NYE SAKRE: Mer fokus på bevisvurdering kan forhindre nye justismord, som med Fritz Moen, mener fagekspertisen. Foto: Trond Solberg

Stortinget henlegger Fritz Moen-saken

(VG Nett) Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går ikke inn for riksrettssak mot høyesterettsdommerne i Fritz Moen-saken.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vedtok i februar å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund skulle stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken.

Det var privatetterforsker Tore Sandberg som i 2006 anmeldte de tre høyesterettsdommerne.

Sandberg ville ha vurdert om de tre hadde gjort seg skyldig i grov uforstand i tjenesten og om de handlet mot bedre vitende da de under behandlingen av gjenopptakelsesbegjæringen av de to drapene Fritz Moen ble dømt for, bare tillot gjenopptakelse av Sigrid-saken.

Ikke riksrett

Foto: Scanpix


Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteé skulle avgjøre om saken skulle bli oversendt til den nye ansvarskomiteen, som igjen bestemmer om det skal reises riksrett.

Torsdag ble det klart at anken ikke blir oversendt ansvarskomiteen, og saken blir henlangt. Siste ord er dermed sagt i Fritz Moen-saken og behandlingen i Norge er over.

- Fritz Moen-saken vil bli stående som det mest alvorlige justismordet i norsk rettspleie, sier Øystein Djupedal (SV), som er saksordfører for denne saken i Kontroll- og konstitusjonkomiteen.

- Feilaktig vitneutsagn

Høyesterett har selv i et brev til kontrollkomiteen, gått langt i å ta selvkritikk og erkjent at et spesielt vitenutsagt er gjengitt unøyaktig.

- Dette vitnet ble gjengitt unøyaktig og litt feilaktig. Denne vitenobservasjonen ble aldri sterkt vektlagt av de som evaluerte Fritz Moen-saken, og da kan ikke Stortinget legger mer vekt på dette enn det gjentakelskommisjonen og det offentlige utvalget har gjort, sier Djupedal.

Den døve og sterkt funksjonshemmede Fritz Moen ble i 1978 og 1981 dømt til 21 års fengsel og ti års sikring for drapene på de to 20 år gamle studentene Sigrid Heggheim i 1976 og Torunn Finstad i 1977.

Indirekte kritikk

Flertallet i Kontrollkomiteen retter indirekte kritikk mot de tre dommerne som utgjorde Høyesteretts kjæremålsutvalg da Fritz Moen-saken ble behandlet.

Bare Frp og Carl I. Hagen mener at saken er så alvorlig at riksrett fortsatt må vurderes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder