Oversikt over permitteringer og oppsigelser

(VG Nett) Finanskrisen rammer nå norske arbeidstakere. Over hundre bedrifter har allerede varslet oppsigelser og permitteringer.

Publisert:

FellesforbundetForsiden - Industri Energi

VG Nett har fått oversikt over 115 bedrifter i Fellesforbundet og IndustriEnergi som nå må si opp eller permittere sine ansatte på grunn av finanskrisen.

I tillegg har VG Netts lesere sendt inn navn på flere bedrifter som også sier opp eller permitterer folk.

Vet du om bedrifter der folk mister jobben som ikke finnes i oversikten?Skriv inn informasjonen nederst i artikkelen!

I denne oversikten kan du se hvilke bedrifter som har møtt harde tider i ditt fylke:

Aust-Agder:
* Uldal AS, Birkenes, Aust-Agder: 92 ansatte, Sender ut varsel til minst 13 ansatte denne uken
* Trebyggeriet AS, Evje og Hornnes, Aust-Agder: 29 ansatte, redusert med fire årsverk
* Konsmo Fabrikker AS: 195 ansatte, ikke iverksatt oppsigelser eller permitteringer av fast ansatte, men har redusert antall innleide arbeidstakere betydelig, og kuttet timetall for utenlandske arbeidstakere med gjennomsnittsberegning av arbeidstid.
* Colt/Ertec, Tvedestrand, 95 ansatte, 27 permitterte, 20 oppsagt
* Gjerstad Mek, Gjerstad, 50 ansatte, 25 permitterte, 2 oppsagt
* Tellefsdal, Gjerstad, 60 ansatte, 2 permitterte
* Gunnebo, Gjerstad, 60 ansatte 15 permitterte
* Norsafe, Arendal, 200 ansatte, 3 permittert, 18 oppsagt
* Block Watne, Arendal,15 ansatte, 8 ansatte oppsagt
* Windy, Nedenes, Arendal. 110 permitterte.
* Skipsplast, Evje. 37 er sagt opp eller permitterte av 47 ansatte.
* Ibiza boat har sagt opp 10. I tillegg er det varslet permitteringer fra nyttår.

Buskerud:
* Autolink, Drammen/Buskerud, 125 ansatte, 40 permittert, 10 oppsagt
* Veolia Miljø, Drammen/Buskerud, 75 ansatte, 10 ansatte permittert
* Huthamaki Norway, Hønefoss sier opp 8 ansatte.
* Elko, Åmot i Buskerud, sier opp 12 ansatte.
* HTS Besafe, Krøderen i Buskerud, permitterer 13 ansatte.
* Spenncon, Hønefoss, faser i første omgang ut innleid mannskap
* Protan, Drammen, Buskerud. 7 permitterte, 1 oppsagt, 4 vikarer mistet videre engasjement. Totalt 12 årsverk skal bort.
* Protan Drammen. 5 permitteringer, 1 oppsigelse og 3 vikarer som er innleide får ikke videre jobb.
* Protan Nesbyen. 7 permitteringer.
* Albert Kr. Hæhre, Vikersund, Buskerud har sagt opp 35 ansatte, og 70 innleide.
* Trailer-Bygg AS på Ringerike i Buskerud har sagt opp 2 og permittert 3.

Hedmark:
* Moelven Byggmodul AS, Moelv, Hedmark, bedriften har ca 250, 42 ansatte er permittert
* TI Group Automotive Systems, 30 permitterte
* NoorDan, Arneberg, Hedmark. Permitterer alle til 50 prosent stilling.

Hordaland:
* Bømlo construction, 10 oppsagte i konkurs
* Corus Packaging Plus, Norway, Bergen Hordaland, hadde 260 ansatte, men la ned produksjonen 9.07.08, har i dag ca 40 ansatte, 220 førtidspensjonert
* Askeladden, Bergen, Hordaland, 115 ansatte er permittert
* Munck Cranes, Bergen, Hordaland, innskrenkinger på 12 medarbeidere
* Viknes Båt & Service, Florøvåg, Hordaland. 11 oppsagt.

Møre og Romsdal:
* A M. Direkt AS, Møre og Romsdal, ca. 60 ansatte, flere ansatte oppsagt
* Bussbygg AS, Møre og Romsdal, 3-4 oppsagt
* Hatlehols trykkeri, Brattvåg, varslet fem permitteringer
* Westre Bygg, Ålesund, åtte polske ansatte sagt opp
* Pipelife Surnadal, 25 oppsagt

Nordland:
* Skanska, Bodø, Nordland, 60 ansatte, 10 oppsagt
* Unifab, Bodø - Nordland (bemanningsfirma), ca 40 ansatte, har sendt ut permitteringsvarsel for 20 ansatte
* Granvin Bruk, varsler flere permitteringer
* Trenor Dører AS varslet permitteringer 20 pers.

Nord-Trøndelag:
* Byggmester Grande, (byggfag)Verdal i Nord-Trøndelag, 5 oppsigelser. Totalt 103 ansatte
* Spenncon, (byggeindustri) Verdal i Nord-Trøndelag, 5 oppsigelser. Totalt 62 ansatte
* Inn-Tre, (byggeindustri) Verdal i Nord-Trøndelag, 4 oppsigelser. Totalt 37 ansatte
* Elas As, verksted, Verdal i Nord-Trøndelag, 18 permitterte. Totalt 27 ansatte
* Midt-Norsk Stillas, verksted, Verdal i Nord-Trøndelag, blir 6 permitterte snart. Totalt 32 ansatte
* Ritek AS, bil, Levanger i Nord-Trøndelag, 17 ansatte, 2 permitterte
* Skanska Husfabrikken i Steinkjer - Nord-Trøndelag: 60 - 70 ansatte, ni permitterte
* Øverbygg i Snåsa - Nord-Trøndelag: 50 - 60 ansatte, oppsigelser av 15-20 ansatte
* (Tendensen i Nord-Trøndelag er at det er ferdighusproduksjon samt oppføring av hytter som er hardest rammet!)
* Kjeldstad Sagbruk & Høvleri AS, Selbu. Ca 500 ansatte, sier opp 50 årsverk
* Glen Dimplex Nordic AS, Stjørdal. 13 vikarer med tidsbegrenset kontrakt ut året 2008. Disse kontraktene avsluttes pr. 30.11.08.
* Tommen Gram Folie, Levanger, Nord-Trøndelag. 4,5 permitteringer.

Oppland:
* Hydro Aluminium Structures AS, Raufoss, Oppland, Ca. 630 ansatte, Har varslet en nedbemanning på 125 medarbeidere, både oppsigelser og permitteringer. Gjennomført ca. 30 permitteringer, resten kommer fortløpende.
* Hydro Aluminium Profiles AS, Raufoss, Oppland, Ca. 200 ansatte, 15 ansatte har fått permitteringsvarsel. Her kan det komme flere framover.
* Plastal AS, Raufoss, Oppland, Ca. 200 ansatte, 10 ansatte har blitt oppsagt. 5 ansatte permittert. Mer nedbemanning sannsynlig i nærmeste framtid.
* Kongsberg Automotive AS, Raufoss, Oppland, CA. 220 ansatte, 31 oppsigelser, 26 permittert
* Raufoss Metall AS, Raufoss, Oppland, Ca. 75 ansatte, 10 permittert, 36 nye permitteringer fra 24. November
* Steertec Raufoss AS, Ca. 60 ansatte, 5 ansatte oppsagt, permitteringer sannsynlig på nyåret
* Jemtland verksteder, Gjøvik i Oppland, har permittert to ansatte og sagt opp to ansatte
* Scandic Markiser, Gjøvik i Oppland, har sendt ut varsel om permittering
* Nor Safe, Kapp i Oppland har sendt ut varsel om permittering * Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk as, Lillehammer, 7 ansatte sagt opp, 25 blir permittert fra 19. november.
* Hadeland Glassverk. Varslet 30 permitteringer i to omganger.

Oslo:
* Reitan servicehandel, sier opp 17 personer.
* ErgoGroup: De ansatte i IKT-driftstjenester er varslet om nedbemanninger med totalt 100 årsverk.

Rogaland:
* Storesund Marineservice AS, Haugesund, Rogaland, 47 ansatte, 10 ansatte permittert
* Uldal dører og vinduer avd. Varhaug i Rogaland 25 ansatte, har sendt ut permitteringsvarsel, tre permittert så langt
* Sentralvaskeriet Rogaland. 16 fast ansatte oppsagt, 6 vikarer uten videre jobb.
* Figgjo. 9 fast ansatte oppsagt - 2 av disse med AFP.

Sogn og Fjordane:
* Dooria Utvik AS, Trevare og snekkeri i sogn og Fjordane, 30 ansatte, varsel om permittering av seks ansatte
* Sunnfjord Sag A/S, Sogn og Fjordane, to permittert, varsel for ytterligere tre ansatte
* Nor Tekstilservice, Florø, Sogn og Fjordane. 29 vikarer mister jobben.

Sør-Trøndelag:
* Hageanlegg AS, Trondheim, 24 ansatte, 17 stk oppsagt
* Icopal Metall AS, Trondheim, 26 ansatte. Her har alle fått oppsigelse. (nedleggelse.)
* Smith bygg AS, Trondheim, 11 ansatte. 2 ansatte oppsagt
* Skanska AS, Midt-Norge. ca. 150 ansatte, 10 stk permittert
* Trykkpartner Lade, Trondheim, to ansatte oppsagt
* Noca A/S i Trondheim. 4 er oppsagt, 4 permitterte.

