg til ulike takster for flere typer kjøretøy og ulike takster i rushtidene, skal det også innføres egne beredskapstakster og rabattordninger. Alt dette blir vanskelig å kommunisere på ett skilt, sier Femoen til VG.

Hun antyder en enklere skiltordning, i kombinasjon med informasjon om takstene via andre kanaler.

Vegdirektoratet skal i løpet av senvinteren legge frem sine forslag for Samferdselsdepartementet.

– Folk skal ikke bråbremse for å få med seg budskapet på et bomskilt, sier hun.

Oppfatter bilistene budskapet?

Informasjonssjef Hilde Foss Christensen i bompengeselskapet Fjellinjen, mener også man med dagens teknologi kan finne andre løsninger for varsling av bomtakster enn med store veiskilt.

– Vi tror vi kan varsle om dette på andre måter, for eksempel med passeringsinformasjon via nettet. Det må også vurderes hva bilistene oppfatter av skiltinformasjon i stor fart, og om de store skiltene betyr for store inngrep i bybildet ved de 29 bomstasjonene, sier Foss Christensen til VG.

Oslopakke 3: Jeanette må ut med 12.000 ekstra i året

Oslos fagbyråd Lan Marie Nguyen Berg, frykter at et skilt med så mange detaljerte opplysninger som er med i VGs skiltforslag, kan bli direkte trafikkfarlig.

– Du anklager ofte samferdselsministeren for å trenere bompenge-fremdriften. Vet du konkret at dette har skjedd?

– I fjor sommer ble et bredt politisk flertall fra Oslo og Akershus enige om den nye Oslopakke 3, med tidenes satsing på kollektivtransport og sykkel, og høyere bompenger. Staten deltok hele veien i forhandlingene og forsikret om at det var mulig å innføre bompengene fra 1. mars 2017 slik det står i avtalen. I ettertid kommer Samferdselsdepartementet og sier at dette må utsettes, blant annet fordi de skal sette opp enorme skilt som veimyndighetene fraråder, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder