FLYTTES: Sjøforsvarets eliteenhet, Marinejegerkommandoen, i aksjon under en øvelse i Oslofjorden. Nå vil Forsvarssjefen flytte dem på land. Foto: SCANPIX
FLYTTES: Sjøforsvarets eliteenhet, Marinejegerkommandoen, i aksjon under en øvelse i Oslofjorden. Nå vil Forsvarssjefen flytte dem på land. Foto: SCANPIX

Forsvarssjefens plan for å bekjempe terror: Vil legge ned marinejegerkommandoen

INNENRIKS

(VG Nett) Forsvarssjef Harald Sunde river Marinejegerne og spesialkommandoen opp ved roten for å lage et nytt miljø for å bekjempe terror.

Publisert: Oppdatert: 03.11.13 12:03

Fredag ettermiddag leverte generalen sin militærfaglige anbefaling om norske spesialstyrker og antiterrorberedskapen.

Her fremkommer det at Forsvarssjefen ønsker å flytte hovedbasen til sjøforsvarets spydspiss inn i skogen, til Rena leir nord for Elverum, 17 mil unna nærmeste dråpe saltvann.

- Den taktiske ledelsen og den nye utviklingsavdelingen vil i hovedsak legges til Rena, fastslår Forsvarssjefen.

Har du tips om dette? Kontakt VGs journalister her!

Marinejegerne (MJK), i deres nåværende form, legges ned. Det samme skjer med Forsvarets spesialkommando (FSK) i Hæren.

Forsvarssjef Sunde anbefaler videre at de to spesialstyrkene skal samles under et nytt såkalt «virksomhetsområde», i Rena leir.

Flere terrorkrigere

Ifølge Forsvarssjefen bør de ha én ledelse og sjefen deres skal være lokalisert i Oslo.

- Målet er både å øke antall operatører og videreutvikle kampavdelingene slik at alle kan løse oppdrag i hele spekteret av spesialoperasjoner, herunder også det viktige kontraterroroppdraget, sier forsvarssjef Harald Sunde.

I praksis betyr dette at FSK blir værende i sin nåværende leir, mens Marinejegerkommandoen i Sjøforsvaret må reise over de syv fjell - og finne seg til rette i skogen.

Felles utdanning

Ifølge Forsvarssjefens råd til regjeringen, sparer man så mye på felles ledelse og støttefunksjoner at man kan opprette en ny kampavdeling.

Den eventuelle nye avdelingen vil bli trent som en blanding av marinejegere og spesialkommandosoldater.

- En felles utviklingsavdeling vil forbedre evnen til innovasjon og hurtig realisering av ideer til operativ effekt. Det anbefales videre å samle seleksjon og grunnutdanning, noe som gjør det mulig å organisere ulike deler av spesialstyrkene til oppdrag på tvers av alle tidligere skillelinjer, skriver Sunde.

Han understreker at Forsvaret fortsatt ønsker å ha spesialsoldater også i nord og vest, selv om hovedbasen blir på Østlandet.

Haakonsvern videreføres som base for en av kampavdelingene samt «hovedtyngden av båtkapasitetene», ifølge rådet.

- Spesialstyrkene vil fremdeles være nært tilknyttet ulike fagmiljøer i Forsvaret for å utnytte spesialkompetanse innenfor land-, sjø- og luftdomene, skriver Forsvarssjefen.

Her kan du lese mer om