Telemark:
* D-Kraft, bemanningsselskap Grenland, oppsigelser to
* Adecco i Grenland, 4 permittert
* Eik Bygg, Grenland, 8-10 ansatte oppsagt
* Isola AS, Porsgrunn, Telemark. Innskrenkninger.
* Porsgrund Porselen. 14 oppsigelser av fast ansatte og 5 vikarer mister jobben.
* Svenheim kontormøbler, Lunde. Varslet nedlagt. 65 mister jobben.

Troms:
* Bautas, Tromsø, en ansatt oppsagt
* Langnes Rør, Tromsø, en ansatt permittert
* Byggmester Erling Johnsen & Sønn, Tromsø, 6 ansatte permitterte
* Consto AS, Tromsø, 8 ansatte oppsagt
* Helmer Mikkelsen AS, Tromsø, 2 ansatte oppsagt
* Nord-Tre Entrprenør AS, Tromsø, 21 ansatte permittert
* Troms Byggmontering AS, Tromsø, 3 ansatte oppsagt
* Skanska, avdeling Tromsø, totalt 140 ansatte, sju funksjonærer oppsagt, fem permitterte fagarbeidere.

Vest-Agder:
* Stray Kjøkken AS, Kristiansand, Vest-Agder: 82 ansatte, 8-10 permitterte
* Norpos, avd. Mandal, Vest-Agder (pose-produksjon/kartonasjeoverenskomsten) har sagt opp 3 personer som følge av innskrenkninger. Antall ansatte er ca. 20.
* R. Stav-Johanssens Trykkeri, Kristiansand, Vest-Agder har varslet klubben om mulige oppsigelser i ferdiggjøringsavdelingen (1-2 personer) i forbindelse med rasjonalisering. Antall ansatte er ca. 25.
* Hunsfos Fabrikker, Vest-Agder, 60 ansatte, har sendt ut varsel til 14 ansatte, åtte ansatte er permittert for øyeblikket
* Elkem Carbon, Kristiansand. Permitterer 90 personer. Hele bedriften har fått varsel.
* * Nordic Dørfabrikk i Lyngdal, Vest-Agder sier opp 25,5 årsverk
* CTF -bildelfabrikk I Farsund, Vest-Agder permitterer 55 ansatte

Vestfold:
* VBK Nordic Horten, permitteringer
* OSO Optoelectronics, Horten, reduserer med sju årsverk
* Ulf Hansen Blikkenslager, Horten, seks oppsagt
* Aven as Holmestrand, reduserer bemannings med to årsverk
* Fibo i Holmestrand, 25 ansatte sagt opp, noen ansatte permittert, og noen går av ved naturlig avgang, AFP.
* HARP Holmestrand, Hydro Aluminium, Vestfold, 420 ansatte, har gitt betinget permitteringsvarsel som vil berøre 35 ansatte. Jobber med tiltak for å unngå permittering
* Sandefjord Grafisk, (trykkeri), Sandefjord, Vestfold, har permittert en person som følge av mindre ordretilgang.
* Lundh Tvedalen AS, Vestfold, varslet oppsigelser
* Lundh Klåstad AS, Vestfold , varslet oppsigelser
* AS Granit, Vestfold, varslet oppsigelser
* Johs Nilsen AS, Vestfold, varslet oppsigelser
* Larvik Granite AS, Vestfold, varslet 16 oppsigelser
* Block Watne, Vestfold, varslet innskrenkninger
* NCC Construction AS, Vestfold, varslet innskrenkninger
* Ivar Romøren AS, Vestfold, varslet innskrenkninger
* Thyssen Krupp Xervon, Vestfold, varslet innskrenkninger
* Reichhold, Sandefjord, Vestfold. Varslet innskrenkninger
* Norgips, Svelvik, Vestfold. 3 oppsigelser.

Østfold:
* Glava AS, Askim i Østfold, bedriften har varslet reduksjon i antall årsverk med 6 - 12 medarbeidere. Skjer trolig ved ansettelsesstopp, naturlig avgang og mindre bruk av vikarer.
* Flexit AS, Ørje, Østfold, ca 170 ansatte, har sagt opp 9 ansatte fra 1/11-08
* Noral AS, Ørje, Østfold, ca 65 ansatte, har sagt opp 10 ansatte og permittert 3 ansatte fra 1/8-08.
* Promens Kambo, Moss, Østfold. Varslet permitteringer - uklart antall
* NTP. 17 permitteringer.

I tillegg har både Elkem og Hydro varslet kutt i produksjonen

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder