OMVISNING: Administrerende direktør i Aleris Ungplan & Boi, Erik Sandøy, i et av selskapets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i Oslo høsten 2016. Foto: Trond Solberg VG

Aleris om Fyrlykta: Varselklokkene
burde ringt fra første stund

Direktøren i den kommersielle barnevernsiganten sier han flere ganger har varslet direktoratet om Stiftelsen Fyrlykta – uten å bli hørt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vi har varslet om Fyrlykta i møter med både direktoratet og departementet. Vi fikk ingen spesiell tilbakemelding, sier Erik Sandøy i Aleris Ungplan & BOI AS til VG.

Forrige uke avslørte VG hvordan Stiftelsen Fyrlykta har tjent titalls millioner på fosterbarn. Norske skattepenger er i flere år brukt på medlemskontingenter til Estland og oppstart av stiftelser i andre land.

Stiftelsen etablerte seg i Norge to dager før Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet lyste ut en konkurranse for fosterhjemstjenester 6. mai 2011. I tråd med politiske føringer ble avtalene kun gitt til ideelle aktører.

Fyrlykten i Norge: – Ansatte føler seg lurt

Sandøy mener direktoratet burde reagert allerede da søknaden fra Fyrlykta kom.

– Jeg stilte spørsmål om hvordan en utenlandsk aktør, uten noen erfaring og reell kompetanse, kunne komme inn og etablere seg på det norske markedet og vinne kontrakter i hundremillionersklassen. Det er helt ubegripelig.

Så pengestrømmene i regnskapet

Aleris Ungplan har drevet med barnevern i Norge siden 90-tallet og hadde i fjor en omsetning på 1,5 milliarder.

Som en kommersiell aktør uten begrensninger på utbytte, fikk de ikke være med i konkurransen i 2011, men de er likevel blitt den største leverandøren av fosterhjemstjenester på grunn av såkalte enkeltkjøp fra direktoratet.

Horne om Fyrlykta: Virker som de bevisst har gått inn for å lure til seg midler

Sandøy har fulgt med på Fyrlyktas utvikling og mener det fra første stund var åpenbart at de ikke var en ideell stiftelse.

– Det var vårt inntrykk at pengene virket å gå ut av landet. Det så vi i regnskapene deres. Her burde varselklokkene i Bufdir ringt fra første stund, sier Sandøy, og legger til:

– Jeg mener dette er en systemsvikt. Bakgrunnen her er at Bufdir er avhengige av private. Så får de føringer om at en viss andel skal være ideelle. Derfor slipper de til ideelle aktører uten gode nok kriterier og kontroll på om de faktisk er det. Jeg tror ikke de har gitt det nok styring og oppmerksomhet.

En ekspert på offentlige anskaffelser har tidligere sagt at tildelingen av hundremillionerskontrakten var ulovlig fordi direktoratet ikke kunne påvise at Fyrlykta var ideell.

Dobbeltroller

Sandøy har også hatt en annen grunn til å interesse seg for stiftelsen.

Da Peer Salström-Leyh startet opp i Norge, rekrutterte han to av Sandøys betrodde ansatte: Morten Hauge og Kjell Hauge, som hadde lederjobber innen henholdsvis institusjons- og fosterhjemsarbeid.

Ifølge Sandøy sendte disse søknader på vegne av den tyske stiftelsen samtidig som de fortsatt var ansatt hos ham. Dette bekreftes av dokumenter VG har fått innsyn i:

I en søknad om å få delta i konkurranse i juni 2011 signerer Morten Hauge som daglig leder i Stiftung Leuchtfeuer. Det fremgår også at Kjell Hauge vil begynne som faglig leder fra 1. oktober samme år.

Sandøy ba Bufdir undersøke om dobbeltrollene kunne være i strid med loven.

«Etter vår vurdering utgjør forholdet et grovt tillitsbrudd, og et brudd på grunnleggende etiske krav», skrev han i et brev til Bufdir 21. juni 2011.

Direktoratet svarte at de tok informasjonen til etterretning, men at den tyske stiftelsen oppfylte kvalifikasjonskravene til å være ideell.

I løpet av de neste årene betalte direktoratet flere hundre millioner kroner for kjøp av fosterhjemstjenester fra Fyrlykta.

GRUNNLEGGER: Peer Salström-Leyh har opprettet stiftelsen i Norge og i flere andre europeiske land. Foto: Tore Kristiansen VG

Stiftelsens grunnlegger Peer Salström-Leyh har overfor VG understreket at stiftelsen er ideell, at overskuddet skyldes effektiv styring og at den norske stiftelsen får flere gjenytelser for medlemsavgiften til paraplyorganisasjonen i Estland.

Morten Hauge og Kjell Hauge har ikke besvart VGs henvendelser om denne saken. Tidligere har Morten Hauge vist til at han er suspendert og bedt VG ta kontakt med administrasjonen.

– Dysfunksjonelt

Direktoratet svarer at de ikke vil kommentere hvorvidt Fyrlyktas pengeoverføringer er lovlig før rapporten fra Deloitte er klar.

Den skulle leveres 12. mai, men er ifølge Bufdir forsinket fordi saken er kompleks.

– Vi har egne rutiner for kontroll på dette området, men organisasjoner forandrer seg imidlertid undervis og revisjonsrapporten fra Deloitte vil vise oss om rutinene våre har vært gode nok til å fange opp eventuelle misligheter, skriver assisterende direktør Aud Lysenstøen i en e-post.

På spørsmål om det politiske presset om å prioritere ideelle har ført til at direktoratet har senket kravene til hvem som er ideell, viser Bufdir til at antall barn i fosterhjem har økt kraftig de siste årene.

Vi har ikke lempet på kravene. Markedet for barnevernstjenester er per i dag dysfunksjonelt. Med så få aktører som kan levere egnede fosterhjem påvirker det markedet negativt. Etterspørselen er større enn tilbudet, vi er i dag avhengige av både ideelle og kommersielle aktører for å levere et egnet og godt tilbud til barna. Det er riktig at det har vært et politisk ønske om å prioritere ideelle. Vi har ikke senket kravet om å vurdere om det er ideell virksomhet, men vi ser at det kan være vanskelig å vurdere om virksomheten er ideell eller ikke. Vi vil se gjennom Deloitte sin rapport å se om det er behov for å endre våre rutiner her.

Lysenstøen sier videre at informasjonen de fikk fra Aleris i 2011 ble tatt til etterretning.

– Vi i direktoratet opplever markedet for kjøp av barnevernstjenester som utfordrende. Det er få tilbydere i et presset marked. Forholdet mellom ulike aktører i dette markedet har i perioder vært preget av dårlig tone. Vi var kjent med at S L /Fyrlykta ved etablering rekrutterte ledere som kom fra Aleris, og siden Fyrlykta raskt bygget seg opp til å bli en betydelig konkurrent til Aleris kan dette ha påvirket forholdet mellom disse to organisasjonene.

– Lurte veldig

Sandøy sier de tilbake i 2011 forsøkte å finne ut av hvem som sto bak, uten å bli noe særlig klokere.

– Vi lurte veldig på hvem det var. Vi så at det var en stiftelse som kanskje drev med de samme tingene i Tyskland og Estland, og at de ifølge utenlandske medier hadde deltatt på og arrangert lunsjer for økonomiske støttespillere og båtturer for handelskammeret. De første årene hadde de formidable overskudd og vi undret oss over hvor de ble av.

– Vet du hvem Peer Helge Salström-Leyh er?

– Jeg vet ingenting om han, annet enn at han var leder for dette. Jeg vet ikke om han er norsk eller om han har norske aner. Jeg vet ikke hvorfor han kjente til det norske markedet.

Slik var den første dialogen mellom Bufdir og stiftelsen:

  • 14. juni 2011: Stiftung Lechtfeuer NUF søker om å få delta i konkurransen for fosterhjemstjenester for ideelle. Søknaden signeres av daglig leder Morten Hauge.
  • 16. juni 2011: I et nytt brev skriver Morten Hauge at han ikke er daglig leder ennå, men at han vil starte så snart hans nåværende arbeidsforhold avsluttes. I mellomtiden skal stiftelsen representeres av Peer Salström-Leyh.
  • 21. juni 2011: Direktøren i Aleris Ungplan informerer Bufdir om at to av hans ansatte har skrevet under søknaden fra Stiftung Leuchtfeuer NUF.
  • 24. juni 2011: Morten Hauge sender et nytt brev til direktoratet der han opplyser at arbeidsforholdet til hans nåværende arbeidsgiver er avsluttet og at han nå representerer Stiftung Leuchtfeuer NUF.
  • 1. juli 2011: Bufdir gir stiftelsen lov til å delta i konkurransen, men påpeker at det er uklarheter i søknaden. De viser til at dokumentasjonen både er knyttet til den tyske stiftelsen og til personer i den norske avdelingen som ennå ikke er ansatt. Direktoratet opplyser at de må forholde seg til den tyske stiftelsen som øker.
  • 26. april 2012: Bufdir kunngjør at de inngår avtaler med 13 ideelle leverandører, deriblant Stiftelsen Fyrlykta.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder