FOR STORT: Miljødirektoratet konkluderer med at Olje og energidepartementets utlysning av blokker i Barentshavet er for stor, og savner en grundig forhåndsvurdering av potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av utbyggingsvirksomhet.

Advarer mot enorm utlysning i Barentshavet

Miljødirektoratet advarer mot rekord-utlysning i Barentshavet i ny høringsuttalelse. Olje- og energiministeren sier han ikke spurte om omfanget er for stort eller ikke.

  • VG
Publisert:
Artikkelen er over fem år gammel

I mars foreslo Olje- og energidepartementet (OED) ved energiminister Terje Søviknes å lyse ut rekordmange blokker i Barentshavet. Til sammen 102 blokker foreslås lyst ut. Ni i norskehavet og hele 93 blokker i Barentshavet, flere av dem nær sårbare Bjørnøya.

Nå utfordrer Miljødirektoratet det norske oljeeventyret med sterke advarsler mot utlysning i en knallhard høringsuttalelse.

– Miljødirektoratets vurdering er at miljøfaglige utfordringer, klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet tilsier at omfanget av utlysningen er for stort, skriver Miljødirektoratet i sin høringsuttalelse.

Teknisk Ukeblad skrev først om saken.

I uttalelsen, fraråder de utlysning av 20 blokker innenfor en radius på 100 km fra Bjørnøya, samt kystnære blokker ved Eggakanten og Tromsøflaket. Dette er en utvidelse fra nåværende radius på 65 km.

BAKGRUNN: Slik ville Tord Lien endre olje-kartet

Miljødirektoratet sier de er kritisk til virksomhet i de to områdene på bakgrunnen av nye opplysninger om samfunnsmessige utfordringer.

– Det gjelder 20 blokker rundt Bjørnøya, hvor vi har ny kunnskap om store miljø- og beredskapsmessige utfordringer, sier Ellen Hambro leder i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet: – Krevende områder

Hun utdyper at dette er krevende områder for leteboring, i tilfelle noe skulle gå galt, og at det er spesielt vanskelig med beredskap:

– Der er det to døgn seilingstid for å få tilgang på utstyret ved eventuelle akuttutslipp. Det er vanskelig tilgjengelig for mannskap og bratt klippekyst gjør det vanskelig å komme i land med båt for eventuell strandrensing. I tillegg er Bjørnøya et svært viktig område for hekkende sjøfugl.

ADVARER: Miljødirektoratet utfordrer hele det norske oljeeventyret ved å anbefaler at radius på området rundt Bjørnøya der det ikke tillates petroleumsvirksomhet, utvides fra nåværende 65 kilometer til 100 kilometer ved oppdatering av forvaltningsplanen.

Les også: Fisker etter stemmer i Lofoten: Slik vil de stoppe konsekvensutredning

Miljødirektoratet begrunner uttalelsen med at Barentshavet er et område med store miljøverdier gjennom hele året, og med en av verdens høyeste tettheter av sjøfugl. De ønsker seg tidsbegrensing for boring i enkelte områder.

Utfordrer det norske oljeeventyret

Endringene foreslår de tas med i oppdatering av forvaltningsplanen, som setter rammene for petroleumsvirksomheten i Barentshavet-Lofoten.

– Vi påpeker at FNs klimapanel og Parisavtalen har lagt til grunn at klimautslippene må ned for å nå målet om at temperaturen på kloden skal reduseres med to grader.

Les også: Så mye tjener Norge på oljen

– Dere anbefaler politikerne å stanse oljevirksomhet i Barentshavet av utslippshensyn og fordi det kan bli ulønnsomt?

– Vi ser at klimamålene som er satt, vil kunne redusere etterspørselen, og at politikerne må vurdere om det faktisk vil bli lønnsomt å utvinne i et område det er knyttet ekstra store kostnader til på grunn av lang avstand, mørke, is og særskilte beredskapsutfordringer.

Energiministeren: – Kan ikke se at det er ny informasjon

Olje- og energiminister Terje Søviknes understreker at denne høringsrunden har vært ment for å få innspill om det har kommet opp ny informasjon det skal bli tatt hensyn til, og at de ikke har spurt om omfanget er for stort eller ikke.

– Vi går nå gjennom alle høringsuttalelsene og vurderer om dette er ny kunnskap eller ikke, men jeg kan ikke se per nå at det ligger ny informasjon som skal gjøre at vi skal avvike fra nåværende regler.

Les også: Tror på lysere tider for oljebransjen

REGJERINGENS JOBB: Olje og energiminister, Terje Søviknes (Frp) sier det er opp til regjeringen bestemme hvor stort areal vi skal utlyse i hver runde, ikke Miljødirektoratet.

– Er utlysningen for stor som Miljødirektoratet konkluderer med?

– Det er ikke Miljødirektoratet som skal vurdere. De skal gi innspill på de miljøfaglige rådene. Så er det opp til regjeringen å bestemme hvor stort areal vi skal utlyse i hver runde, sier Søviknes.

Les også: LO-leder: Ikke faen om oljevirksomhet her nord skal avgjøres av dere der nede i Oslo

– Hvordan er mulige konsekvenser for naturmangfoldet vurdert?

– Det er noe som blir vurdert. I forvaltningsplanen som ligger til grunnen kan man legge inn spesielle føringer for naturmangfoldet knyttet til blant annet hekkeperioder og andre interesser knyttet til fiskeri. Det ligger allerede den typen overordnede føringer på deler av sokkelen, sier Søviknes.

Bellona: – Må trekkes av regjeringen

Direktoratet etterlyser en begrunnelse for hvorfor det kommer en slik enorm utlysning nå, og påpeker at omfanget er det største noensinne i dette havområdet.

Les også: Erna om Lofoten-tabben: – Glemte samarbeidsavtalen

De mener det bryter med forvaltningsplanen og holdningen om skrittvis tilnærming som staten stadig forfekter.

– Direktoratet slår fast at framgangen hverken er skrittvis eller kunnskapsbasert. Denne høringsuttalelsen er krystallklar og bør være en skikkelig vekker for Terje Søviknes, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Les også: Oljeministeren om Lofoten-tabben: – Var klar over hvordan kartene så ut

MÅ TREKKES: – Direktoratet setter her oljeministeren ettertrykkelig på plass. Brevet plukker fra hverandre olje- og energidepartementets fagarbeid og gir bare én konklusjon, konsesjonsrunden må trekkes tilbake av regjeringen, mener Bellona-leder Frederick Hauge.

Bellona-lederens konklusjon er at konsesjonsrunden må trekkes tilbake av regjeringen.

– Dette høringssvaret påpeker så store mangler i arbeidet fra olje- og energidepartementet at hele 24. konsesjonsrunde må reverseres. Dette river vekk under grunnlaget for hele regjeringens utlysning, sier Hauge, som mener dette bygger opp under mistanken om at rekordutlysningen kommer fordi det er valgår.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no