BOT OG HENLEGGELSE: Oslo katolske bispedømme får en bot på en million kroner, men siktelsen mot biskop Bernt Eidsvig (bildet) henlegges. Foto: Line Møller VG

En million i bot til Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme er ilagt en bot på 1 million kroner. Daglig leder i bispedømmet er tiltalt for bedrageri, mens saken mot biskop Bernt Eidsvig er henlagt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Forelegget er ilagt fordi ansatte i bispedømmet i perioden fra 2011 til 2014 brukte

telefonkatalogen til å komme fram til personer med «katolsk-klingende navn». Deretter innhentet de fødselsnummeret til disse personene og oppga dem som medlemmer i årlige søknader om statsstøtte.

Humanetiker var medlem

Det var i februar 2015 at tolv politibetjenter troppet opp hos Oslo katolske bispedømme, avhørte et titalls personer og beslagla dokumenter og datamaskiner. Både bispedømmet og selve biskopen ble siktet for grovt bedrageri.

Politiets aksjon ble foretatt etter at Dagbladet publiserte flere artikler om medlemsrot i kirken. Det hele startet med at en ansatt i Human-Etisk Forbund – kommunikasjonssjef Agnieszka Bryn – fant ut at hun var registrert som medlem av Den katolske kirke i Norge.

– 67 000 personer

I en e-post til Fylkesmannen, og som Dagbladet erfarte kom fra en ansatt Oslo katolske bispedømme, hette det at « i overkant av 67.000 personer er blitt lagt inn i registeret vårt av fem personer som vi vet alle i større eller mindre grad har benyttet telefonkatalogen som en av kildene».

Ifølge avisen skulle Eidsvig i 2012 ha blitt gjort oppmerksom på kirkens medlemsregistreringer, uten at det ble gjort noe med.

Krever 40 mill. tilbake

I juni 2015 kom også kravet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som ønsker tilbakebetalt 40 millioner kroner – penger kirken skal ha jukset til seg gjennom å føre falske medlemslister.

Dette kravet ble avvist og påklaget av daværende fungerende administrativ leder hos bispedømme, Lisa Wade.

Førstkommende fredag kommer den sivile rettssaken om medlemstilskuddet og de 40 millioner kronene opp i Oslo tingrett. Det er satt av seks dager til saken.

Bispedømmet gikk til sivilt søksmål fordi det mener det ikke er grunnlag for departementet å pålegge dem å tilbakebetale cirka 40 millioner kroner som de fikk i statsstøtte i perioden 2011 til 2014.

Staten på sin side mener at bispedømmet har registrert medlemmer på en antagelse av at de var katolske, med utgangspunkt i hjemland og navn, og at det kreves en aktiv påmelding for å få støtte for et medlem. Kirken får offentlig støtte etter antall medlemmer.

- Vi er tilfredse med at statsadvokaten henlegger siktelsen mot biskop Eidsvig. Men vi stiller oss undrende til at statsadvokaten tar ut tiltale mot bispedømmets økonom. Vi konstaterer at OKB har fått et forelegg på 1 million kroner, og vi vil nå vurdere om dette skal vedtas, sier administrativ leder Lisa Wade i en uttalelse på hjemmesiden til Den katolske kirke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder