BARNEHAGE: Mange kommuner over hele landet har ikke ført tilsyn. Barnehagen på bildet har hatt tilsyn, og har ikke tilknytning til saken. Foto: JØRGEN BRAASTAD / VG

Derfor sjekker de ikke barnehagene

- Kan ikke gi grunn

- Kunstig å gå på tilsyn

- Tillit og mye samkvem

55 kommuner opplyser at de ikke har ført tilsyn med barnehagene de siste tre årene. Her forklarer 8 av dem hvorfor.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

VGs gransking av over 4500 tilsynsrapporter har avdekt at halvparten av landets barnehager ikke har hatt tilsyn de siste tre årene. Noen har aldri ført tilsyn med barnehagene sine.

- KUNSTIG NÅR KONTAKTEN ER SÅ TETT

KOMMUNE: Røyrvik

FORKLARING: - Jeg som oppvekstsjef er også rektor på skolen. Barnehagen har styrer, og jeg har tett samarbeid med styreren. Vi har ukentlige samtaler og møter. Vi har ikke hatt formelle tilsyn på kommunalt nivå, i og med at samarbeidet er så tett, skriver oppvekstsjef i Røyrvik kommune, Odd Einar Haugen, i en epost.

- Men dette er et brudd på barnehagelovens krav?

- Ja, det er jo det. Men det jobbes nå med å få dette på plass etter hvert. Det er kunstig å gå på tilsyn i en barnehage jeg har så tett kontakt med, sier han.

- Vi snakkes veldig ofte. På en måte har vi tilsyn dere hele tiden, og jeg føler vi har full kontroll på forholdene.

- Har du noen gang oppdaget ulovlige eller uforsvarlige forhold i barnehagen?

- Nei, jeg har ikke det.

- KAPASITETSPROBLEMER

KOMMUNE: Holmestrand

FORKLARING: - Vi er en forholdsvis liten kommune og har hatt kapasitetsproblemer. Det er rett og slett for få personer til å gjøre den jobben. Men det er mye som er tilsyn. Vi har jevnlig kontakt i form av møter og samlinger og kjenner barnehagene våre godt.

- Hva synes du om at det går så lang tid?

- Jeg skulle ønske at det ikke gjorde det, men sånn har det blitt. Vi planlegger tilsyn i 2013 og 2014 nå.

- TILLIT OG MYE SAMKVEM

KOMMUNE: Arendal

FORKLARING: - Vi har hatt utskiftninger på barnehagekontoret og fikk på plass de nye folkene for halvannet år siden. Det siste året har vi brukt på å lage et system for webtilsyn (egenrapportering via nett, red. anm.) som vi går i gang med nå. Vi har ikke gode forklaringer på hvorfor vi ikke har fulgt opp tilsyn tidligere, sier Roar Aaserud, kommunalsjef oppvekst.

- Er webtilsyn uten å være tilstede i barnehagen godt nok?

- Vi vil gå inn i etterkant å analysere det vi finner og ta betydelige stikkprøver.

- Hva vil det si?

- Vi har cirka 65 barnehager, så minst 10 prosent i alle fall.

- Er det godt nok å besøke seks-syv barnehager?

- Vi har ellers en tett dialog med barnehagene. Det er mange møter og en overveiende tillit begge veier. Men bare det at vi varsler tilsyn må ha en effekt.

- Hvordan har man tett dialog med 65 barnehager?

- Vi har tre ansatte og det er mange møter, også om denne tilsynsreformen. Vi har kvalitetshåndbøker og dialog om økonomi. Det er mye samkvem.

- Hvordan kan man vite tilstanden i barnehagen uten å besøke den?

- Mye av dette kommer fram i årsmeldingene og hva som er gitt av godkjenninger. Det er flere dokumenter som gir oss oversikt og oppegående foreldre sier i fra.

- PRIORITERT UTBYGGING

KOMMUNE: Ringsaker

FORKLARING: - Det har vært et kjempestort fokus på utbygging til full barnehagedekning. Vi har en plan for tilsyn som ligger i bunn, men på grunn av utbyggingen så har vi måttet prioritere å starte nye barnehager og gi dem veiledning, sier barnehagerådgiver Kristin Sæta.

- Har kvantitet gått foran kvalitet?

- Jeg har tett dialog med barnehagene enkeltvis og i fellesmøter. Vi satser masse på utviklingsarbeid, så jeg er trygg på at kvantitet ikke har gått på bekostning av kvalitet.

- HAR VELDIG GOD OVERSIKT

KOMMUNE: Rana

FORKLARING: - Det har vært veldig tidkrevende arbeid med å regne ut tilskuddene til de private barnehagene, et ansvar kommunene fikk for ikke lenge siden, men gjennom dette har vi vært gjennom mange ting et tilsyn dekker, sier barnehagesjef Anita Voldstad.

- Hva slags ting?

- Bemanning, areal og barnetall, for eksempel. I tillegg har jeg vært lenge i jobben som barnehagesjef og har veldig god oversikt.

- Men loven pålegger formelle tilsyn?

- Ja, og det er derfor vi nå har satt i gang med et arbeid med en prosjektstilling for tilsyn og et system for internettbasert tilsyn. Jeg vil ha dette på stell.

- STYRERE JOBBET I BARNEHAGEMYNDIGHETEN

KOMMUNE: Holtålen

FORKLARING: - Det har aldri vært gjort formelle tilsyn med barnehagene fra kommunens side. Årsaken er vel at det i en kommune med tre barnehager blir for nært, og at styrere også har jobbet på kommunalt nivå i barnehagemyndigheten, slik at man har ment at man hadde det nødvendige innsynet, sier oppvekstsjef Line Andersen.

- Men nå har vi lagd et system for tilsyn som vi starter med nå. I tillegg skal vi ha tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern.

- JEG KAN IKKE GI DEG NOEN GRUNN

KOMMUNE: Kongsvinger

FORKLARING: - Jeg begynte i 2009 og kan ikke svare for hva min forgjenger gjorde, men jeg har ikke ført tilsyn med barnehagene. Jeg forutsetter at barnehagene har et fungerende internkontrollsystem, sier kommuneoverlege Åge Henning Andersen, ansvarlig for Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager.

- Finnes det en årsak til at det ikke er ført tilsyn ettersom det er lovpålagt?

- Nei, jeg kan ikke gi deg noen grunn, men jeg har ikke fått tilbakemeldinger som tilsier at jeg skulle prioritert det. Vi er i gang med å sjekke radonnivåer.

- Kan du da være trygg på at barnehagene er gode nok for barna?

- Det kan man ikke være 100 prosent trygg på, men dersom kommunikasjonen er god nok så skal man også få tilbakemelding på hvordan ting går.

- VI HAR IKKE VÆRT FORMELLE NOK

KOMMUNE: Namsskogan

FORKLARING: - Vi har gjort en form for tilsyn, men vi ser at vi har vært for lite formell i formen til at det kan bli godkjent som tilsyn etter Lov om barnehager, sier oppvekstsjef Aslaug Pettersen.

- Hva legger du i dette?

- Hvert år så har ei gruppe bestående av meg, rådmann, en politisk representant og en foreldrerepresentant hatt møter med styrerne. Vi har referater fra disse møtene.

- Hvorfor har det ikke vært gjort vanlige tilsyn?

- Vi har det ofte travelt. Jeg har alene ansvar for barnehager, skoler og voksenopplæring. Det er ganske store oppgaver. Men vi setter i gang med dette nå i vår. Det er heller ikke vært gjort tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern, men det tas årlige vernerunder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder