HELSEMINISTER: Anne-Grethe Strøm-Erichsen presenterte det nye lovforslaget på en pressekonferanse fredag. Foto: OLE N. OLSEN

Fant 17 skytevåpen ved sikkerhetsavdelingene - nå vil Strøm-Erichsen endre loven

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (VG Nett) Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen presenterte fredag ettermiddag den nye loven som skal styrke sikkerheten rundt kriminelle som overføres til tvunget psykisk helsevern.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL


Strøm-Erichsen påpekte at mediene den siste tiden har rettet søkelys mot svakheter i denne delen av helsevesenet.

- Senest i påsken hadde VG en del reportasjer med en del personer som var dømt til tvunget psykisk helsevern og som rømte fra institusjonen. Mange medier har senere tatt dette opp, og det er helt klart alvorlig og sånn kan vi ikke ha det, åpnet helseministeren på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Den nye loven blir kalt «Lex Breivik» eller «Breivik-loven», og ministeren medgir at 22. juli var en vekker.

- 22. juli var en vekker med tanke på dette med dom til tvunget psykisk helsevern, sier Strøm-Erichsen.

17 skytevåpen funnet

Strøm-Erichsen mener flere har misforstått hva Helse- og Omsorgsdepartementet ønsker å endre med lovforslaget.

- Det dreier seg om tingene som står her, og det dreier seg om et fagmiljø som lenge har etterspurt sterkere sikkerhet for å avverge rømning, gisseltaking og alvorlig voldsutøvelse mot pasienter og personell, sier hun.

En oversikt utarbeidet av Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri som ble presentert på pressekonferansen viser at svært mange farlige gjenstander har blitt smuglet inn på de regionale sikkerhetsavdelingene.

17 skytevåpen, 94 kniver og 94 barberblader er funnet, kom det frem under pressekonferansen. Dette er også de tre gjenstandene de ansatte er mest redd for at pasienter eller besøkende skal smugle inn på avdelingene.

Det går frem av undersøkelsen at det er et bredt arsenal av våpen som faktisk er funnet ved de regionale sikkerhetsavdelingene:

«Av andre ting som man faktisk har funnet ved ransaking, nevnte informantene sprengstoff, ammunisjon, sverd, bajonett, skarpe skudd, slagvåpen, øks, balltre, slåssbøyle, steiner, diverse redskaper, brukerutstyr til narkotika, ulike typer skarpe gjenstander/glasskår, foruten svært store pengebeløp», heter de i høringsnotatet til lovendringen.

Tar selvkritikk

Helseministeren understreker at loven ikke endrer hvor lenge en pasient sitter, eller når personer blir overført til denne behandlingen.

Hun sier at selv om 22. juli var en vekker, har det vært etterspurt lenge.

- Skal jeg ta selvkritikk i denne sammenhengen er det at vi ikke har gjort dette før, sier hun.

Tre hovedendringer

Tre av endringene departementet foreslår er å heve sikkerheten i de regionale sikkerhetsavdelingene, åpne for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå og å få bedre oversikt over de som allerede er overført til tvunget psykisk helsevern.

Ved de eksisterende sikkerhetsavdelingene, som blant annet den som ligger på Dikemark i Asker, foreslås det større mulighet til å undersøke pasienter rom og eiendeler for å avdekke farlige gjenstander. Det forslås også adgang til å begrense pasientens adgang til omverdenen.

Også besøkende og ansatte kan risikere å få søkelyset rette mot seg i større grad, da lovforslaget innebærer at sikkerhetsavdelingene skal kunne visitere besøkende og utføre vandelskontroll av ansatte.

Kan ligge bak murene

Enheten med særlig høyt sikkerhetsnivå skal også ligge under en av landets tre regionale sikkerhetsavdelinger, men helseministerern åpner for at den fysisk kan plasseres bak fengselsmurene.

Under pressekonferansen sa helseministeren at lovendringen begrenser pasienten rett til frihet og privatliv, men at endringsforslaget likevel er i tråd med menneskerettighetene.

Strøm-Erichsen understreker at myndighetene også har plikt til å beskytte personer som kan havne i fare som følge av andres kriminelle handlinger.

Foreløpig på Ila

Dette kan være en aktuell problemstilling om terrortiltalte Anders Behring Breivik blir funnet strafferettslig utilregnelig, og derfor må overføres til helsevesenet umiddelbart etter rettskraftig dom.

Han skal da overføres til en av de tre sikkerhetsavdelingene, som per i dag har mye mindre grad av beskyttelse mot eventuelle angrep utenfra enn fengslene har.

Breivik sitter i dag på sikkerhetsavdelingen på Ila landsfengsel og han er underlagt et meget strengt sikkerhetsregime. Her kan han ifølge loven ikke sitte om retten finner han strafferettslig utilregnelig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder