IKKE SVAR: Helseminister Jonas Gahr Støres nasjonale kartlegging av legers samvittighetskvaler er besvart av under halvparten av landets fastleger. Foto: KYRRE LIEN/NTB SCANPIX

Helseministerens kartlegging av legers samvittighet floppet

Kun 41 prosent av landets kommuner har svart

Flere leger boikotter undersøkelsen

Helsedepartementet mener undersøkelsen er tilstrekkelig

(VG Nett) Regjeringen vil vite hvor mange fastleger som har samvittighetskvaler på jobb. Men legestanden boikotter myndighetenes kartlegging.

  • Øyvind Gustavsen
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

I fjor høst satte regjeringen foten ned for fastlegers praksis med å avvise pasienter som ønsket henvisning til abort eller assistert befruktning, dersom det strider mot legens samvittighet. 450 leger svarte med et protestbrev og hevdet myndighetene frarøvet dem en grunnleggende menneskerett.

For mens det tidligere har vært akseptert av Helsetilsynet at leger med samvittighetskvaler unnlater å henvise til abort hvis de i stedet får en kollega til å gjøre dette, slo et rundskriv fra regjeringen fast at dette er forbudt.

Imidlertid har flere kommuner inngått avtaler med sine fastleger om at de får reservere seg. KS-advokatene har vurdert én konkret arbeidsavtale hvor dette er nedfelt, og konkludert med at avtalen står over regjeringens rundskriv.

Mangelfulle tall

For å få på det rene omfanget av helsepersonell med samvittighetskvaler, sendte Helsedirektoratet ut en spørreundersøkelse i vår. Alle landets fastleger ble bedt om å svare på om de ikke vil henvise til abort, assistert befruktning, skrive ut prevensjonsmidler eller andre oppgaver.

Fylkeslegene og de regionale helseforetakene ble bedt om å tallfeste hvor mange reservasjonsleger og sykepleiere de har i sin region.

Kartleggingen er nå avsluttet, med magre resultater. Selv etter gjentatte purringer, har flertallet av landets kommuner ikke svart på spørsmålene fra helsemyndighetene.

Av 429 kommuner, samt Oslos 15 bydeler, har departementet kun fått svar fra 183. Det utgjør en svarprosent på 41.

Provoseres

Flere fylker har droppet å videreformidle spørsmålene til sine fastleger. De oppgir ressursmangel, upresise spørsmål og at kartleggingen er «unødvendig» som årsaker. Ikke ett fylke har fått svar fra samtlige av sine kommuner. Mange har svar fra kun en brøkdel.

I fylkeslegenes svar kommer det tydelig frem at spørsmålene provoserer. Flere leger nekter å la sin samvittighet kartlegges.

Totalt viser tallene fra undersøkelsen at 16 fastleger, samt en turnuslege, har samvittighetskvaler i møte med pasienter som ønsker abort, innsatt spiral eller assistert befruktning.

Flest sykepleiere

Blant landets helseforetak er svarprosenten langt høyere. De rapporterer om totalt 179 reservasjoner, hvorav sykepleiere utgjør den største gruppen. Sørlandets sykehus har det høyeste antall reservasjoner.

Ingen fylkesleger, regionale helseforetak eller Helsetilsynet kjenner til at dagens reservasjonspraksis har ført til problemer for pasientene.

Fastlege og kommuneoverlege i Samnanger, Harald Ramm Salbu, er blant legene som protesterer mot regjeringens henvisningspåbud. Han var opprinnelig positiv til en nasjonal kartlegging, men synes de magre resultatene gjør den lite relevant.

- Tall på bordet vil heve kvaliteten på debatten. Men en svarprosent på kun 41 er helt klart for dårlig som dokumentasjon på hvor omfattende reservasjonspraksisen er, sier han.

- Undersøkelsen er mislykket

En annen protestlege, Gunnar Johnson i Vinje, har ikke fått tilsendt spørsmålene i undersøkelsen.

- En landsomfattende undersøkelse med en svarprosent på 41 er etter mitt skjønn ikke opplysende i saken. Undersøkelsen bør legges til side som mislykket, sier han.

LEDER: Trond Markestad leder Rådet for legeetikk. Foto: PRIVAT

Trond Markestad, leder i Rådet for legeetikk, er skuffet over den lave svarprosenten.

- Hvorvidt resultatet er tilstrekkelig til å anslå omfanget, avhenger av om de kommunene og fylkene som har svart er representative for landet. Det vil fordelingen kunne gi et svar på, sier han.

Rådet foreslår at fastleger skal kunne ha en begrenset reservasjonsmulighet knyttet til spørsmål om liv og død. Forutsetningen er at pasienten møtes med forståelse og empati, og at reservasjonslegen har en kollega-avtale for pasientene legen ikke vil henvise.

- Et tilstrekkelig bilde

Nina Tangnæs Grønvold, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), mener undersøkelsen gir «et tilstrekkelig bilde» av dagens reservasjonspraksis.

- Undersøkelsen er ikke komplett og svarprosenten skulle gjerne vært høyere. Men vi mener at svarene gir et tilstrekkelig informativt bilde av situasjonen.

- Så selv en nasjonal kartlegging der flertallet av fastlegene ikke svarer på spørsmålene, mener dere fungerer godt nok som informasjonsmateriale?

- Vi skulle gjerne hatt flere svar, men vi ønsket veiledende informasjon gjennom denne kartleggingen og vi opplever at vi har fått det, om enn ikke et komplett bilde.

Ifølge Tangnæs Grønvold anser HOD undersøkelsen for avsluttet nå.

Hege Gjessing, president i Den norske legeforening, mener den lave svarprosenten gjør undersøkelsen lite verdifull.

- En svarprosent på 41 er for lavt til å trekke sikre konklusjoner om dagens reservasjonspraksis, sier hun til VG.

Legeforeningen har nedsatt en arbeidsgruppe til å vurdere legers overbevisningsgrunner opp mot samfunnets forventning og pasientens rettigheter.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder