ARRESTERER STORBERGET: Frps Åse Michaelsen mener justisminister Knut Storberget (Ap) skaper nye kriminelle i fengslene ved å la menn og kvinner sone i fellesskap. Foto: Hugo Bergsaker/Robert Eik

- Storberget gjør Bergen fengsel til et horehus

BERGEN/OSLO (VG) Kvinnelige innsatte i Bergen fengsel prostituerer seg mot narkotika som betaling. Nå slår Kriminalomsorgen alarm.

- Storberget gjør fengslet til et horehus ved å la kvinner og menn sone sammen for å redusere soningskøen, sier justispolitisk talskvinne Åse Michaelsen (Frp) til VG.

For en del år siden kuttet Bergen fengsel ut felles soning for kvinner og menn, nettopp på grunn av problemene som oppsto ved at menn og kvinner benyttet samme fellesarealer ved anstalten. Nå er imidlertid ordningen innført på nytt, og allerede rapporterer Kriminalomsorgen om prostitusjon bak murene.

- Nye kriminelle

- Mange av kvinnene sliter med rusproblemer, og siden de mannlige fangene kontrollerer narkotikaflyten i fengselet, selger kvinnene sex for å få tilgang på rusmidler og andre tjenester, sier Michaelsen.

Hun mener at justisministeren skaper nye kriminelle i fengslene ved å la menn og kvinner sone i fellesskap.

- Fengselet skal drives innenfor lovens rammer slik at det ikke blir en forbryteranstalt for menn og kvinner som er godkjent av Staten.

Les også: Frp-byråd: - Kriminelle bør pines i fengsel

Fungerende fengselsdirektør Kari Øvrebø i Bergen fengsel er kjent med at det kan forekomme prostitusjon blant enkelte innsatte mot tjenester bak murene, men hun kjenner ikke til omfanget av sexsalget.

Saken fortsetter under bildet ...

TAR GREP: Fungerende fengselsdirektør Kari Øvrebø i Bergen fengsel er kjent med sexsalg bak murene. Foto: Hallgeir Vågenes

Jobber sammen

- Fangene som sitter her har ulik bakgrunn. Noen er prostituerte med en fortid i traffickingmiljøet, men vi forsøker å legge forholdene til rette for at slikt ikke skal skje, sier hun.

Fengselet har totalt tolv plasser til kvinnelige fanger som er fordelt på to boenheter. I tillegg har de egne luftemuligheter i samme bygg som er øremerket kvinnene.

- Både menn og kvinner jobber sammen på kjøkkenet under kontrollerte former, og tilsynet fra ansatte skal begrense mulighetene, sier Øvrebø.

Etter det VG får opplyst, skal også unge, domfelte gutter ha solgt sex til medinnsatte mot ulike tjenester.

- Det er jeg ikke kjent med, sier Øvrebø.

- Flyter over

Antallet beslag av narkotiske stoffer i norske fengsler økte fra 653 i 2008 til 1095 i 2009. I tillegg viser tall for fengslene på Østlandet at antallet beslag har doblet seg for første halvår i år.

- Det er et paradoks at det flyter over av narkotika i våre fengsler. Hadde regjeringen stemt for våre forslag om å få bukt med de ulovlige rusmidlene, så hadde ikke prostitusjonen oppstått, sier Michaelsen.

Les også: Kaster narkotika inn i Oslo fengsel

Nå frykter Frp-politikeren at samsoningen skal føre til at innsatte kommer i kontakt med nye kriminelle miljøer og fortsette livet på feil side av loven når de slipper ut av fengsel.

- Oppholdet i fengselet skal være rehabilitering og et sted hvor man reflekterer over hva man har gjort og planlegger fremtiden, påpeker hun.

Fengselsdirektør Kari Øvrebø bekrefter narkotikaproblemet bak murene.

- Vi jobber med en tiltaksplan mot narkotika i fengselet ved å heve kompetanse blant de ansatte, hyppigere kontroller og etablering av et eget rusteam, sier hun.

Den fungerende fengselsdirektøren understreker at samsoningen ikke er relatert til soningskøen, men et tilbud i forhold til nærhetsprinsippet som gjør at fangene kan sone i samme landsdel som de bor i.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder