NEI: LO sentralt ønsker ikke å forlenge konsesjonen til Flytoget.

LO sentralt sier nei til Flytoget

LOs to togforbund er positive til et mulig kompromissforslag hvor Flytogets konsesjon forlenges fra 2027 til 2033. Men LOs sentrale ledelse sier blankt nei.

Publisert:

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stilte tirsdag ettermiddag en rekke spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i striden som rammer Flytoget.

– Stemmer det at statsråden 2. desember instruerte Jernbaneverket om at Vy skulle tildeles minst en av de trafikkpakkene på persontrafikken på Østlandet og med dette endret rammebetingelsene for prosessen med tildelingen av trafikkpakkene, er det første spørsmålet kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller til samferdselsministeren.

Stridens kjerne

Bakgrunnen for saken er at Jernbanedirektoratet utredet og langt på vei argumenterte for at statlige Flytoget bør overta togtrafikken vest for Oslo på Østlandet fra statlige Vy. Det vakte stor harme på venstresiden og ikke minst i LO. Lenge ga også samferdselsminister Jon-Ivar Nygård positive signaler til en slik overtagelse, men 3. mars ble det offentliggjort at Vy beholder strekningene på Østlandet.

AVKREVES SVAR: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård blir grillet om sin håndtering av fordelingen av togstrekninger på Østlandet, hvor Flytoget sto tomhendt tilbake.

Komiteen viser til en sak i Aftenposten tidligere i mars, hvor de skrev at «Samferdselsdepartementet grep inn i forhandlingene og sikret at Vy ikke kunne tape».

Komiteen spør videre:

«Stemmer det at togselskapene ikke ble informert om instruksen fra samferdselsministeren som endret tildelingsprosessens karakter? Hvorfor ble togselskapene eventuelt ikke informert?»

Og:

«Hva var i tilfelle bakgrunnen for at statsråden valgte å gi en slik instruks til Jernbanedirektoratet.»

TAPTE: Flytoget søkte men fikk ikke overta de omstridte linjene på Østlandet fra Vy.

LO-støtte og ikke støtte

LO har kjempet hardt for at Vy skal få beholde strekningene på Østlandet, noe regjeringen til slutt endte opp med, etter at alt pekte i retning av at Flytoget skulle få overta sentrale strekninger.

Men nå støtter de to togforbundene i LO kompromissforslaget som Flyforbundet har fremmet, som VG omtalte tirsdag morgen, hvor de ber om at Flytogets driftsperiode utvides fra 2027 til 2033.

Nøkkelen i forslaget er at hvor folk som tar Flytoget kan gå av på stasjonene mellom eksempelvis Asker og Lillestrøm. I dag kan de ikke gå av før de kommer til Gardermoen.

– Støtte

Flytoget mener det kan bidra til å avlaste kapasitetskrisen gjennom Oslo.

– Vi har stor forståelse for Flytogets ønske om å sikre videre drift. Vi vil derfor støtte en søknad om konsesjon fram til 2033. Vi håper også at Vy og Flytoget kan innlede et mer konstruktivt samarbeid fremover, til det beste for kundene som fortjener et best mulig togtilbud. Flytoget er en merkevare vi alle er stolte over, og kundene setter stor pris på, skriver forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund (LO) i et brev VG har fått tilgang til.

POSITIV TIL FORLENGELSE: Jane B. Sæthre støtter at Flytoget kan få forlenget konsesjonstiden til 2033.

Også Norsk Lokomotivmannsforbund (LO) skriver i et brev at de støtter at trafikkavtalen med Flytoget videreføres til 2033, men forutsetter at de ikke skaper konkurranse mellom de to selskapene og at de reisende må tilbys et felles billettsystem for kollektivtrafikken på Østlandet.

LO sentralt imot

Etter at VG gjenga fra de to brevene tirsdag ettermiddag, har det bølget i LO.

Tirsdag kveld får VG bekreftet at LO sentralt ikke vil være med på at Flytogets funksjonstid forlenges fra utgangen av 2027 til 2033.

– Nei, det ønsker vi ikke. Vi mener det etter 2027 må bli opp til Vy å finne løsninger, eventuelt sammen med Flytoget, sier LO-nestleder Steinar Krogstad til VG tirsdag kveld.

– Regjeringen har signalisert at de vil slå Vy og Flytoget sammen; kan det blir et «Vy» og et «Vy Flytoget»?

– NEI: LO-nestleder Steinar Krogstad.

– Det er fullt mulig. Det viktigste er å utnytte ressursene og kapasiteten bedre. Derfor var det avgjørende å stanse forslaget om oppsplitting av VY. Regjeringen kan nå bruke tiden for å finne  de gode løsningene - i samarbeid med de ansatte og de ulike aktørene.

Krogstad sier at de vil sikre de ansatte i Flytoget etter at deres konsesjon går ut i 2028.

– Ansettelsesforholdene skal ivaretas og det må finnes løsninger som ivaretar de ansattes rettigheter.

– Rot kan ha kostet dyrt

Paralellt foregår det altså en undersøkelse på Stortinget om prosessen som endte i Flytogets disfavør.

Høyres Peter Frølich i Kontroll- og konstitusjonskomiteen sier han er glad for at komiteen samlet seg om de ti spørsmålene.

– Vi snakker om kontraktsverdier på rundt 20 milliarder kroner. Rot i prosessen kan koste skattebetalerne dyrt. Derfor vil Høyre gå grundig gjennom hvordan dette har gått for seg.

VG vet at Flytoget mener kostnaden for skattebetalerne er anslagsvis fire milliarder kroner.

VENTER PÅ SVARENE: Peter Frølich sier svarene avgjør om saken får etterspill på Stortinget.

– Vi starter med å kartlegge tidslinjen, hvem som har vært i kontakt med hvem, og hva som er blitt kommunisert til partene. Flytoget har brukt mye tid og krefter på dette. Om alt har vært et spill for galleriet, er det jo totalt bortkastete ressurser, sier Frølich.

Han sier dette om veien videre:

– Det som har kommet frem er påfallende, synes jeg. Kontrollkomiteens undersøkelser vil avklare om det blir et etterspill i Stortinget.

Vil svare Stortinget først

Samferdselsministeren har tidligere avvist å ha gjort noen feil å behandlingen av denne saken.

Og Flytogets kompromissforslag sa han til VG tidligere i dag at han ikke ville følge opp.

Tirsdag kveld svarer han at han må svare Stortinget, før VG.

– Jeg ser fram til å svare grundig og utfyllende på alle spørsmålene fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen, men de må få svarene først, sier Nygård.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no