ORIENTERTE: Beredskapssenteret handler om sivil beredskap, terrorsikkerhet og erfaringer Norge har gjort seg etter 22. juli, ifølge justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Therese Alice Sanne VG

Skudd fra nytt beredskapssenter vil høres i skolegård

Hvis Justisdepartemententet hører på lokalbefolkningens krav, kan beredskapssenteret på Taraldrud bli utsatt i minst tre år. – Høres ut som en overdrivelse, sier ordføreren i Ski.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Tirsdag ettermiddag inviterte justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen medlemmer av justiskomiteen og stortingsrepresentantene for Oslo, Akershus og Østfold til møte for å gi en orientering om det planlagte, omstridte beredskapssenteret på Taraldrud i Akershus.

Det har vært mye bråk om beredskapssenteret, som har møtt kraftig motstand fra lokalbefolkningen fordi det fryktes støy fra skytebane, øvelser og helikopterservice.

Amundsen opplyste på møtet at støydempende tiltak har blitt innført, men fastlso at hvis lokalbefolkningens krav blir innfridd, vil beredskapssenteret bli utsatt i mininum tre år og i verste fall skrinlagt.

Bakgrunn: Lokalsamfunnet i Oppegård til kamp mot beredskapssenter

Vil høre støy i skolegård

Støyekspert Dag Rieber holdt ikke innledning under orienteringen, men var til stede for å svare på spørsmål om støy. På spørsmål fra ordfører Tuva Moflag i Ski kommune om man i skolegården ved Tårnåsen skole kan komme til å høre lyd av skyting, svarte han at man kan høre det lavt, kun under spesielle typer værforhold.

Det beroliger ikke ordføreren:

– Vi synes det er bekymringsverdig. Vi synes ikke skolebarn skal måtte høre på skytestøy i det hele tatt. Der er vi ikke helt i mål. Det er også skuffende at det argumenteres med at støykravene er møtt, gitt at det ikke er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. De må forplikte seg, sier hun til VG.

– Jeg synes det høres ut som en overdrivelse at støydempende tiltak kan utsette et prosjekt i tre år.

Fikk du med deg? Delta-sjefen slår tilbake mot støykritikk

Hadia Tajik: – Dårlig håndverk

Leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap), mener dette møtet finner sted fordi det har blitt utvist dårlig håndverk fra Amundsens side.

– Det har blitt reist kritiske spørsmål gjentatte ganger som ikke har blitt besvart på en tilfredsstillende måte. I dette møtet bekrefter han at det vil være skytestøy i enkelte skolegårder og at han ikke har møtt lokalbefolkningen. I sum bekrefter møtet at håndverket knyttet til beredskapssenteret har vært svakt, sier hun til VG.

KRITISERER: Ap-nestleder Hadia Tajik ved Trollpikken. Hun kritiserer justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Harald Henden VG

Hun mener det er avgjørende at det ikke blir ytterligere forsinkelser for beredskapssenteret, samtidig som at regjeringen må klare å kombinere at det ikke blir forsinkelser med at hensynet til lokalbefolkningen blir hørt.

– Alle fakta i denne saken finner man i departementet. Det er de som har tilgang på dette, og har valgt dette konseptet. Det står de ansvarlig for. De er også ansvarlig for at vi står i en situasjon der behovet for dialog med lokalbefolkningen og eventuelt ytterligere støyreduserende tiltak kan gi forsinkelser, sier Tajik.

Bestemt i fjor høst: Politiets beredskapssenter til Ski

Amundsen: – Sikrer beredskapen

Justisminister Per-Willy Amundsen oppfatter møtet som svært positivt. Han viser til at kravene som har kommet fra den lokale aksjonsgruppen Stopp Støyen er uaktuelle å imøtekomme.

– Kravene er helt umulig å imøtekomme. Det vil gjøre det umulig å etablere terrorberedskap med tilstrekkelig responstid og kvalitet. I verste fall kan det koste liv. Det gjelder kravene om flytting av helikopter og overbygging av skytebanen. Helikopterflyttingen vil bety dårligere responstid, og med tanke på overbygging av skytebanen, er det viktig at beredskapstroppen har øving i realistiske omgivelser, sier han.

Amundsen legger til at det handler om å formidle viktigheten av å etablere et nasjonalt beredskapssenter.

– Arbeiderpartiet er igjen kun opptatt av prosess. De inntar ikke et klart standpunkt. Det forventer jeg at Hadia Tajik, som leder av justiskomiteen, gjør uten å drive valgkamp. Dette handler om et nasjonalt ansvar for å sikre terrorberedskap, sier Amundsen.

– Det dreier seg om sivil beredskap, terrorsikkerhet og erfaringer vi gjorde etter 22. juli. Som nasjon må vi ha på plass bedre beredskapsforhold enn vi har hatt tidligere. Det gjør vi med dette beredskapssenteret, sier han og legger til:

– En del av påstandene som har framkommet i media har vært feilaktige og overdrevne. Jeg opplever at det er svært nyttig at personer som stiller til valg på Stortinget får informasjon som er korrekt. Det har vi bidratt til, sier Amundsen.

Raja snur om helikopterservice

I tillegg til bekymring om støy fra skyting, har det også blitt rettet kritikk mot støy knyttet til helikopterservice og øvelser. Stopp Støyen-gruppen holdt en markering utenfor møtelokalet, med egenkomponert sang og plakater. På møtet åpnet Amundsen for å møte aksjonsgruppen.

TATT SIDE: Abid Raja (V) har tatt side med lokalbefolkningen. Foto: Tore Kristiansen VG

– De må komme hit for å demonstrere lyden. De har brukt kjøleskap, vaskemaskin og barnelek som sammenligning. Vi vil at de skal demonstrere lyden, sier talsperson Paal Sjøvall i Stopp Støyen til VG.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) har tidligere gitt sin støtte til aksjonsgruppen, og åpnet for at øvelser og service av helikoptre kan flyttes til Rygge. Han åpner for å snu i spørsmålet om helikopterservice.

– De sier nå at vedlikeholdsbiten kommer til å ligge på maks to timer i året per helikopter. Jeg har ikke snakket med Stopp Støyen-gruppen om det, men hvis det er snakk om seks timer til sammen i året for de tre til sammen, vil jeg anta at de ikke vil mene at det er uforsvarlig, sier Raja til VG.

Raja omtaler orienteringen som «grei», men sier at det er Stopp Støyen-gruppen som trenger dette grundigst.

– Jeg stilte spørsmål om hvorfor ikke Amundsen har ønsket å møte gruppen. Han forsvarte seg med at han ikke har fått en slik invitasjon, og jeg inviterte ham på vegne av gruppen. Han takket ja, og jeg er glad for at han skal møte dem, sier Raja.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder