TILLITSSAK: Ap-talsmann Terje Aasland bruker først og fremst ulv, men også bio og laks mot statsråd Vidar Helgesen. Her på vei ut av stortingssalen. Foto: Trond Solberg VG

Ap vurderer mistillit mot Helgesen

Aps energi og miljøtalsperson, Terje Aasland, sier ulvesaken er så alvorlig at Ap vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vår tillit til Helgesen er så tynnslitt, at den nesten ikke kan bli dårligere. Det gjelder først og fremst hans håndtering av ulvesaken, men det er også flere andre saker hvor han har vist dårlig dømmekraft og hvor han mangler evnen til å levere på oppdrag gitt av Stortinget. På denne bakgrunnen er det naturlig å vurdere om vi vil fremme mistillitsforslag mot ham, sier Terje Aasland.

Les mer: Nå åpner Helgesen for å skyte ulv

– Neglisjerer Stortingets vilje

Striden startet like før jul da Helgesen sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt.

Møtte nysgjerrig ulv i Østmarka: – Den fulgte etter oss i fem minutter

Helgesen lente seg blant annet på en vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet og Bern-konvensjonen og redegjorde for at det bare er ulv som har et skadepotensial som kan skytes.

Helgesen svarer avviser kritikken, se hva han svarer nederst i saken.

– Problemet er at ulveforliket vedtatt i Stortinget tydelig slår fast at ulv i Norge skal reguleres når bestandsmålet på 4-6 ynglinger pr år er nådd. Det er her statsråden mangler vilje til å følge opp Stortingets vedtak:

– Vi mener han neglisjerer Stortingets vilje og det er meget alvorlig. Han gjorde det da Stortinget vedtok ulveforliket, og han gjorde det igjen etter nye vedtak og presiseringer i Stortinget. Nå er altså Helgesen nok en gang lagt frem en sak hvor Stortingets klare vedtak ikke blir tatt hensyn til, sier Aasland.

– Det betyr at han har bommet to ganger overfor Stortinget i en omstridt sak. Det er det ikke så mange statsråder som får anledning til. Det alvorlige i denne saken er jo at det er befolkning der ute i distriktene som føler frykten på kroppen og som opplever at storsamfunnet vender dem ryggen, sier han.

Ber om hjelp

Han mener Helgesen har hatt en rekke muligheter til å orientere Stortinget om problemene med lisensjakten på ulv, uten at han har benyttet muligheten.

Les også: Hunden Ludvig (8) ble drept og spist av ulv bare 40 meter fra husveggen

– Hva krever du av Helgesen?

– Vi behandler nå denne saken i Stortinget og må gjøre en ny vurdering. Da må lovverket være på plass i bunnen. Stortinget må nå gjøre den jobben han ikke har gjort og han må bidra med juridisk utredningskapasitet.

– Hva må til for at han unngår at Ap fremmer eller støtter et mistillitsforslag mot ham?

– Han må vise at han skjønner at Stortinget faktisk har fattet et ulveforlik som han som statsråd må forholde seg til.

Les også: Ulvedramaet fortsatte bak lukkede dører

Han nevner også CO2-støtte, biodrivstoff og laksestriden med Finland som andre saker Helgesen har behandlet svakt.

– Ulvesaken er alvorligst, fordi han to ganger ikke har levert det Stortinget krever. Men samlet gir dette et bilde av en statsråd som ikke har forstått sin rolle, verken overfor Stortinget eller folket, sier han.

Helgesen avviser

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen avviser kritikken.

– Når man varsler mistillit, bør man holde orden på fakta. Fellesnevneren for alle disse sakene er at jeg har en balansert tilnærming der jeg tar hensyn til miljøet og viktige prinsipper i miljøpolitikken, sier Helgesen.

– Ulveforliket er utgangspunktet for regjeringen, og en del av forliket er at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Det har jeg fulgt opp. Jeg har også fulgt opp Stortingets bestilling av en ny gjennomgang av det rettslige grunnlaget, og presenterte våre konklusjon i den lovsaken de nå har fått til behandling, sier Helgesen og legger til:

– Det virker som Aasland mener jeg burde tatt initiativ til å endre loven samtidig som jeg hadde klagesaker til behandling etter den samme loven. Norge er en rettsstat. Vi har nå fremmet forslag om en lovendring med sikte på å få Stortingets bestandsmål, naturmangfoldloven og internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen.

Viser til flere saker

Aasland sier det er flere saker som underbygger at Helgesen sliter i sin behandling av saker.

Les mer: Ulvejakt-partiene møtte Helgesen med ulve-diktat

– Vi mener at Helgesen og regjeringen svikter i forhold til en av de viktigste klimatiltakene overfor vår industri: CO2-kompensasjonsordningen. Denne ordningen utløste blant annet at Hydro brukte milliarder av kroner på sitt pilotanlegg på Karmøy, sier Aasland og viser til at Helgesen overfor Stortinget har sagt at han på grunn av fremtidig revidering av EU-regelverk ikke kan garantere for den norske støtteordningen fra 2021.

– Biodrivstoffsaken er et nytt eksempel. I forrige uke sa han at det må gjøres justeringer i biodrivstoff-strategien: Det blir stilt store spørsmålstegn ved hele grunnlaget for å investere i biodrivstoff i Norge. Og hvorfor protesterte ikke regjeringen da de i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått at tjue prosent biodrivstoff var mulig? Det kan se ut som om statsråden ikke har lagt til grunn et godt nok kunnskapsgrunnlag når de informerte Stortinget.

Les saken: Ulv angrep hund

– En annen sak hvor Helgesen skaper vondt blod, er lakseavtalen med Finland, hvor det skaper sterke reaksjoner på norsk side, at han ikke ivaretar norske interesser, sier han.

Slik svarer Helgesen på den kritikken, punkt for punkt:

Om biodrivstoff:

– Opptrappingsplanen for biodrivstoff kutter utslippene og gir forutsigbarhet for næringslivet. En av forutsetningene i vedtaket er at vi skal forskriftsfeste opptrappingen og følge markedsutviklingen tett. Vi skal blant annet ha en høringsrunde. Det vil gi bransjeaktører og mulige investorer muligheten til å gi sine vurderinger. Det vil gi økt forutsigbarhet for næringslivet og trygghet for klimaeffekten.

Finland

– Avtalen er meget god for Norge, vi får en betydelig større andel av laksen i elven enn med dagens avtale. Men det samlede fisket må ned hvis villaksbestanden ikke skal forsvinne. Med denne avtalen vil bestanden trolig gjenoppbygges i løpet av femten år.

Les: Roet ulvegemyttene

CO2-kompensasjon

– Vår ambisjon er å videreføre ordningen etter 2020, og det er derfor vi har arbeidet hardt og lenge i Brussel for å sikre at det fortsatt blir handlingsrom for dette. Industrien kjenner vår aktive europapolitikk, og har for øvrig erfaring med hva som skjer i europapolitikken når Arbeiderpartiet gir Senterpartiet en fot på bremsen.

Sp vurderer også mistillit

Senterpartiet parlamentariske leder, Marit Arnstad, sier de også vil vurdere mistillit mot Helgesen i vår.

– Ja, vil vil vurdere det i forbindelse med behandlingen av ulvesaken i vår. Han har vist manglende vilje til å følge opp klare stortingsvedtak. I juni i fjor var Stortinget klare på sitt ulvestandpunkt. Det tok seks måneder før han kom til Stortinget og mente det ikke var grunnlag for jakt. De seks månedenes trenering fra hans side, gjorde at det ikke ble jakt i vinter. Under den nye runden i Stortinget 31. januar ga han heller ikke noe godt svar på hva han vil gjøre for å følge opp Stortingets klare vilje.

Les: VG går for kompromiss

Helgesen får ikke støtte av Høyre-mann

Høyres fremste ulvejaktforkjemper på Stortinget, Gunnar Gundersen, fra Hedmark sier han deler kritikken som Ap kommer med av Helgesen.

– Jeg er helt enig i kritikken av Helgesen. Stortinget vedtok i mai/juni at det var grunnlag for jakt. Så sitter han helt til 20. desember og overrumpler oss, med å si at han mener det ikke er lov. Det er meget spesielt.

– Hva sier du til mistillitsforlaget?

– Det vil jeg ikke mene noe om.

Men det skal trolig mye til for at noen representanter i Innlands-Høyre får støtte et eventuelt mistillitsforslag. Og det kan bli vanskelig å vinne støtte for Ap og Sp:

Helgesen-støtte i Venstre

Venstre er klart imot. De mener loven verner ulven mot ulveforliket Stortinget har vedtatt.

Les kommentaren: Helgesen er desperat

– Naturmangfoldsloven er heldigvis sterk og Helgesen har fulgt den og har fått støtte fra lovavdelingen i Justisdepartementet. Han har fulgt loven og vi støtter ikke mistillit, sier Venstres klimatalsmann, Ola Elvestuen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder