ADVARER: – Å varsle kan være helsefarlig, sier leder for Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad. Forbundet er med sine 16.000 medlemer det største fagforbundet i politiet.

ADVARER: – Å varsle kan være helsefarlig, sier leder for Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad. Forbundet er med sine 16.000 medlemer det største fagforbundet i politiet. Foto: Trond Solberg VG

Fagforeningstopp: – Fraråder politifolk å varsle

BERGEN (VG) Politifolk i Norge advares mot å varsle om kritikkverdige forhold av sine egne tillitsvalgte. Årsak:  Belastningen blir ofte for stor for varsleren.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vi har et forbundsstyrevedtak som sier at vi ikke anbefaler våre medlemmer å varsle. Bakgrunnen er at vi har sett at konsekvensene for den enkelte varsler både helsemessig og personlig kan bli svært store, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, til VG.

VG Spesial: Narkovarselet

I går konkluderte Spesialenheten for politisaker med at det ikke er grunnlag for å straffe noen etter at en politimann i Bergen slo alarm om manglende innsats mot alvorlig narkotikakriminalitet. Bolstad sier at vedtaket om ikke å anbefale noen å varsle står ved lag, også etter Spesialenhetens avgjørelse.

Vil ha varslerombud

Forbundslederen mener det nå er på tide at det opprettes et varslerombud i Norge, der varslere - eller de som vurderer å varsle - kan søke råd og veiledning.

Varslingsgruppe: – POD blandet seg inn

– Så lenge et varslerombud ikke er på plass, og vi ikke har et kunnskapssenter som kan øke kvaliteten på den jobben som skal gjøres både blant tillitsvalgte og ledere, blir vår totalvurdering at hensynet til varsleren og de helsemessige konsekvensene varsling kan ha for vedkommende, veier tyngst.

SLO ALARM: Over ett år er gått siden en høyt betrodd tjenestemann varslet om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Bolstad sier at forbundet på generelt grunnlag mener at man er tjent med at det nedsettes et nøytralt og bredt sammensatt offentlig utvalg utenfor politi- og påtalemyndigheten som skal vurdere varslingssaker.

Vil ha nøytral part

– Det har vært reist spørsmålstegn rundt habiliteten til påtalemyndigheten og politietaten. Tilliten og troverdigheten til behandling av slike saker er særlig viktig, og derfor mener vi det beste er at en ekstern og nøytral part behandler saker, sier Bolstad.

Forbundsleder: Slakter håndteringen

Varslerens advokat, Birthe Eriksen, har lenge hevdet at Politidirektoratet er inhabile til å behandle det såkalte narkovarselet, men Justisdepartementet har to ganger avvist at direktoratet er inhabile.

Justisdepartementet har også avvist kravet om en granskingskommisjon.

– Granskingskommisjoner bør bare brukes helt unntaksvis, og vil ikke alltid være den beste behandlingsmåten. Justis- og beredskapsdepartementet mener at granskingskommisjon ikke bør anvendes i denne saken, skrev ekspedisjonssjef Thor Arne Aass i et brev til Birthe Eriksen i mars.

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H), medlem i Stortingets justiskomite, er ikke fremmed for at det bør nedsettes et eksternt utvalg som skal se på varslingssaken.

Professorer: – Kan være straffbart

POSITIV TIL OMBUD: Stortingsrepresentant Hårek Elvenes er medlem i Stortingets justiskomite. Foto: Fredrik Solstad VG

Sakene har fellestrekk

– Det har vært flere varslingssaker i Vest politidistrikt. Fellestrekket er at det stilles spørsmål ved objektiviteten og habiliteten i behandlingen av varslet. Dette må man til bunns i, sier han til VG.

Elvenes mener det også er naturlig at opprettelse av et varslingsombud blir satt på dagsorden.

– Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse. Utvalget skal også drøfte hvilken rolle myndighetene, domstoler, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud har i varslingssaker. I dette arbeidet er det naturlig at spørsmålet om et om eget varslingsombud blir drøftet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder